Logistika a sklady

Systém musí být hlavně spolehlivý

Firmy přepravující zásilky z­ e-shopu dnes bežně využívají Track & Trace systémy umožnující přesně sledovat pohyb zásilky v­ čase.

Všechny zásilky jsou skenovány od­ nakládky u­ odesílatele přes doručení do­ příslušných skladů až po ­konečnou vykládku u ­cílového příjemce. Mobilní terminál zrychlí odbavení „Prakticky každý dopravce provozuje portál, na němž mohou příjemci zásilek průběžně sledovat, kde se jejich zásilky nacházejí,“ uvádí Luboš Doležal ze společnosti KODYS a dodává, že předpokladem je vybavení řidičů mobilními terminály s aplikací on-line propojenou s informačním systémem. V okamžiku příjmu zboží řidič snímá čárový kód z každé zásilky a informace (název zboží, datum, jméno řidiče) jsou odesílány do informačního systému.
 
Od tohoto okamžiku může příjemce sledovat, na jakém místě se jeho zásilka nachází. Uzavření zakázky příjemce potvrdí popřevzetí zásilky namobilním terminálu řidiče. „Využívání mobilních terminálů dává velice dobré předpoklady k rychlejšímu vyřizování zakázek a také eliminuje chyby,“ zdůrazňuje Luboš Doležal a dodává, že další komfort může představovat možnost zaplatit za zboží platební kartou na místě. Ne všichni příjemci totiž akceptují platbu předem.
 
Silná zbraň proti konkurenci
Martin Gürtler, projektový manažer společnosti E LINKX, která již přes deset let dodává a spravuje informační systémy nejvýznamnějším přepravním společnostem, podotýká, že informační systémy jsou pro  firmy zabývající se expresní a balíkovou přepravou nejen nezbytností, ale i silnou zbraní v konkurenčním boji. V řadě oboru podnikání jsou informační systémy výrazně standardizovány. Existuje několik speciálních základních atributů spojujících moderní informační systémy přepravních firem.
 
První znich představuje geografické pokrytí. Přeprava zásilek musí svými pobočkami plošně pokrýt ůzemí, které přepravní společnost obsluhuje. Stejně tak je nutné, aby informační systém dokázal fungovat v každém regionu autonomně, ale zároveň dokázal data o přepravovaném zboží bleskově přesouvat po trase, kterou následně bude absolvovat každá zásilka. „Současným trendem jsou centralizované aplikace dostupné odkudkoliv internetem a využívající jak klasické počítače, tak moderní mobilní zařízení, chytré telefony či tablety,“ tvrdí Martin Gürtler a upozorňuje na další atributy – přesnost a bezchybný provoz, kterých nelze dosáhnout bez implementace identifikace a automatizovaného zpracování zásilek pomocí čárového kódu.
 
Důležitá je rovněž rychlost a propustnost systému. Informační systémy v přepravě musejí pokrýt velké množství procesů, které mají různé priority. Je tedy nutné, aby dokázaly zpracovat v časových špičkách obrovské množství dat a současně měly na kritických pracovištích extra rychlou odezvu.
 
Na potřeby uživatelů je nutné reagovat
Martin Gürtler poukazuje také na nutnost spolupráce se speciálními technologiemi. Systém musí být schopen ovládat a komunikovat se speciálním hardwarem, například s vysokokapacitními třídícími linkami, s bezdrátovými skenery, platebními terminály a pod. Klíčovým procesem jsou datové výměny. Interní komunikace souvisí s geografickou distribucí dat a pravidelnými přenosy záznamu o přepravách či zákaznících mezi depy. Externí komunikace souvisí predevším se zákazníky a s přenosem informací mezi jejich systémy a systémem přepravce.
 
Pro tuto komunikaci je velkou výhodou otevřené komunikační rozhraní, kontrolovatelné a říditelné proškoleným personálem. Pro tyto účely je možno použít komerční produkty, jako například BizTalk server. „Velkou výhodou je možnost průbežně systém rozširovat a reagovat jak na potřeby uživatelů, tak na potřeby obchodu či provozu. Otevřený systém je pak možno propojovat s dalšími systémy přepravce, které buďto zpracovávají data předcházející přepravě (objednávky od zákazníků) anebo dále zpracovávají data o přepravených zásilkách (statistiky, marketing, systémy pro obchodní zástupce – CRM) a v neposlední řadě s existujícími ERP systémy,“ zdůrazňuje Martin Gürtler, podle jehož názoru je kvalitní software pouze jednou částí toho, co společnosti vyžadují. Neméně důležité jsou také další služby, které dokáže dodavatel poskytnout, jako aplikační podpora 7x24x365 nebo schopnost dlouhodobě systémy rozvíjet.
 

Přečtěte si také

Back to top button