Letecká doprava

Emirates Group zahajuje celopodnikovou transformační strategii

Cílem nejnovější iniciativyEmirates Group jepomocí technologií, od online rezervací letenek až po administrativní podporu,vytvořit první společnost v odvětví orientovanou na cestovní zážitek zákazníků.

Emirates Group, která zahrnuje globální leteckou společnost Emirates a poskytovatele letových služebdnata, dnes představila své plány na celopodnikovou transformační iniciativu. Ta se zameřuje na shromažďování dat, zavedeníinteligentních technologií do obchodních procesů a využití veledat a analytiky v reálném čase při rozhodování.
 
Cílem je přeměnit Emirates a dnatuna společnosti, jež se budou orientovat především na zákazníky, kterým budou přinášet nejlepší cestovní zážitky za využití technologií.
 
Tato celopodniková strategie obohatí všechny oblasti podnikání od zákaznického servisu přes obchod, až po administrativní odvětví.
 
„Iniciativa přinese dalekosáhlé výhody všem obchodním jednotkám. Naším konečným cílem je inteligentním způsobem předefinovat zážitek zákazníků tím, že s nimi vytvoříme osobní pouto v takovém rozsahu, kterého dříve v historii nikdy nikdo nedosáhl,“ řekl TimClark, prezident EmiratesAirline, „aby vše fungovalo, musíme udělat provozní změny napříč celou společností. Tytozměnynám pomohou položit základy, které potřebujeme.
 
Začneme prověřovat nové technologie a nápady, abychom objevili příležitosti pro hromadné zlepšení a zásadní změny našeho obchodního modelu. Za inovativní nástroje, které nám mohou pomoci vytvořit nový systéma uskutečnit plánované změny, považujeme veledata, prediktivní analytiku, umělou inteligenci, strojové učení, robotiku, crowdsourcinga spolupráci.“
 
Za účelem této přeměny zřizuje Emirates Group centralizovaný tým, který bude pod vedením zkušeného pracovníka s mandátem, zdroji a finančními prostředky řídit změny a dlouhodobé strategické kroky v rámci celé organizace.
 
„Pro vedení tohoto týmu a celé iniciativy hledáme člověka s jedinečnými schopnostmi. Abychom ho našli, budeme muset uspořádat rozsáhlé výběrové řízení z nejlepších kandidátů na globální úrovni,“uvedl TimClarka dodal, „požadujeme někoho se silným zaměřením na výsledek. Tento člověk musí být prokazatelným vůdcem s rozsáhlými zkušenostmi s přeměnou velkých podniků a měl by být opravdovým vášnivým zastáncem využívání technologií  při utváření obchodní strategie.“

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button