Zprávy

50 let Sdružení ČESMAD BOHEMIA

21. února 1966 se konalo ustavující plenární shromáždění, na němž se 11 státních podniků ČSAD z celého Československa spolu s představiteli tehdejšího vedení státu dohodlo na vytvoření profesní organizace s názvem Sdružení československých mezinárodních automobilových dopravců – Česmad.

Že ČESMAD BOHEMIA může dnes slavit 50 let své existence, není pouze zásluhou dočasně uvolněnější atmosféry šedesátých let. Je to především potvrzení důležitosti oboru silniční dopravy, jehož úspěšnost do značné míry kopíruje, ale i podmiňuje vývoj celé ekonomiky. Za vznikem Sdružení Česmad v roce 1966 stála mezinárodní působnost kamionové dopravy. Na jedné straně zde byla nutnost stát se součástí mezinárodních institucí a zajistit garanci pro naplnění mezinárodních úmluv regulujících silniční dopravu, na straně druhé vznik Česmadu odrážel potřebu devizových příjmů tehdejšího státu.
 
Po roce 1989 a vzniku samostatné České republiky v roce 1993 se role Sdružení poněkud mění, ale je to znovu, tentokráte již ČESMAD BOHEMIA, který automobilovou dopravu dokázal provést bouřlivým obdobím rozvoje, kdy se na trhu místo 11 státních podniků objevují tisíce soukromých společností a kdy se výkony i kapacity českých dopravců řádově mění. Prezident Sdružení Vladimír Starosta vzpomíná: „Devadesátá léta, a já i moje firma se v dopravě pohybujeme už 25 let, byla obdobím velkých příležitostí, ale také tvrdé práce. Česmadu patří zásluha za to, že přispěl i v novodobých dějinách státu k  vysoké konkurenceschopnosti českých dopravců v Evropě.“
 
V tržním prostředí také výrazně narostla potřeba ochrany soukromých dopravců vůči státní správě a některým politickým tlakům. Hlavním posláním Sdružení se tak stává podporovat rozvoj a prosperitu silniční dopravy a prosazovat zájmy dopravců. Sdružení se zasazuje o dobré podmínky pro silniční dopravu a hájí zájmy svých členů v České republice i ve světě.
 
A právě mezinárodní aktivity se stávají v posledních době pro Sdružení stěžejními, když se po letech liberalizace stává zásadní obhajoba zájmů českých dopravců vůči protekcionistickým snahám bohatších zemí Evropské unie, které se snaží změnou pravidel omezovat volný pohyb služeb na společném trhu.
 

Přečtěte si také

Back to top button