Silniční doprava

Další krok k liberalizaci dálkové železniční dopravy uskutečněn

Ministerstvo dopravy 26. března odeslalo do Úředního věstníku Evropské unie a do národního informačního systému veřejných zakázek oznámení o zahájení nabídkového řízení na železničního dopravce mezi Ostravou a Olomoucí.

Tím bylo fakticky zahájeno otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové železniční dopravy„Pro Ministerstvo dopravy je otevření trhu veřejných služeb na železnici zásadní prioritou, nikoli však samoúčelně, ale s cílem dosažení co nejlepšího poměru mezi cenou veřejných služeb a jejich dosahovanou kvalitou,“ oznámil ministr dopravy Pavel Dobeš.
 
Předmětem nabídkového řízení bude výběr dopravce, který bude za ekonomicky nejvýhodnějších podmínek poskytovat kvalitní cestování. Mezi ně se řadí např. částečná nízkopodlažnost vozidel, klimatizace vnitřních prostor nebo také poskytnutí internetového připojení, zajištění občerstvení ve vozidlech apod. 
 
Termín pro podání nabídek je stanoven do 10. července 2012 s tím, že s vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva od začátku platnosti jízdního řádu pro období 2014/2015 (od 14. prosince 2014) na dobu následujících patnácti období platnosti jízdního řádu, tj. do konce platnosti jízdního řádu pro období 2028/2029. Informace k poskytování dokumentace nabídkového řízení jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva dopravy, v sekci veřejná doprava (http://www.mdcr.cz/cs/verejna-doprava/nabidkova-rizeni/).
 

Přečtěte si také

Back to top button