Motorismus

Snižování spotřeby paliva v rukou odborníků od Renault Trucks

Cena paliva, podílející se na zvyšování provozních nákladů dopravců, je jedním z hlavních problémů silniční dopravy.

Renault Trucks je průkopníkem na poli snižování spotřeby paliva s více než třicetiletou zkušeností. Pro každého zákazníka je společnost Renault Trucks a její sítě zárukou, že se může vždy spolehnout na široké know-how výrobce v otázkách úspory paliva. Práce výrobce však nekončí u bran továrny. Jakmile vyjede kamion na silnici, přichází ke slovu experti společnosti, kteří přepravcům poskytují ta nejlepší řešení zlepšování parametrů spotřeby vozidel po celou dobu jejich životnosti. Výsledky hovoří jasně: v měřítku vozového parku lze dosáhnout snížení spotřeby paliva až o 15%.  
 
Společnost Renault Trucks nabízí ucelený vzdělávací program spojující v sobě školení hospodárné jízdy a práci s programovým vybavením pro měření a analýzu spotřeby Optifuel Infomax.  Ing. Jan Bajgar je bezesporu jedním z expertů Renault Trucks v této oblasti. Jeho letité zkušenosti instruktora a odborníka v oblasti školení hospodárné jízdy jsou velkým přínosem nejen pro společnost Renault Trucks, ale především pro samotné dopravce.
 
V čem vidíte hlavní cíl Vaší činnosti?
Snažím se využít dlouhodobých zkušeností instruktora a učitele řidičů s cílem maximálně přispět k bezpečnosti provozu na silnicích Evropy. Spolupráce se značkou Renault Trucks je pro mne opravdu poctou, neboť vozidla Renault Trucks jsou z mého pohledu technicky dokonalá a svým jednoduchým ovládáním,  ergonomií a bezkonkurenčními jízdními vlastnostmi umožňují zdokonalit profesionální řidiče tak, aby svojí jízdou nejen snížili spotřebu dnes tak drahého paliva, ale tohoto cíle dosahují zejména kombinací defenzivních zásad jízdy společně s použitím školení Optifuel od Renault Trucks, které je bezesporu vysokou školou profesionálních řidičů.
 
S jakými chybami se nejčastěji setkáváte u řidičů?
Jsou to zpravidla stejné chyby :  nesprávné využití točivého momentu motoru, nevyužití plného výkonu motorové brzdy, nevyužití kinetické energie vozidla a spěch, který nikdy nezvýší rychlost přepravy. »
 
Jak probíhají školení u společnosti Renault Trucks?
Nejčastěji provádím tzv.demo jízdu při běžné přepravě a s řidičem se střídám, abych mu mohl co nejlépe předat zkušenosti, které mne učí kolegové-instruktoři ve školicím středisku Renault Trucks v Lyonu. Na základě výsledků této demo jízdy pak přenáším výsledky na ostatní řidiče ve firmě. Mým cílem je zdokonalit kolegu- řidiče, aby co nejlépe a profesionálně ovládal svoje vozidlo. Je celkem jedno, zda je to tahač návěsů, sklápěčka,cisterna, nebo jiné vozidlo. Podstatné je, že profesionální ovládání vozidla Renault Trucks je vždy zárukou zvýšení přepravní rychlosti, snížení spotřeby paliva a ostatních provozních nákladů. Důležitým faktorem pak pro mne zůstává radost profesionálního řidiče, který má ze svého výkonu po absolvování školení Optifuel dobrý pocit. Samotné vozidlo pak poslouchá jako hodinky. Často provádím i školení řidičů, které je pro ně ze zákona každoročně povinně předepsáno v rozsahu sedmi hodin. Propojit informace o moderní dopravní technice s legislativními základy a třeba i činností moderních, digitálních tachografů, je velmi zajímavé a tento druh školení pak umožňuje řidičům plnit i jejich zákonnou povinnost.

Přečtěte si také

 

Přečtěte si také

Back to top button