Logistika a sklady

Skupina DACHSER vloni vyrostla o 5,2 procent

Mezinárodní logistický provider DACHSER zvýšil v roce 2014 svůj obrat o 5,2 %.

Dvě hlavní divize* celé skupiny – Road Logistics (pozemní logistika) a Air & Sea Logistics (letecká a námořní logistika) – rostly o 5 %, resp. o 8 %. Na oživení na začátku roku navázal po obchodní stránce velmi úspěšný podzim 2014 a podle Bernharda Simona, CEO skupiny DACHSER, to byl zejména trend směřující k outsourcingu komplexních mezinárodních logistických řešení, který přispěl k organickému růstu společnosti.
   
Bernhard Simon vidí v integrovaných logistických řešeních celého supply chainu pro nadnárodní zákazníky klíč pro růst společnosti v budoucnosti. „Naše efektivní evropská síť sběrné služby, speciální řešení kontraktní logistiky na míru našim zákazníkům v Evropě, Asii a v USA a vlastní síť námořních a leteckých přeprav nám umožňuje pokrýt celý dodavatelský řetězec,“ vysvětluje Bernhard Simon. Podle něj až na malé výjimky končí období růstu prostřednictvím rozšiřování sítě. Udržitelného růstu bude nyní DACHSER moci dosáhnout zejména díky svým úzce propojeným logistických řešením.
 
Detailní pohled na rok 2014
V  sekci DACHSER European Logistics (EL), která patří do divize Road Logistics, se k tradičně velmi úspěšnému regionu EL Německo přidala osvědčená konzistentní exportní strategie evropských dceřiných společností. Např. regiony „EL Severní a střední Evropa“, „EL Francie a Magreb“ nebo „EL Ibérie“ výrazně přispěly k nárůstu obratu této sekce o 5,3 %. Počet zásilek vzrostl o 5,5 % a tonáž přepravených zásilek se zvýšila o 6,3 %.
 
Ve své druhé sekci Road Logistics – DACHSER Food Logistics (nárůst obratu o 3,7 %) – profitoval DACHSER z efektivního využití kapacit v kontraktní logistice spotřebního zboží. Pozitivní dopad měla i rostoucí poptávka po přeshraničních logistických službách v rámci platformy European Food Network. Divize Air & Sea Logistics i v roce 2014 pokračovala ve svém globálním růstu.Rozhodujícím faktorem úspěšného fiskálního roku byl pozitivní vývoj v námořních přepravách.
 
Obrat skupiny DACHSER:
Hrubý obrat
(v mil. eur)
2014
(prozatímní)
2013
(finální)
Změna
Road Logistics
3,858
3,675
+ 5,0 %
European Logistics
3,171
3,012
+ 5,3 %
Food Logistics
687
663
+ 3,7 %
Air & Sea Logistics
1,577
1,460
+ 8,0 %
Konsolidace
(mínus obrat ve firmách, ve kterých má skupina menší podíl než 50 %)
-136
-170
Speciální položky 2013
(vypořádání spotřební daně z předchozích let)
—-
71
Konsolidovaný obrat
5,299
5,036
+ 5,2 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DACHSER vyrostl v ČR o 26 procent
Rok 2014 pokračoval úspěšným růstem i v České republice. Společnost DACHSER v České republice zvýšila svůj obrat o 26 procent na 2 miliardy korun, odbavila celkem 824 500 zásilek a tonáž realizovaných zásilek dosáhla v loňském roce téměř 500 000 tun. „V loňském roce se nám poprvé podařilo dosáhnout dvoumiliardové hranice obratu,“ říká Ing. Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a. s., a dodává, „velkou měrou se na tom podílel nárůst exportu jak našich stávajících, tak i nových zákazníků.“ DACHSER otevřel i novou provozovnu ve Frenštátu pod Radhoštěm a v rámci celé republiky výrazně posiloval i v lidských zdrojích.Pro DACHSER v České republicetak dnes pracuje více než 450zaměstnanců, což představuje roční nárůst o více než 30 procent.
 
Důraz na flexibilitu a orientaci na procesy
DACHSER zahájil rok 2015 přeměnou právní formy na evropskou společnost (Societas Europaea – SE). „Tímto krokem jsme vytvořili maximálně bezpečné právní prostředí pro náš další růst jako mezinárodní společnost a zároveň si jako stoprocentní rodinná firma zajistili nezávislost,“ vysvětluje Bernhard Simon.
 
Nová řídicí struktura, která tak vznikla, má osm regionů, které řídí Executive Board. „Posilujeme tak decentralizovanou strukturu společnosti a naše rozhodovací procesy budou ještě flexibilnější,“ vysvětluje Bernhard Simon, a dodává, „začínáme psát další kapitolu naší společnosti, kdy budeme našim zákazníkům ještě blíže.“
 
*Vysvětlení pojmů:
Spolu se změnou právní formy na Societas Europaea (SE) provedl DACHSER reorganizaci řídicí struktury včetně změn názvů. DACHSER poskytuje komplexní přepravní logistiku, skladování a individuální zákaznické služby ve dvou základních divizích – „Business Field“:DACHSER Road Logistics (pozemní logistika) a DACHSER Air & Sea Logistics (letecká a námořní logistika). Pozemní logistika se dále dělí do sekcí – „Business Line“: DACHSER European Logistics (evropská logistika průmyslového zboží) a DACHSER Food logistics (logistika potravin). Rozdělení do sekcí odráží tři pilíře, na kterých je obchodní model společnosti DACHSER postaven.
 
Z hlediska organizační struktury bylo vytvořeno osm regionů – „Business Unit“: kromě DACHSER Food Logistics se jedná o geografické regiony. V Sekci European Logistics (EL) to jsou regiony EL Německo, EL Severní a střední Evropa, EL Francie a Maghreb a EL Ibérie, v divizi Air & Sea Logistics potom regiony EMEA, Amerika a Asijsko-pacifický region.
 

Přečtěte si také

Back to top button