Zprávy

CNG – šance pro čistší města

Přestože se v případě pohonu na stlačený zemní plyn CNG nejčastěji skloňují hlavně finanční výhody, toto palivo má obrovský přínos v oblasti ekologie, a to hlavně ve městech.

Podle studie ministerstva zdravotnictví umírá v České republice ročně 5000 až 8000 lidí v souvislosti se stavem životního prostředí. Na jeho zhoršení se ve velké míře podílí i emise škodlivin z dopravy. Největší problém způsobuje doprava hlavně ve velkých aglomeracích, jako jsou Praha, Brno nebo Ostrava. Snahou velkých měst je co nejvíce omezit individuální automobilovou dopravu ve prospěch hromadné. A to třeba i zaváděním tzv. nízkoemisních městských zón, kam by směly vjíždět jen ekologické automobily.
 
I hromadná doprava by však měla být co nejekologičtější. Z hlediska lokální produkce emisí škodlivin (záměrně používáme slovo lokální, protože v Česku se elektřina stále vyrábí hlavně z uhlí, takže se problém emisí škodlivin odsouvá do míst, kde stojí elektrárny) jsou nejčistší tramvaje, trolejbusy či elektrobusy. Relativně krátký dojezd elektrobusů je předurčuje především na kratší vzdálenosti, ideálně v centrech měst, tramvaje a trolejbusy vyžadují zase složitou infrastrukturu a nelze je použít všude.
 
I proto tvoří základ městské, resp. příměstské hromadné dopravy ve většině měst České republice autobusy s klasickými naftovými motory. Přestože dopravní podniky v poslední době masivně investují do nových autobusů, v našich městech stále jezdí často deset i patnáct let staré vozy. „I nejnovější naftové motory ale produkují víc škodlivin než motory na stlačený zemní plyn,“ vysvětluje Václav Holovčák.
 
Stlačený zemní plyn je totiž na rozdíl od nafty tvořen téměř výhradně nejjednodušším uhlovodíkem metanem, jehož spalováním vzniká v motoru významně méně škodlivin, než je tomu u chemicky velmi složité nafty. Například ve srovnání s moderním naftovým motorem Euro 5 produkuje ten plynový o 95 % méně jedovatého oxidu uhelnatého a zhruba o čtvrtinu méně nespálených uhlovodíků, které jsou zdraví velmi škodlivé. Vypouští i o 75 % méně pevných částic. Černý kouř z plynového autobusu prostě neuvidíte.
 
„Autobusy na zemní plyn jsou proto optimálním řešením jak do velkých měst, tak i pro příměstskou dopravu. Kromě ekologického hlediska jsou i mnohem tišší, což se hodí zejména při provozu v noci,“ upozorňuje Václav Holovčák, místopředseda představenstva Bonett Gas Investment.
 
Díky dotacím od státu došlo v posledních dvou letech k masivnímu nákupu autobusů na CNG i výstavbě plnicích stanic. Například pro dopravní podniky v Brně a Ostravě vybudovala společnost Bonett, největší prodejce CNG v Česku za rok 2015, obří plnicí stanice na CNG. „Výkon přes 4000 kubíků plynu za hodinu z nich dělá dvě největší CNG stanice ve střední Evropě,“ říká Václav Holovčák. „Každá z nich plní denně přes 100 autobusů,“ doplňuje. Například v Brně se díky provozu autobusů na CNG do ovzduší vypustilo o 9,4 t oxidu uhličitého, 61,5 t oxidů dusíku a 2,3 t pevných částic méně.
 
Další šance na zlepšení ovzduší ve městech nabízí nový dotační program nazvaný Nízkoemisní a bezemisní vozidla, který vyhlásilo v polovině ledna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Ten je určen pro nákup silničních vozidel využívajících alternativní palivo, resp. pro nákup drážních vozidel městské dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. V pokladně je připraveno přes 1,3 miliardy korun.
 
Nicméně tento dotační program má tak nastavené podmínky, že ho tentokrát nelze moc použít na pořízení příměstských ekologických CNG autobusů. „Příjemce dotace totiž musí prokázat, že disponuje smlouvou v závazku na veřejnou dopravní službu po dobu minimálně pěti let. Bohužel většina stávajících kontraktů dobíhá, dopravci mají s většinou krajů smlouvu maximálně do roku 2019, a nové soutěže mnohdy nebyly ještě ani vyhlášeny. Prokázat tedy smlouvu s krajem s delší platností než 5 let je v řadě regionů nemožné,“ upozorňuje Václav Holovčák ze společnosti Bonett Gas Investment. Šanci tak mají především městské dopravní podniky, které mají dlouhodobé smlouvy. I samo Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že se dotace z tohoto programu využijí spíše na nákup trolejbusů či elektrobusů
 
Více informací o skupině Bonett naleznete na adrese: www.bonett.cz
Bonett
Bonett je největším prodejcem CNG do vozidel v ČR. Působí na českém a slovenském trhu, a orientuje se na investice, provozování a dodávky stanic na alternativní paliva. Skupina provozuje pod značkou BONETT EUROGAS aktuálně 18 CNG stanic, například velké veřejné autobusové plnicí stanice CNG například v Liberci, Kladně, Přerově, a dalších městech, a má podíl 15 % na prodeji CNG v ČR. V roce 2016 plánuje otevření dalších až 15 nových CNG stanic, v příštích letech několik desítek nových CNG stanic. Bonett technologie plnicích stanic CNG jsou spojeny se špičkovou technologií s až pětiletou zárukou, nadstandardními službami a non-stop servisem včetně nepřetržitého dispečinku. Stanice Bonett je možno najít i například v továrnách Škoda Auto, Volkswagen, nebo výrobce autobusů Iveco, Bonett vybudoval i největší plnicí stanice CNG ve střední Evropě; z technologií Bonett je plněno téměř 50% všech CNG autobusů v ČR, Bonett má majoritní podíl na všech nově budovaných CNG stanicích. Bonett poskytuje i veškeré související projekční, poradenské, ekonomické a finanční služby, včetně investic a provozování CNG stanic a prodeje CNG konečným zákazníkům.

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button