Logistika a sklady

Spádové paletové regály pro autonomní vozíky

Spádové paletové regály pro autonomní vozíky. Přinášíme Vám případovou studii chrudimské firmy Proman, významného dodavatele regálových systémů v České republice. Studie ukazuje některá specifická řešení regálů pro autonomní vozíky. Autorem je Ing. Tomáš Konfršt, specializovaný obchodník Proman.  

V letošním roce jsme pro našeho dlouholetého zákazníka, který v České republice vyrábí komponenty pro dieselový vstřikovací systém, dodali spádový paletový regál. Takto to zní banálně, ale projekt přinesl řadu zajímavých detailů k řešení, díky kterým jsme získali nové poznatky a naučili se o něco lépe pracovat s nastupujícím trendem automaticky vedených vozíků.

Přečtěte si také

Zadání 

Na jaře roku 2022 obdržel PROMAN s.r.o. v rámci plánování nového provozu požadavek na rozpočtovou cenu spádového paletového regálu určeného k zásobování nově budované výrobní linky. Kromě dispozice, byla prvním parametrem ukládaná paleta, ta byla definovaná jako plastová paleta s půdorysem a ližinami identickými s EUR paletou, o hmotnosti 1000 kg a výšce 1000 mm, druhým parametrem byl vozík bez náklonu sloupu. Začátkem roku 2023 došlo k finalizaci řešení a přípravě na výběrové řízení. Ke zpřesnění došlo zejména u vozíku. Ten umožňuje autonomní provoz a zároveň má dlouhé vidle. 

Spádový paletový regál obsluhují autonomní vozíky

Řešení odebíracích míst

Dlouhé vidle si vyžádaly úpravu zakládacích a odebíracích segmentů drah – prodloužit otvory pro klesnutí/zasunutí. Specifikem pak byl požadavek na delší prodlevu před uvolněním následující palety při odebírání. První variantou byl časovač, ale takové řešení by projet výrazně prodražilo, a časovače jsou dalším složitým prvkem, který by se mohl porouchat. Přišli jsme proto s elegantním řešením, v podobě delší klapky a nastavení zdvihu. Vozík paletu zvedne z válečkové dráhy, prodloužená klapka stále drží následující paletu zablokovanou a až když vozík odveze paletu z dráhy, klapka se uvolní a spustí následující paletu. Jedná se o jednoduché a elegantní řešení s minimálním dopadem do ceny.

Prodloužené klapky k zadržování palet

Speciální úpravy pro plastové palety

Druhým prvkem, který má asi největší vliv na výslednou podobu dráhy je použitá paleta. Na základě našich zkušeností jsme si vyžádali vzorek palety k testování. Standardní test probíhá tak, že se zatížená palety nechá 72 hodin zajištěná na dráze a po uvolnění se musí sama rozjet. U plastových palet záleží na použitém materiálu, často ale dochází k tomu, že ližina se okolo válečku deformuje (byť na trvale) a paleta se tak nerozjede. Při testování právě k tomuto docházelo i při různých kombinacích válečků a jejich roztečí. Navyšování sklonu dráhy nebylo řešením s ohledem na rezervu pro manipulaci a světlou výšku budovy. Na řadu tak přišlo další kolo vyjasňování a detailní analýza hmotností palet. Bylo zjištěno, že maximální hmotnost palety je 700 kg. Pro takové zatížení jsme již nalezli konfiguraci válečků, které hmotnost roznesly.

Detail odebíracích segmentů dráhy

Válečkové tratě nejsou triviální disciplína

Při montáži bylo třeba dbát na správné vyrovnání drah, tak aby palety sjížděly po dráze přímo dolů, a na stejné místo, tak aby vozík s předdefinovaným místem odběru vždy nalezl díru mezi ližinami. Projekt není se svými 324 paletovými místy rozsáhlý, ale dobře ilustruje, že válečkové tratě nejsou triviální disciplína. Záleží na dobře specifikovaném zadání a komunikaci se zákazníkem. V tomto konkrétním případě jsme si osahali spádové regály pro automaticky vedené vozíky a jejich požadavky.

Zdroj
Ing. Tomáš Konfršt
Back to top button