Silniční doprava

EETS uleví řidičům i dopravcům

Již na podzim by mělo Ministerstvo dopravy zveřejnit podmínky certifikačního procesu pro vstup soukromých subjektů do českého mýtného systému v rámci EETS. Doba, kdy bude na čelním skle jediná jednotka, se snad blíží.

EETS – European Electronic Tolling Service, v překladu Evropská služba elektronického mýtného. Idea jedné palubní jednotky a jedné faktury pro placení mýta ve všech zemích Evropské unie sahá až do roku 2004, kdy Evropský parlament a Rada vydaly 29. dubna Článek 3 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství. Ten stanovuje zřízení evropské služby elektronického mýtného. Je rok 2021 a žádná taková univerzální krabička, která by zvládla celou Evropu, stále ještě neexistuje.

Politická záležitost

„Na vině však nejsou soukromé firmy, nýbrž jednotlivé země EU. Neexistuje totiž na ně žádná páka, která by je nutila nástup EETS co nejvíc urychlit,“ vysvětluje Petr Pulkrábek, Country Manager Eurowag CZ, důvod, proč i po 15 letech musejí mít řidiči na okně několik palubních jednotek. Otázka výběru mýta je poměrně citlivá záležitost, de facto se jedná o další formu státem vybírané daně, do níž celkem logicky nechce pouštět soukromé subjekty. Věci se ale daly do pohybu v posledních třech letech, kdy se na trhu objevily některé palubní jednotky zvládající několik zemí. Ty ale nebyly pro naše dopravce zajímavé. Dodnes ale neexistuje (a asi ani nebude) žádná oficiální roadmapa, která by informovala o tom, kdy jednotlivé země EU otevřou své mýto pro EETS. Tím prvním krokem je tzv. certifikační proces.

Osm zemí

Eurowag v současnosti nabízí dopravcům jednoduchou platbu mýta pomocí dvou palubních jednotek (EVA a Toll4Europe) pro osm zemí (Rakousko, Německo, Belgie, Maďarsko, Bulharsko, Francie, Španělsko a Portugalsko) a tunely Liefenshoek, Warnow a Herren. Zatím poslední zemí, kterou Eurowag zapojil do portfolia, bylo Rakousko. To otevřelo svůj mýtný systém pro ostatní už v roce 2013, první provideři začali poskytovat své služby v roce 2016 (Brobizz a Telepass). Více informací o mýtném řešení Eurowag najdete zde.

Dva roky práce

Eurowag do rakouského certifikačního procesu vstoupil na konci roku 2018, aby na přelomu března a dubna 2021 ukončil pilotní testovací fázi a zahájil komerční provoz. Na tomto projektu během dvou let pracovalo cca 40 lidí, kteří současně zajišťují certifikační projekty i v jiných zemích. Celý proces začíná tzv. předkolem, kdy dochází k registraci, vyjednávání a ověřování validity vstupu do samotné certifikace. V této fázi se odsouhlasuje technická dokumentace, plnění specifikací a jejich implementace. Současně se ladí smluvní vztahy mezi providerem EETS (Eurowag) a správcem výběru mýta v dané zemi, řeší se samozřejmě i bankovní záruky. V další fázi nastupuje samotné testování systému.

Jednotka EVA spojuje mýtné služby s vyspělou telematikou a dalšími službami

Dvoufázové testování

„Každý správce výběru mýta si stanovuje mírně odlišné podmínky testování, které jsou ale dopředu dané v podmínkách certifikace,“ vysvětluje Petr Pulkrábek, Country manager Eurowag CZ. Samotné testování probíhá ve dvou fázích. V první se jednotky testují na vybraném vzorku nákladních vozidel a autobusů s různým počtem náprav a emisní třídou. Po vyhodnocení této fáze nastupuje ostrý testovací provoz, kterého se zúčastní přesně daný počet aut, jež musí ujet předepsaný počet kilometrů. Většinou se jedná o reálné dopravce, obvykle to jsou klienti Eurowagu. Během této doby, která například v Rakousku trvala tři měsíce, se sbírají hlavně data o chybovosti jednotky.

Kdy se připojí Česko?

V České republice provozuje od roku 2020 mýtný systém společnost CzechToll, patřící do skupiny PPF, která zvítězila v tendru spolu se slovenským poskytovatelem SkyToll. Jak nám sdělil tiskový mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka, zpracovaný plán certifikace by měl být k dispozici nejpozději na podzim 2021: „Podrobný popis certifikace je řešen v připravované novele zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde je implementována EU směrnice č. 2019/520 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků, která řeší práva a povinnosti EETS poskytovatelů i provozovatelů mýtných systémů. Schválení novely zákona o pozemních komunikacích by mělo být v červnu s tím, že implementace směrnice 2019/520 a závazky z ní vyplývající by měly být dokončeny 19. října 2021.“

V Evropě je několik desítek různých mýtných systémů, jedna OBU jednotka pro všechny neexistuje

Zbude více peněz pro stát?

Vstup soukromých subjektů do mýtného systému by měl přinést zvýšení konkurence v této oblasti a zároveň i možnost zvýšit příjem státu. V rámci procesu certifikace je totiž jasně stanovena i odměna provozovateli EETS. Například v Rakousku to bylo transparentně stanovené zákonem, resp. vyhláškou, aby měli všichni stejné podmínky. „S finanční odměnou pro poskytovatele EETS se počítá, myslí na ni směrnice i ustanovení v novele zákona o pozemních komunikacích. Konkrétní podoba formy odměny je v řešení a bude zavčas oznámena,“ vysvětluje František Jemelka.
Zda budou mít noví provozovatelé stejné podmínky jako firma SkyToll, ale není jasné. Stejně jako výše odměny, kterou od státu za provozování mýta inkasuje. Příloha 5, která je součástí smlouvy „o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM“ zveřejněné na Registru smluv a jež se týká odměny, je, citujeme, anonymizována v celém obsahu, protože obsahuje obchodní tajemství dodavatele. Upřesňující informace nám ale zaslal Miroslav Beneš, tiskový mluvčí společnosti CzechToll: Cena za vybudování nového elektronického mýtného systému, který byl státu předán do majetku státu v listopadu 2019), je 1,9 miliardy Kč. Za desetiletý provoz nového mýtného systému CzechToll získá odměnu 5,3 miliardy korun.“

Například na Slovensku si od přechodu na nového poskytovatele, kterým bude od 2023 stát, resp. Národní dopravní společnost, slibují mnohem více peněz do státní kasy. Budou si totiž moci nastavit nové podmínky rozdělení. Podle zjištění slovenského Nejvyššího kontrolního úřadu totiž téměř polovina vybraných peněz zůstala provozovateli, společnosti SkyToll. I kvůli tomuto zjištění v lednu loňského roku blokovali slovenští dopravci silnice.

Univerzální krabička sníží náklady firem na instalaci různých jednotek i administrativu

Přidaná hodnota

„Každý dopravce má dnes nějaké řešení v oblasti mýta, palivových karet a telematiky, takže přesvědčit je, aby udělali změnu, nebude jednoduché,“ připouští Petr Pulkrábek z Eurowagu. Jak ale dodává, výhodu budou mít ti, kteří spolu s jednotkou nabídnou i komplexní služby, jež spojují palivové karty, mýto a třeba i telematiku. Eurowag něco takového nabízí v podobě jednotky EVA. Rozhodovat o výběru providera ale bude i klientský servis a také dostupnost jednotek. „Logistika a distribuce jednotek je jednou z důležitých podmínek certifikačního procesu,“ dodává Petr Pulkrábek.

Petr Pulkrábek

Ve spolupráci
transport-logistika.cz

Přečtěte si také

Back to top button