Logistika a sklady

Situace v Rudém moři ovlivňuje celosvětový obchod

Situace v Rudém moři ovlivňuje celosvětový obchod. Rudé moře, důležitá námořní křižovatka, čelí vážnému ohrožení v důsledku útoků na přepravní lodě. Průplav, spojující Evropu a Asii, hraje klíčovou roli v globálním obchodu a logistice, přičemž skrze něj proplouvá 12 % světového obchodu a 30 % kontejnerové přepravy. Neklidná situace ovlivňuje nejen import z Asie do Evropy, ale i další námořní trasy.

Společně s ostatními námořními přepravci monitoruje společnost DSV situaci v Rudém moři se značnou nejistotou. Od vrcholu pandemie a výrazného poklesu přepravovaného zboží se námořní doprava postupně vracela do normálu. Nicméně, nynější krize má dalekosáhlé dopady na globální logistiku a obchod, což představuje další výzvu pro trh, který stále bojuje o svou stabilitu. 

Momentální pozastavení toku zboží v Rudém moři není prvním případem, kdy byla omezena námořní doprava v tomto důležitém místě. V roce 2021 zablokovala průplav na 6 dní v obou směrech přes 400 metrů dlouhá kontejnerová loď Ever Green o hmotnosti 220 000 tun. Mezi plavidly byly kontejnerové lodě, nákladní lodě přepravující sypké materiály, ropné tankery a lodě určená pro přepravu dobytka. Každý den prodlevy představoval ztrátu ve světovém obchodě přes 9 miliard dolarů (přibližně 200 miliard korun) 

Aktuální konflikt nutí dopravce využívat alternativní trasy, včetně té kolem jihu Afriky, čímž vzrostla doba přepravy v obou směrech o několik dní. Tyto trasy jsou náročnější nejen časově, ale také finančně, jelikož vedou k nárůstu nákladů na palivo, posádku a pronájem samotného lodního prostoru. Prodloužení a zpomalení servisů má rovněž vliv na dostupnost kontejnerů. Postupně se začínají projevovat obtíže spojené s jejich nedostatkem, což nadále snižuje celkovou kapacitu přepravy.

Aktuálně sledujeme, že dochází k postupnému zklidnění toku námořního zboží s větším využitím cesty kolem celé Afriky. Bude to asi nový normál námořní přepravy delší o cca 10 dní. Lze sledovat např. v automobilovém průmyslu, kde plánování výroby posunuli s ohledem na delší tranzit námořních přeprav. Krátkodobé výpadky jsme schopni nahradit leteckou přepravou,“ uvádí Martin Jukl, ředitel oddělení námořní dopravy DSV Air & Sea. Právě kombinaci námořní a letecké dopravy, kdy je například zboží z Číny dopraveno po moři do Dubaje a poté je letecky dopraveno do Prahy, je stále oblíbenější variantou, jež zaručuje kratší dobu dodání za příznivou cenu. 

Dopad bojů v Rudém moři má potenciál zvýšit ceny spotřebního zboží, které mohou ovlivnit i aktuální inflaci, a nejvíce postižení tak budou samotní spotřebitelé. Lze předpokládat, že následky tohoto přerušení dopravy povedou k výraznému zvratu ve vývoji rozpočtu společností v následujících měsících.  

Zpoždění dopravy z Asie však bude mít dopad i na další odvětví, jako je například export zboží z Evropy. Počet lodí, které převáží zboží po světových oceánech je omezen a jejich cesty jsou plánované dlouhé měsíce dopředu, aby trávily co nejméně času v přístavech. V situaci, kdy se aktuální cesta z Asie prodloužila, musí zboží čekat v evropských přístavech na lodě.

Zdroj
DSV

Přečtěte si také

Back to top button