Logistika a sklady

Zamněstnanci UPS se během akcí zaměří na komunity a enviromentální udržitelnost

Společnost UPS rovněž přidělí granty ve výši 2,2 milionu dolarů na environmentální projekty.

Od svého vzniku v roce 1907 společnost UPS (NYSE:UPS) vytvořila silnou tradici podpory komunit. Závazek společnosti je nejvíce zřejmý během Celosvětového měsíce dobrovolníků, který začíná 1. října. V letošním roce, ve kterém proběhne desátý výroční Celosvětový měsíc dobrovolníků, UPS podpoří téměř 400.000 svých zaměstnanců v závazku odvést v průběhu října celkem 195.000 dobrovolnických hodin. Tentokrát se u místních komunit zaměří na environmentální udržitelnost. Za tímto účelem UPS udělí nejrůznějším organizacím zabývající se životním prostředím granty ve výši 2,2 milionu dolarů.
 
Během Celosvětového měsíc dobrovolníků se mobilizují tisíce zaměstnanců UPS z nejrůznějších částí světa, v čele s nadací UPS Foundation řídící korporátní občanské a filantropické programy. Své úsilí zaměřuje na nejrůznější dobrovolnické aktivity. V letošní kampani budou zaměstnanci podporování, aby sdíleli své příběhy dobrovolníka prostřednictvím Twitteru a Facebooku, aby tak pomohli zvýšit povědomí o významu dobrovolnické pomoci a naplňování závazku vůči komunitám.
 
 „Naší firmu tvoří osobnosti, které si uvědomují svoji osobní i kolektivní odpovědnost za pomoc ostatním realizovanou prostřednictvím dobrovolnických aktivit. Nadace UPS Foundation dodává odvahu všem zaměstnancům, kteří chtějí vytvářet lepší svět s trvale udržitelnými komunitami, ať už prostřednictvím vysazování stromů, výuky bezpečného řízení vozidel či dobrovolnické pomoci v oblastech postižených katastrofami,“ řekl Eduardo Martinez, prezident nadace UPS Foundation.
 
Mezi celosvětové dobrovolnické aktivity, kterých se v rámci Celosvětového měsíce dobrovolníků účastní zaměstnanci UPS, patří:
 
·         Madrid, Španělsko – vysazování stromů s neziskovou organizací Reforesta, která je zaměřená na životní prostředí
·         Miami, Spojené státy americké – vysazování stromů v komunitních rekreačních oblastech  realizované ve spolupráci s Miami Dade County Parks and Recreation Department
·         Carlisle, Anglie – zkrášlování zahrady v anglickém hospicu Eden Valley
·         Port Elizabeth, Jihoafrická republika – vybudování venkovních hřišť v dětském centru Protea
·         Česká republika
o   Dům tří přání v Praze, státní nezisková organizace zaměřená na všestrannou pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi – zkrášlování zahrady
o   Dětské centrum Veská v Sezemicích – podzimní úklid zahrady a řezání dřeva na zimu
o   Dětský domov v Praze Dolních Počernicích – podzimní úklid zahrady a řezání dřeva na zimu
o   Dětský domov v Dubé-Deštná – úklid zahrady a odpolední hry s dětmi.
 
V roce 2011 UPS spustila novou iniciativu zaměřenou na životní prostředí, prostřednictvím které je financováno vysazování stromů a jejich ochrana v městských i venkovských oblastech ve Spojených státech a jinde na světě. Finanční granty na tyto specifické  projekty a podpora dobrovolníků jsou základem ekologické iniciativy.
 
V říjnu nadace UPS Foundation rozdělí na podporu zalesňovacích iniciativ celkem 2,2 milionu dolarů v rámci grantů udělených nejrůznějším organizacím, kam patří DonorsChoose.org, Earth Day Network, Keep America Beautiful, Inc., nadace National Arbor Day Foundation, National Council for Science and the Environment, nadace National Parks Foundation, Nature Conservancy, Student Conservation Association, World Resources Institute a World Wildlife Fund Inc.
 
Od začátku letošního roku do konce září nadace UPS Foundation podpořila částkou téměř 700.000 dolarů celkem 38 environmentálních programů z celého světa podporující komunity, které jsou rovněž podporovány zaměstnanci UPS v těchto zemích.
 
Zalesňovací iniciativa úzce souvisí s principem fungování firmy, která je ostře zaměřena na snižování uhlíkových emisí. Nadace UPS Foundation začátkem tohoto měsíce odstartovala roční program UPS zaměřený na podporu dobrovolnických aktivit zaměstnanců při vysazování více než jednoho milionu stromů po celém světě. Tato iniciativa bude do konce roku 2013 odstartována v Číně, Kanadě, Haiti, Nizozemí, Norsku, Rusku, Ugandě a Spojených státech.
 
Více informací k Celosvětovému měsíci dobrovolníků od Eduarda Martineze a nadace UPS Foundation jsou k dispozici na stránkách: http://blog.ups.com/2012/10/01/ups-celebrates-global-volunteer-month/. Diskuse k tématu na Facebooku probíhá na: https://www.facebook.com/ups a na Twitteru na: https://twitter.com/UPS
 
Informace o grantech UPS Foundation zaměřených na životní prostředí a dobrovolnických iniciativách včetně úsilí UPS cíleného na trvale udržitelný rozvoj shrnuje firemní zpráva UPS Corporate Sustainability Report 2011, www.ups.com/responsibility.
 
Nadace UPS Foundation 

UPS (NYSE: UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladu, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Od svého vzniku v roce 1907 si UPS vybudovala tradici odpovědné firmy se zájmem o dění v komunitách, jež podporuje programy, které vytvářejí dlouhodobá řešení potřeb komunit. Nadace UPS, založena v roce 1951 a, je odpovědná za pomoc při odstraňování překážek pro zapojování komunit do místních, národních a globálních celků. V roce 2011 UPS a její zaměstnanci včetně těch, kteří již odešli do důchodu, darovali na charitativní účely po celém světě více než 93,5 milionů dolarů. Informace o Nadaci UPS naleznete na UPS.com/foundation, zprávy o UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

 

Přečtěte si také

Back to top button