Logistika a sklady

Raben Ukraine otevírá nový veřejný celní sklad v Kyjevě

Na konci května 2012 Raben Ukraine oficiálně otevřela nový veřejný celní sklad ve vlastním logistickém terminále v Kyjevě.

Nově otevřený veřejný celní sklad (angl. Customs Cargo Complex), vybudovaný s ohledem na zvýšenou poptávku dovozců v oblasti celních služeb, je schopný současně odbavit 120 nákladních vozidel a je vybaven v souladu s nejnovějšími požadavky kladenými předpisy v celní oblasti. Objekt má systém elektronické registrace a sledování nákladních vozidel, který pokrývá celou plochu areálu. Dále je vybaven řídícím přístupovým systémem, díky kterému dochází k automatickému vážení hmotnosti a čtení registračních čísel vozidel. Tyto informace jsou následně automaticky odesílány do elektronické evidence.
“Celní sklad vybudovaný Raben Ukraine umožní zákazníkům využívat celou řadu našich služeb, včetně služeb požadovaných regulačními orgány (hygienické, ekologické atd.) na „one-stop-shop“ principu. Navíc jde o jeden z mála komplexů na Ukrajině, kde se pod jednou střechou dále nachází moderní skladové prostory a cross-dock. To vše umožňuje dovozci provádět složitější obchodní operace, využívat komplexní logistické služby, stejně jako optimalizovat náklady. Předpokládáme, že takovéto veřejné sklady nejen urychlí, ale také zvýší obrat nákladní dopravy, jak dovozu, tak domácí distribuce,“ vysvětluje Boris Khruslov, generální ředitel Raben Ukraine.
 
“Zavedení nového celního kodexu má za cíl vytvořit transparentní a účinné celní postupy. Otevírání veřejných celních skladů, které plně vyhovují novým právním předpisům, je jednou z klíčových podmínek pro splnění očekávání moderního trhu. Aplikace nových podmínek celního odbavení dle evropských standardů, která byla uskutečněna ve veřejném skladu v Raben Ukraine, je společnou iniciativou soukromého sektoru a státu, jejichž cílem je zvýšení obchodu a tranzitní atraktivity na Ukrajině a následný růst příjmů státu ze zahraničního obchodu.” říká Dmytro Polischuk, vedoucí oddělení celních služeb v Kyjevě.
 
Jedním z řešení používaných v novém veřejném celním skladu je tzv. „informační terminál“ – jeden z posledních požadavků na veřejné celní sklady. Toto řešení umožňuje vyloučení osobního kontaktu mezi celními zástupci a představiteli ukrajinské celní správy, čímž se eliminuje vliv „lidského faktoru“ na proces a konečný výsledek celního odbavení. Celý proces se tím stává více transparentní jak pro celní útvar, tak pro obchodníky. Z globálního hlediska to může mít pozitivní vliv na ceny dováženého zboží a zajistit přísun zboží vyšší kvality, které bylo dříve pro ukrajinské spotřebitele nedostupné.   
Kromě toho je důležitou předností veřejného celního skladu Raben Ukraine jeho výhodná poloha. Komplex se nachází mimo centrum města a v blízkosti mezinárodní dálnice, která eliminuje nutnost průjezdu přes Kyjev a tím přispívá ke zlepšení ekologických podmínek hlavního města.
 
 “Jako evropská společnost považujeme investování do takovýchto projektů za naši strategickou prioritu. Naším cílem je harmonizovat logistické procesy na Ukrajině s evropskými standardy pro zlepšení podnikatelského prostředí v zemi,“ říká Ewald Raben, generální ředitel společnosti Raben Group. “Máme zájem o všechny změny, které vedou k lepším podmínkám pro podnikání, stejně jako vedou k rozvoji přeshraničních logistických služeb a přináší výhody pro naše zákazníky. To je v souladu s posláním Raben Group, kterým je budování konkurenční výhody našich zákazníků díky poskytování spolehlivých řešení a přátelských služeb,“ dodává Boris Khruslov, generální ředitel Raben Ukraine.
 

Přečtěte si také

Back to top button