Silniční doprava

Ministerstvo dopravy připravuje materiál o postupu v oblasti zpoplatnění silniční sítě

Ministerstvo dopravy připravuje komplexní materiál o dalším postupu v oblasti zpoplatnění silniční sítě v ČR.

Předložení tohoto materiálu vládě se plánuje pravděpodobně počátkem podzimu. Před samotnou realizací konkrétních kroků bude zapotřebí ještě novelizovat zákon. Důvodem těchto změn je skutečnost, že v roce 2016 končí smlouva se stávajícím dodavatelem systému.
 
Při vyhodnocování dalších kroků je nutno vzít v úvahu stávající smluvní vztah s dodavatelem systému a z toho vyplývající technické a právní problémy při rozšíření nebo případném propojení mýtných systémů. Úkolem MD bude zhodnocení dosavadních materiálů vztahujících se k možnosti rozšíření zpoplatnění na další komunikace a zpracování zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele mýtného systému pro další období.
 
Všechny dálnice a rychlostní silnice jsou již zpoplatněny a dle smluvního vztahu tak bude i na všech dálnicích a rychlostních silnicích se stavebním povolením vydaným do roku 2017. V případě zbývajících silnic I. třídy (nad rámec již zpoplatněných cca 242 km) se zvažuje několik možných řešení jejich dalšího zpoplatnění. Jednou z možností může být i zavedení časových poplatků pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny, které by bylo možné zavést ještě před rokem 2016. Pokud bude vládou ČR tento postup odsouhlasen, bude nutná novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (nyní mýtné pro vozy nad 3,5 t). 
 

Přečtěte si také

Back to top button