Letecká doprava

Méně emisí v letecké přepravě

Méně emisí v letecké přepravě. Zákazníci letecké nákladní dopravy společnosti Dachser mohou nově využít rezervaci letů nazvanou „Udržitelné palivo“.

S využitím udržitelného leteckého paliva „Sustainable Aviation Fuel – SAF“ lze letecké nákladní zásilky přepravovat s o 30 procent nižšími emisemi skleníkových plynů. Tato nová služba bude dostupná zákazníkům mezinárodní logistické společnosti Dachser na všech letových trasách po celém světě. 

Přečtěte si také

Méně emisí v letecké přepravě

V rámci své strategie pro ochranu klimatu spustila společnost Dachser opatření pro dosažení vyšší udržitelnosti v odvětví letecké nákladní dopravy. Od 1. března 2023 mohou zákazníci leteckých přeprav společnosti Dachser využít možnost rezervace letů nazvané „Udržitelné palivo“. Přidáním udržitelného leteckého paliva „Sustainable Aviation Fuel“, nebo zkráceně SAF, lze přepravovat letecké nákladní zásilky s o 30 procent nižšími emisemi skleníkových plynů.

SAF je vyrobeno z biologických surovin, např. zbytkových a odpadních materiálů z potravinářského průmyslu, gastronomie, zemědělství a lesnictví nebo ze syntetických surovin. Jelikož se dnešní letecké motory neobejdou bez fosilních paliv, SAF se smíchává s konvenčním leteckým petrolejem. Udržitelná paliva jsou tak důležitým nástrojem pro větší ochranu klimatu a životního prostředí v letecké dopravě.

Služba pro letecké trasy po celém světě

Dachser zajistil pro spuštění nové služby velký kontingent letů nabízející možnost využití SAF, takže tato nová služba bude dostupná zákazníkům na všech letových trasách po celém světě. Možnost rezervace SAF není nabízena zdarma, nicméně bude v dostupném cenovém rozsahu. Současná cena za litr SAF je několikanásobně vyšší než u konvenčního leteckého petroleje a kvůli omezené nabídce pravděpodobně zůstane na podobné úrovni i v následujících letech. Spotřeba závisí na různých faktorech samotného letu, jako jsou typ letadla, vytížení a trasa letu. K prokázání nákupu udržitelného paliva a započítání snížení emisí skleníkových plynů do vlastní uhlíkové stopy si každý zákazník může vyžádat výkaz emisí a v následujícím roce certifikát s uvedením ušetřených emisí, počtem litrů SAF, rokem spotřeby a přesnou surovinovou základnou SAF.

Zdroj
Dachser

Přečtěte si také

Back to top button