Silniční doprava

Nosič kontejnerů MULTILIFT v „plné palbě“

Nosič kontejnerů MULTILIFT v „plné palbě“. Chcete vědět, co všechno dnes hákové nosiče kontejnerů umějí? CONTSYSTEM pořídil pro zákazníky vlastní prezentační vozidlo Scania s nosičem kontejnerů HIAB MULTILIFT Ultima 21Z.61 v nejlepší výbavě a my jsme měli možnost tento špičkový stroj vyzkoušet. 

Jedná se o nosič kontejnerů o výkonu 21 tun s teleskopickým ramenem a zalamovacím hákem typu Z. Obsluha nosiče je všeobecně velmi rychlá, a navíc podpořená řadou automatických funkcí, které zrychlují cyklus nakládky. Podívejme se na jejich přehled. 

Nosič kontejnerů MULTILIFT: Ovládací systém

Systém ovládání z kabiny je elektrohydraulický, dvourychlostní, pomocí joysticku. Dálkové ovládání je rádiové a pro případ výpadku obou systémů je k dispozici vnější nouzové ovládání. Ovládání joystickem je proporcionální – jeho pohyb se přenáší na pohyby háku, což přináší maximální citlivost a přesnost.

Automatické zastavení háku v přednastavené výšce

Hák se při nakládání kontejneru zastaví v předem nastavené výšce, což umožní snadné zachycení oka kontejneru do háku bez jakéhokoliv manévrování. 

Automatické otevírání bezpečnostní západky 

Pneumatická bezpečnostní západka háku se automaticky otevře, když je prostřední rám v zadní poloze. Řidič na tento úkon tedy nemusí vůbec myslet, protože se provede automaticky.

Nosič kontejnerů MULTILIFT
Zalomením háku lze snížit pracovní výšku

Optimalizovaná výška

Nosič typu Z má díky své konstrukci sníženou výšku nakládání, kdy se hákové rameno zalomí a úhel nakládání je co nejnižší. 

Snížené tření

Jedná se o dodatečnou funkci, kdy hlavní válce automaticky přizvednou střední rám a udržují stálou polohu kontejneru během horizontálního pohybu.

Výhody pro uživatele: minimalizuje se tření mezi kontejnerem a podpěrami a snižuje se riziko poškození kontejneru a nosiče. Tato funkce navíc umožňuje tišší a hladší manipulaci.

Automatické sekvenční ovládání 

Díky této funkci se všechny úkony procesu nakládání nebo skládání kontejneru odehrají jedním ovládacím pohybem. Vždy však existuje možnost přepnutí mezi automatickým a ručním ovládáním v situacích, kdy je zapotřebí jednotlivých úkonů.

Výhody pro uživatele: jedním souvislým pohybem joysticku provede řidič postupně všechny pohybové kroky nakládky a vykládky.

Automatická sekvence pro Z-optimalizaci 

Použitím této funkce se spustí automaticky celý nakládací nebo vykládací cyklus jediným pohybem joysticku. Nosič sám vykonává pohyby tak, aby při nakládání nebo skládání kontejneru dosáhl co nejnižšího úhlu sklopení, tedy co nejnižší možné výšky při nakládání nebo skládání kontejneru. Z-optimalizace se využívá při nakládání na přívěs/návěs nebo v prostorách s omezenou výškou.

Vysoká rychlost

Funkce vysoké rychlosti je třetí nastavení rychlosti hákového nosiče, která doplňuje dvě standardní. Tzv. „třetí“ rychlost umožňuje vyložit prázdné nebo lehce naložené kontejnery za třetinu běžného času.

Výhody pro uživatele: urychluje proces skládání kontejneru.

Vysoká rychlost při sklápění

Funkce vyklápění vysokou rychlostí je příslušenství, které umožňuje rychlejší sklápění lehčích nákladů. Před koncem tahu hlavního válce je omezeno rychlé sklápění, po tomto omezení se pokračuje standardní rychlostí.

Výhody pro uživatele: urychluje proces sklápění kontejneru.

Funkce rychlého spouštění

Funkce rychlého spouštění slouží k rychlejšímu spouštění kontejneru, než je standardní. Tato funkce je určená zejména ke spouštění prázdného nebo lehce naloženého kontejneru. Plně naložený kontejner musí být spouštěn normální rychlostí.

Výhody pro uživatele: urychluje proces spouštění kontejneru.

Ochrana hlavních válců

Nosič kontejnerů MULTILIFT má integrovanou funkci chrání pístnici hlavního válce před deformací tím, že eliminuje nárůsty tlaku během provozu nosiče. Automaticky redukuje tlak v hlavních válcích na 130 barů, když rameno háku dosáhne určité pozice, tzn. když úhel sklopení je větší než nastavená hodnota úhlu. 

Optimalizace výšky a úhlu při sklápění

Tato funkce umožňuje optimální rozložení nákladu v kontejneru při procesu sklápění. Obsluha může během procesu posunout rameno háku dopředu a dozadu. Typická situace, kde lze tuto funkci využít, je např. pokládka asfaltu, kdy na začátku operace je kontejner s asfaltem umístěn tak, aby asfalt padal na silnici s minimálním úhlem sklonu. Vzhledem k tomu, že hladina asfaltu v kontejneru klesá, obsluha potřebuje zvětšit úhel sklápění, to znamená, že je nutné posunout rameno háku dopředu, aby byl zachován úhel mezi kontejnerem a vozovkou. 

Výhody pro uživatele: umožňuje při sklápění posunout rameno háku dopředu nebo dozadu (dle potřeby).

Automatizované řízení rychlosti na základě hmotnosti nákladu 

Tato možnost automaticky upravuje rychlost hákového nosiče na základě naměřené hmotnosti nákladu. Funkce umožňuje provozovat plnou rychlost, kdykoli je to bezpečné, tj. u lehkých nákladů se rychlost zvýší, u těžkých nákladů se sníží kvůli bezpečnosti.

Výhody pro uživatele: dodává řidiči jistotu, že nemůže během používání náhodně poškodit nosič, automobil nebo kontejner.

Bezpečné ukládání krátkých kontejnerů 

Jedna z velmi užitečných bezpečnostních funkcí, která při natahování krátkého kontejneru zamezí jeho propadnutí ze zadních rolen nebo poškození hydraulické ruky za kabinou řidiče. Bod zastavení hákového ramene je nastaven v řídicím systému nosiče kontejneru dle požadované délky kontejneru.

Výhody pro uživatele: tato funkce chrání nosič a vozidlo před nesprávnou manipulací při nakládání krátkých kontejnerů, to znamená že řidič nemusí myslet na to, ve kterém bodě pohyb hákového ramene zastavit, aby krátký kontejner nepřejel dopředu přes rolny. 

Detekce sklonu

Funkce slouží k aktivnímu zabránění, aby se vozidlo převrátilo, pokud je úhel jeho náklonu příliš vysoký. Obsluha obdrží varovný signál a nakládací operace se zastaví, pokud je boční náklon vozidla v takovém úhlu, že vytváří nebezpečnou situaci pro samotné zařízení, okolí nebo obsluhu.

Výhody pro uživatele: funkce zamezí převrácení vozidla. Když úhel sklonu přesáhne práh bezpečnosti, řidič dostane varovný signál. 

Orientační vážní systém 

Jde o informativní systém, který informuje řidiče o tom, zda je nosič kontejnerů přetížen.

FlexVision s pokročilým displejem a třemi kamerami

Displej podává informace o vozidle, hlásí chybové kódy, umožňuje zaznamenat historii vážení, ukazuje stav zámků zamčeno/otevřeno a automaticky přepíná pohledy kamer na hákové rameno během celé operace nakládky/vykládky. Displej také komunikuje se systémem vozidla, tzv. připojení přes sběrnici CAN Truck, které umožňuje konektivitu, ovládání různých funkcí, jako je ovládání otáček a start/stop motoru a tak dále. Informace z nákladního vozidla jsou přeneseny na displej.

Výhody pro uživatele: systém FlexVision usnadňuje řidiči couvání, umožňuje mu sledovat okolí a snadněji se připojit k přívěsu. Velkou výhodou je také to, že některé úkony nosiče lze rovnou aktivovat na dotykovém displeji. Na displeji se dají např. zapínat pracovní světla, aktivovat funkce „Z optimalizace“, funkce zastavení háku v požadované výšce, funkce nakládání krátkého kontejneru.

Značka MULTILIFT

Společnost CONTSYSTEM zastupuje na českém trhu značku MULTILIFT a další značky hydraulické techniky od společnosti Hiab AB od roku 2007 v oblasti prodeje, montáží a autorizovaného servisu dodávaných produktů. Švédská společnost Hiab AB (zal. 1944) patří mezi přední světové dodavatele silniční manipulační techniky s výrobními závody v deseti zemích světa, rozsáhlou celosvětovou prodejní a servisní sítí a vlastním vývojovým centrem. Je součástí korporace Cargotec Oyj a její sortiment zahrnuje hydraulické nakládací jeřáby HIAB, kontejnerové nosiče MULTILIFT, závěsné vysokozdvižné vozíky MOFFETT, jeřáby pro recyklaci JONSERED, jeřáby pro lesnictví LOGLIFT, zvedací čela DEL, WALTCO a ZEPRO a další.

Nosič kontejnerů MULTILIFT

Nosič kontejnerů MULTILIFT Ultima 21Z.61: základní technické údaje

 • Nosnost: 21 tun
 • Výška háku: 1570 mm 
 • Pro kontejnery s vnitřní délkou: 4,1–7,1 m
 • Úhel sklopení: 49°
 • Minimální pracovní výška: 3066 mm
 • Max. pracovní tlak: 30 MPa
 • Max. vzdálenost háku od osy rolen: 6100 mm
 • Výška instalace: 250 mm
 • Hmotnost nosiče: 2850 kg
 • Hydraulická nádrž: 155 l
 • Hydraulické čerpadlo: SAP 108
 • CAN připojení k vozidlu
 • Pokročilý displej v kabině a 3 kamery snímající pohyby
 • Pracovní světla

Čtěte také: HIAB představil nový jeřáb.

Back to top button