Silniční doprava

Nová příležitost pro LNG

Nová příležitost pro LNG. Příznivé ceny zemního plynu a vznikající sekundární trh s LNG tahači přinášejí nový potenciál pro snížení nákladů v logistice. I díky tomu už se dostávají na nákladovou úroveň naftových tahačů.

Letošní rok odstartoval ve znamení klesajících cen zemního plynu. Vyřešení situace v zásobování evropského trhu vedlo k návratu jeho cen na úroveň roku 2019. „Ta totiž v prvním pololetí atakovala i hranici 24 €/MWh (nizozemský virtuální bod TTF),“ potvrzuje Filip Dostál, vedoucí business developmentu společnosti GasNet.

Vyrovnává se naftě

V kontextu plynové mobility jsou tyto pozitivní zprávy doprovázeny i příznivou situací na trhu s ojetými tahači na zkapalněný plyn (LNG/bioLNG). Dvou- a víceleté LNG tahače se totiž nyní prodávají až o 50 % levněji v porovnání s novými vozy. LNG tahač je z hlediska provozování prakticky ekvivalentní technologií k dieselovým vozidlům. Optikou ekonomického ukazatele TCO (total cost of ownership = celkové náklady vlastnictví) jsou tak dnes LNG tahače pro dopravní společnosti ekonomicky srovnatelnou alternativou. Samotné palivové náklady u LNG tahače jsou na 100 km ujeté vzdálenosti o 16,5 % nižší než u tahače naftového.

Fixace se vyplatí

Příznivá situace na trhu s plynem je ideálním momentem pro fixaci ceny. „Na rozdíl od nafty je možné u GasNetu zafixovat cenu na období až 24 následujících měsíců,“ říká Filip Dostál z GasNetu a pokračuje: „Fixaci je možné provést jak pro LNG, tak i bioLNG. Tímto způsobem je možné částečně nebo úplně čelit nepříznivým cenovým výkyvům.“

Snadný přechod na bioLNG

LNG tahače navíc umožňují dopravcům plynule přejít od zkapalněného zemního plynu k jeho obnovitelné alternativě, zkapalněnému biometanu (bioLNG). V takovém případě lze díky LNG tahačům podstatně snížit emisní stopu logistického řetězce. Velké společnosti, jako např. Lidl, na snížení emisí z dopravy intenzivně pracují a bioLNG ve své logistice již využívají.

Pohledem GHG protokolu (dominantní evropský systém pro měření a vykazování emisí napříč ekonomickými aktivitami firem) vyprodukuje LNG tahač o cca 33 % méně emisí (g CO2e/MJ paliva) než dieselový tahač. U bioLNG je úspora ještě významnější. Emisní stopa tahače využívajícího bioLNG je vykazována jako nulová (mimo Scope 3, tj. o 100 % nižší než u dieselového protějšku). 

Zkapalněný biometan (bioLNG) se vyrábí ze zbytků potravin, zemědělského odpadu nebo dokonce z kalu odpadní vody. Zkapalněný biometan je možné získat prakticky z jakéhokoliv biologicky rozložitelného odpadu.

Nabídka bioLNG roste 

V dnešní době lze bioLNG tankovat na klasických LNG stanicích napříč Evropou včetně České republiky v rámci sítě čerpacích stanic společnosti GasNet. Ta zahrnuje šest míst u tranzitně strategických silnic: Hradec Králové (D11), Jažlovice u Říčan (D1), Klecany u Prahy (D8), Mladá Boleslav (D10), Nýřany (D5) a Kaplice (budoucí D3).

Zdroj
Redakce

Přečtěte si také

Back to top button