Letecká doprava

Další studie potvrzující fakt, že letištní tělesné skenery nejsou zdraví škodlivé

PCS, divize Rapiscan má další argument pro své tvrzení o tom, že letištní tělesné skenery neohrožují lidské zdraví.

Odbor kanceláře generálního inspektora (Office of the Inspector General, dále jen OIG) amerického Ministerstva pro vnitřní bezpečnost vydal zprávu, ve které uvádí, že pro překročení bezpečné dávky radiace by bylo nutné podstoupit nejméně 17000 kontrol ročně, tj. 47 denně. Detektory se zpětným rozptylem rentgenového záření tedy neohrožují ani ty osoby, které cestují letecky každý den.
 
Studie vyhodnocovala výhradně rentgenovou technologii, která je v provozu na desítkách letišť, nezabývala se detektory s technologií milimetrových vln. Zpráva vznikla na základě pětiměsíčního sledování OIG. Odbor vyhodnocoval plnění norem stanovujících limity při vystavení radiaci a dalších bezpečnostních požadavků a samotný průběh
a správu provozu tělesných skenerů. Pozn. v současnosti jsou zařízení kontrolována dvakrát ročně v pravidelných intervalech. Dalším kontrolám zařízení podléhá při jejich přemisťování a údržbě.
 
Studie klade důraz na bezpečnost cestujících a v souvislosti s tím konstatuje, že „nikdy nedošlo k nežádoucímu překročení dávky radiace způsobenému bezpečnostním zařízením s technologií zpětného rozptylu“.
Zveřejnil americký korespondent Airport International dne 29/02/2012 – 11:25:00
 
Skupina PCS
Společnosti sjednocené pod názvem PCS se zabývají širokým spektrem činností – od komplexních služeb v oblasti zabezpečovacích a komunikačních systémů, detekce nebezpečných předmětů, přes dodávky analytických přístrojů a měřících ústředen, až po řešení bezpečnosti dat. Významnou součást tvoří vývoj vlastního ekonomického software a nemocničních informačních systémů.

Skupina PCS působí na českém a slovenském trhu již od roku 1990, zaměstnává přes 100 pracovníků a její roční obrat se pohybuje okolo 190 milionů Kč (2011). Vzájemná synergie jednotlivých činností je zárukou rozvoje a stability i do dalších let. Společnosti sídlí ve vlastních objektech v Praze, Brně a Blansku, její dceřiná společnost je aktivní v Bratislavě. Více informací najdete na www.pcs.cz
a www.pcs.sk .

 

Přečtěte si také

Back to top button