Námořní a lodní doprava

Přístav Hamburk zůstal v roce 2012 těsně za celkovým překladem předchozího roku

Přístav Hamburk dosáhl v roce 2012 překladu námořního zboží ve výši 130,9 milionů tun (pokles o jedno procento).

Překlad kusového zboží zaostal s 91,5 miliony tun těsně za výsledkem předchozího roku (- 1,2 procenta). Překlad zboží hromadného substrátu zůstal s 39,4 miliony tun pouze 0,4 procenta za výsledkem roku 2011. Překlad kontejnerů, který již tradičně dominuje hamburskému přístavu, zaznamenal lehký pokles o 1,7 procent. V Evropě zůstává Hamburk s tímto dosaženým výsledkem druhým největším kontejnerovým přístavem a upevnil si 14. místo v celosvětovém pořadí největších kontejnerových přístavů.
 
Celoevropský pokles spotřeby konzumního zboží a investic ve druhé polovině roku 2012 ovlivnil v přístavu Hamburk především překlad importního zboží. Dovoz zaznamenal s 73,9 miliony tun snížení o 3 procenta. Překlad zboží ve vývozu se zvýšil na 57,1 miliony tun (plus 1,9 procent) oproti roku 2012. Pozitivní vývoj v exportním směru lze vysvětlit mimo jiné stálou celosvětovou poptávkou po německých výrobcích. Přístav Hamburk nadále buduje pro německý export svou pozici „Brány do světa“.
 
„S vývojovým trendem překladu zboží v exportním směru můžeme být spokojeni. Jasně se ukazuje, jakou hodnotu mají německé výrobky v zahraničí a jak důležitou roli hraje přístav Hamburk v německém zahraničním obchodě. Zároveň bychom však nechtěli celkový výsledek nijak zveličovat: evropské hospodářství  se musí nejprve zotavit a vytvořit více možností pro konzumní a investiční ochotu. Pokud poptávka v Evropě opět bude atraktivní a  pokud se posílí zahraniční obchod na nejdůležitějších zahraničních trzích, bude rok 2013 pro hamburský přístav znamenat nárůst celkového překladu. Pozitivní vývoj přístavu přitom silně závisí na realizaci nezbytných infrastrukturních projektů, jako např. z pohledu přístavního hospodářství a přepravců velmi očekávaného prohloubení plavební dráhy na dolním a vnějším Labi“, shrnuje paní Claudia Roller, předsedkyně představenstva Hafen Hamburg Marketing e.V.
 
Pan Frank Horch, senátor úřadu pro hospodářství, dopravu a inovace, uvádí: „ Přístav Hamburk má skvělé prostorové možnosti. Základ, ze kterého vychází jeho dlouhodobý úspěch, je nadále stabilní. K tomu patří skvělá dopravně zeměpisná poloha Hamburku mezi Severním a Baltským možem, velká hospodářská síla metropolního regionu a vysoká kvalita přístavní a dopravní infrastruktury. Hamburská přístavní politika se musí orientovat podle dlouhodobých trendů a nesmí se nechat odradit krátkodobými výpadky konjunktury“. Také výkonný ředitel HPA, pan Wolfgang Hurtienne sází na silnou infrastrukturu přístavu Hamburk: „Nejlepší výsledek v dosavadní historii přístavní dráhy z roku 2011 jsme v roce 2012 téměř zopakovali. V předchozích letech jsme dosáhli velkého pokroku. Výstavba přístavní dráhy má však i nadále nejvyšší prioritu“.
 

Přečtěte si také

Back to top button