Zprávy

Nejlepší mechanici na světě v mezinárodním finále

Brzo se uskuteční finále soutěže VISTA, největšího celosvětového klání zaměstnanců servisů Volvo.

První ročník soutěže se konal už v roce 1957 a pro servisní pracovníky se tudíž od té doby mnohé změnilo. Zlepšilo se pracovní prostředí a k vývoji došlo i v oblasti technologií.
 
Finále soutěže VISTA (mezinárodní soutěž pro poprodejní profesionály společnosti Volvo) se koná od 31. května do 1. června ve švédském Göteborgu. Do soutěže se mohou přihlásit všichni servisní technici, kteří se zabývají servisem nákladních vozidel či autobusů Volvo. Cílem je zvýšit kvalifikaci zaměstnanců a ještě více zkvalitnit servisní práci odváděnou v servisech po celém světě.
 
Od prvního ročníku klání VISTA, který se konal v roce 1957, se v servisech mnohé změnilo. V počátcích byla práce o mastnotě, špíně a vyžadovala také fyzickou sílu. Dnes už je situace zcela jiná.
 
„S vývojem vozidel se musí vyvíjet i školení mechaniků. V oblasti mechaniky, elektroniky a informačních systémů už je proto řeč o zcela odlišné úrovni potřebných znalostí a dovedností. Díky tomu mají také současní mechanici mnohem vyšší postavení, než měli dříve,” vysvětluje Kent Medin, instruktor ve škole pro mechaniky společnosti Volvo Trucks.
Dnešní práce v servisu je spíše záležitostí přesné mechaniky. Zkoušky a kontrola stavu vozidel se provádí pomocí počítačů a vozidla tak musí být připojena online. Místo výměny konkrétní součástky je často zapotřebí instalace nového softwaru, která probíhá rovněž online.
 
V servisech Volvo po celém světě je třeba udržovat kvalitu na nejvyšší možné úrovni. Pro všechny úrovně mechaniků společnosti Volvo proto existují jedinečná školení, z nichž každé je přesně přizpůsobené podmínkám konkrétního trhu. Mechanici navíc absolvují průběžná přezkoušení. Pokud přezkoušení odhalí v odbornosti mechanika nedostatky, absolvuje mechanik další školení.
 
Soutěž VISTA je doplňkem vnitřních školicích programů společnosti. Účastní se jí více než 18 000 lidí z 96 zemí a její úvodní částí je zkouška z teorie.
„To dává soutěžícím impulz k domácí přípravě a rozsáhlejšímu studiu. V soutěži VISTA se aktivní účast týká každého jednotlivce z týmu, čímž se výrazně posiluje schopnost spolupráce,” doplňuje Kent Medin.
 
Další změnou je i vyšší zastoupení žen, které v servisech nyní pracují. I tato skutečnost se odráží v soutěži VISTA. V roce 2013 tvořily ženy pět procent celkového počtu zúčastněných. Letos už je to procent šest. Členkou jednoho z brazilských týmů ve finále je Natalia Aparecida de Gaspri Silva, asistentka administrativy poprodejních služeb v servisu Auto Sueco v brazilském São Paulu. V servisu pracuje už devět let.
 
„Soutěž VISTA mi pomáhá získat lepší a další technické zkušenosti. Každodenní rutinu v servisu jsem pak schopná chápat v širších souvislostech. Soutěž také vyzdvihuje důležitost týmové práce. Obzvláště takové práce, kdy je vše provázané a vše do sebe navzájem zapadá,” vysvětluje Natalia.
 
Fakta o soutěži VISTA
 
VISTA je soutěží pro servisní pracovníky celosvětové servisní sítě společností Volvo Trucks a Volvo Buses. Je to největší soutěž svého druhu na světě a účastní se jí více než 18 000 soutěžících z 96 zemí světa. První soutěžní klání proběhlo v roce 1957 ve Švédsku a postupně se vyvinulo v mezinárodní událost, která se koná jednou za dva roky. Prvořadým cílem soutěže VISTA je rozvíjet a vylepšovat zkušenosti, znalosti a dovednosti pracovníků, posilovat jejich schopnost týmové práce a zkvalitňovat práci odváděnou v servisech. A hlavně, soutěž VISTA pomáhá vylepšovat zákaznický servis i samotnou spokojenost zákazníků.
 
Každý tým má dva až čtyři členy. Úvodní částí soutěže jsou tři série teoreticky zaměřených otázek, na které týmy odpovídají ještě ve svých vlastních servisech. Nejlepší týmy tohoto kola postupují do regionálního semifinále. Ze semifinále pak postupuje 32 týmů do celosvětového finále, které se koná ve švédském Göteborgu. Mezi „servisní pracovníky” se řadí pracovníci příjmu zákazníků, personál oddělení náhradních dílů, technici a mechanici.

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button