Letecká doprava

Odbavování zásilek: Bezpečnost na prvním místě

Nemůžete naložit cokoli kamkoli

Leteckou přepravu zboží zpravidla zprostředkovává spediční firma, která zásilku zaknihuje u příslušné letecké společnosti. Při volbě je pochopitelně nutné zohlednit, zda daná letecká společnost toto zboží skutečně přepravuje.
„Rozhodně nemůžete naložit cokoli kamkoli. Některé letecké společnosti nepřepravují například nebezpečné zboží, zbraně nebo živá zvířata,“ upozorňuje Petr Šíma ze společnosti Skyport, která letecké zásilky odbavuje na moderním terminálu na pražském ruzyňském letišti.
 
Po zaknihování je zboží přepraveno najatou dopravní firmou na letiště, kam se dostaví zástupce speditéra s příslušnými doklady a popřípadě se postará o proclení zboží. Speditér na přepážce terminálu odevzdá letecký nákladní list, popřípadě doklad o celním odbavení a další nezbytné doklady související s druhem zboží. Ve skladu se pak provádí kontrolní vážení. Výsledek se porovnává s údaji v dokladech. Poté zásilka prochází rentgenem a je uskladněna.
„U zásilek velkých rozměrů, které rentgenem neprojdou, jsou speciálními přístroji detekovány výbušniny, zbraně nebo například drogy. V krajním případě zásilku rozbalí pracovníci security a zkontrolují její obsah,“ vysvětluje Petr Šíma a dodává, že výjimku mají prověření speditéři s povolením vydaným Ministerstvem dopravy ČR, kteří jsou oprávněni provádět rentgenovou kontrolu ve vlastním skladu. Do skladu na letišti pak dodají zapečetěnou zásilku s příslušným potvrzením o její kontrole. Poté jsou data o zásilce uložena do informačního systému, kde je mají k dispozici příslušné letecké společnosti a vývozní oddělení.
 
Jaké balení je u leteckých zásilek akceptováno? Petr Šíma tvrdí, že obal volí vždy zákazník. Podmínkou však je, aby obal neohrožoval procesy ve skladu ani v letadle. Je třeba si uvědomit, že řada států neakceptuje obaly ze surového dřeva, které by mohlo obsahovat hmyz. Jedná se zejména o dřevěné palety, u nichž je vyžadováno potvrzení o tepelném ošetření.
„Základem je, že z balení nesmí unikat zboží ani pach. Obal nesmí mít ostré hrany, které by mohly letadlo poškodit,“ zdůrazňuje Petr Šíma.
 
Unifikace kontejnerů usnadňuje nakládku
Zboží může být v letadle přepravováno volně ložené, v takzvaných ULD (Unit Load Device) kontejnerech nebo na speciálních paletách. Velice dobrý manipulační prostředek představují ULD kontejnery nebo palety, které umožňují sdružování zásilek již ve skladu. Do letadla jsou nakládány již plné, což šetří nejen práci personálu na letišti, ale také drahocenný čas.
„Jen pro představu – šest zaměstnanců dokáže díky možnosti sdružování zásilek do ULD naložit a vyložit až 200 tun zboží během dvou hodin,“ zdůrazňuje Jan Grabmüller, Executive Director Cargo společnosti Czech Airlines Cargo, a dodává, že v současné době téměř všechny letecké společnosti používají unifikované kontejnery a palety, na jejichž jednotných parametrech se dohodli všichni významní výrobci osobních letadel. Jejich letadla mají podobné parametry nákladního prostoru se stejnou výškou dosahující 160 cm. To umožňuje používat stejné typy kontejnerů s jednotnou výškou 160 cm.
Kontejnery pochopitelně slouží také k přepravě zásilek v nákladních speciálech, které mají dvě paluby. Rozměry dolní paluby jsou u všech letadel stejné, parametry horní paluby se u jednotlivých typů letadel liší. V každém případě ULD kontejnery, až na malé odchylky, kopírují konturu letadla.
 
Zásilky se ukládají podle pravidel
Podle kontury letadla se rovněž skládají zásilky na ULD paletách. Palety mají stejnou základnu, takže jsou využitelné u letadel různých výrobců. Každá zásilka s hmotností nad 150 kg musí být k paletě přivázána. Zásilky jsou zakryté igelitem a potažené pevnou sítí. Zboží je tak dostatečně upevněno, chráněno proti nepřízni počasí a také proti krádeži.
„Zásilky na paletách musí být uloženy podle předem daných pravidel. Nejenže je nutné respektovat kontury nákladního prostoru letadla, ale také musí být uloženy podle hmotnosti nebo například podle charakteru zboží,“ upozorňuje Jan Grabmüller.
ULD kontejnery a palety, které se vyrábějí z lehkého duralu, váží prázdné od 60 do 100 kg. Vzhledem k materiálu, z něhož jsou vyrobeny, není s kontejnerem možné manipulovat běžnými vysokozdvižnými vozíky.
„K manipulaci se používá válečková dráha, která je k dispozici ve skladech, na letištích i při nakládce kontejneru nebo palety do letadla. Po nazvednutí na vidlích by došlo k deformaci kontejneru, proto s ním může být manipulováno pouze na válečkové dráze,“ vysvětluje na závěr Jan Grabmüller.
 
Tento článek byl uveřejněn v magazínu TRANSPORT a LOGISTIKA, 9-10/2012
 
 
 
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button