Různé

Tržby celního brokera Gerlach vzrostly na 214 milionů. Očekává zvýšení zájmu firem o služby i kvůli Brexitu

Největší poskytovatel celních služeb v Česku, společnost Gerlach, v roce 2019 potvrdil svůj zásadní podíl na trhu celních služeb. Loni navýšil tržby na částku přesahující 214 milionů korun. Díky nejasnostem a dalšímu vývoji okolo Brexitu očekává tento nejsilnější celní broker další poptávku po službách a odborném poradenství v příštím roce.

V České republice dle výroční zprávy Celní správy ČR v roce 2019 počet celních prohlášení poklesl meziročně o 0,9 %. Opačnou tendenci oproti trhu ale vykázal lídr v segmentu poskytování celních služeb, Gerlach. „Oproti předloňsku se nám podařilo počet vystavených dovozních celních prohlášení zvýšit o 6,8 %,“ uvedl Luděk Procházka, generální ředitel společnosti Gerlach. Nárůsty podle něj ale nejsou jen v počtech vydaných celních prohlášení. „Počet aktivních smluvních zákazníků, tedy dovozců či vývozců, kterým každý měsíc vystavíme celní prohlášení, meziročně vzrostl z 3 853 na 4 044,“ řekl Procházka.

Exportéry zajímá, jak získat nulové nebo snížené clo

Poptávka po kvalitních celních službách roste. Například exportéři se obrací hlavně pro rady, jak splnit podmínky pro získání nulového nebo sníženého cla.Je mnoho pravidel, úskalí a nařízení, ve kterých se běžně firmy ani nemohou vyznat. Často se na nás obrací po špatné zkušenosti, například že jim kvůli nesplnění podmínek bylo doměřeno clo, anebo byly ze stany celníků prověřovány,“ vysvětlil Procházka. Podle něj ale roste počet firem, které si úskalí uvědomují a preventivně se na Gerlach obracejí. „Těm pak ušetříme často peníze i zbytečné nepříjemnosti,“ poznamenal Luděk Procházka. 

Změny kvůli Brexitu

Díky vývoji jednání mezi politickými špičkami EU a Velké Británie je podle Luďka Procházky takřka jasné, že se od 1. 1. 2021 začne zboží celně odbavovat a kontrolovat. Obchodní dohoda, o které se momentálně jedná, je již o případné konkrétní výši cla na jednotlivé produkty, tedy takzvané tarifní opatření, a také o netarifních opatřeních, tedy například vzájemné uznávání certifikátů, případné zavedení licencí či kvót na dovážené zboží. „Pokud by k dohodě nedošlo, celními prohlášeními bude při dovozu do EU vyměřeno všeobecné clo, tedy clo ve stejné výši jako např. při dovozu z Číny,“ vysvětluje Luděk Procházka.

Vedle celní administrativy se musí exportéři připravit i na změny v povinných certifikacích a označování zboží pro britský trh. Na něm totiž evropskou značku CE postupně nahradí nová značka UKCA (UK Conformity Assessed).

Brexit zkomplikuje rovněž dopravu, na obnovené britsko-unijní hranici se čekají fronty, které prodlouží a tím i prodraží doručování zásilek. A to i v případě, že Britové budou provádět kontroly zpočátku jen namátkově.

Luděk Procházka upozorňuje, že například přes přístav v Rotterdamu projde zhruba 8 % veškerého obchodu mezi Velkou Británií a EU. Na nové kontroly dosud v Nizozemsku přijali 300 celníků a nábor dalších 900 probíhá. Ti budou kontrolovat zhruba 10 500 lodí, které ročně přepraví zboží z a do Velké Británie.

Nizozemský úřad pro bezpečnost potravin a spotřebních výrobků (NVWA) také přijal téměř 150 nových inspektorů pro inspekci květin, rostlin, zeleniny, ovoce a masných výrobků. „Bude velmi důležité pro firmy, se včas informovat a připravit se, že zboží do a z Velké Británie bude potřeba celně odbavit,“ uzavřel Luděk Procházka, generální ředitel společnosti Gerlach.

Back to top button