Různé

Colliers letos očekává až 50% nárůst globálních investic do nemovitostí

Vyplývá to z nové zprávy pro investory Global Capital Markets 2021 Investor Outlook, kterou vydala Colliers International Group Inc., přední globální společnost poskytující profesionální služby a správu investic. Nárůst investiční aktivity ukazuje na široce založené obnovení důvěry v trh nemovitostí v důsledku nedávného vývoje vakcín a pokračujících vládních stimulů.

Zpráva, která přilákala téměř 300 respondentů, včetně hlavních institucionálních investorů, společností obchodovatelných na finančních trzích, státních investičních fondů, fondů soukromého kapitálu, kanceláří správy rodinného majetku (family offices) a správců majetku třetích stran, naznačuje, že 98 procent investorů ve všech regionech má v úmyslu rozšířit svá portfolia, přičemž přibližně 60 procent chce expandovat o více než 10 procent. Kromě toho 67% respondentů průzkumu v EMEA a 88% respondentů v USA plánuje další investice již v prvním čtvrtletí roku 2021.

“Na základě naší globální analýzy, která nám poskytuje vhled do nálady investorů a z ptačí perspektivy, zůstává dlouhodobější vůle investovat v sektoru nemovitostí beze změny. S obrovským globálním objemem kapitálu a potřebou vlastnit skutečný, hmotný majetek, touží investoři použít nahromaděný kapitál a využít příležitosti které se jim naskytnou v průběhu roku,“ uvedl Tony Horrell, globální ředitel kapitálových trhů ve společnosti Colliers International. „Očekáváme, že v letošním roce dojde k posunu křivky rizika směrem nahoru, kdy investoři prozkoumají všechny typy nemovitostí od domovů pro seniory po projekty veřejné infrastruktury.“

Anthony Horrell (FOTO: archiv)

Omezená nabídka nemovitostí v Česku tlačí ceny vzhůru

„Už nějakou dobu tvrdíme, že investice do nemovitostí jsou velmi atraktivní,“ uvádí Andy Thompson, ředitel investičního oddělení, Colliers International Česká republika. Zpráva je skvělým potvrzením, že téměř všichni investoři očekávají nárůst svých portfolií. Odráží to také situaci na našem českém trhu. Nabídka je zde navíc tak omezená (ve všech odvětvích a pododvětvích) a poptávka tak silná, že je jasně vidět pokračující tlak na tvorbu cen u většiny typů nemovitostí.

“Stále očekáváme, že investice zakoupená za dnešní poptávkové ceny bude vypadat jako vynikající nákup v relativně krátkodobém horizontu – v příštím roku až dvou letech – stejně jako v posledních několika letech,“ pokračuje Andy Thompson. Kanceláře (jak potvrzuje i nedávný nákup společnosti Parkview společností DEKA), rezidenční a logistické služby jsou i zde nejatraktivnějšími odvětvími, ale roste i zájem o výrobu, maloobchod, hotely a další odvětví.

Andrew Thompson (FOTO: archiv)

Mnoho klíčových témat, která se sledují globálně, se projeví i na českém trhu. Česká logistika bude i nadále jedním z nejvíce cílených segmentů v celé střední a východní Evropě. Česko by také mohlo těžit velké výhody z propojení zahraničního kapitálu s domácími partnery. „Realitní trh se nyní může pochlubit několika předními světovými, investičními manažery v Česku, díky nimž bude zahraniční kapitál sebavědomě proudit do země bez ohledu na cestovní omezení a podobně,“ doplňuje Luke Dawson, výkonný ředitel a ředitel kapitálových trhů.

Další klíčové body zprávy pro investory Colliers Global Capital Markets 2021 jsou:

Prvotřídní kanceláře ve městech zůstávají primárním investičním cílem. Investoři s mezinárodním kapitálem považují rozsah a likviditu kancelářského sektoru v hlavních komerčních uzlech, jako jsou New York, Londýn a Sydney, za atraktivní. Pro investory je důležité mít kancelářská aktiva, která splňují kritéria ohledně zdravého kancelářského prostředí, udržitelnosti a celkové technické úrovně.

Logistice a životnímu sektoru se daří. Oba sektory patřily mezi tři nejlepší investiční cíle ve všech regionech. Intenzivní poptávka po těchto aktivech bude vyžadovat, aby investoři rozšířili své geografické zaměření a budovali portfolia prostřednictvím platforem společných firem (joint ventures) a místních partnerství.

Příležitosti k novému využití zlevněných maloobchodních aktiv a aktiv v hoteliérství a pohostinství. Investoři očekávají v těchto sektorech slevy přes 20 procent. Představují vzácnou příležitost získat nejprestižnější aktiva a problémová aktiva pro účely ambiciózních nových iniciativ s novým zaměřením a funkcí.

Kanceláře zůstávají stále primárním investičním cílem (FOTO: archiv)

Větší roli hrají take alternativní investice, různé platformy a partnerství. Rostoucí poptávka po alternativních aktivech, jako jsou datová centra, seniorské bydlení a aktiva v oblasti přírodních věd a biotechnologie, odráží širší strukturální posuny umocněné pandemií.

Back to top button