Silniční doprava

Podle ČESMAD hrozí zhroucení silniční dopravy. Pomoci má stát dotací 120 000 na kamion

Krizový štáb Sdružení ČESMAD BOHEMIA předkládá možnosti, jak předejít bezprostředně hrozícímu zhroucení silniční dopravy.

Autobusoví dopravci v příležitostné dopravě zaznamenali téměř 100% pokles zakázek. Po odstavení automobilového průmyslu však hrozí bezprostřední zhroucení i nákladní dopravě.

Přečtěte si také

Ta v současné době přišla již o polovinu zakázek a platby za odvedenou práci odkládají zákazníci na neurčito. Většina dopravců se v těchto hodinách rozhoduje, zda denně se prohlubující obrovské ztráty řešit vyhlášením insolvence, vrácením kamionových souprav leasingovým společnostem a propuštěním všech zaměstnanců.

Hibernace firmy je vzhledem k stále běžícím vysokým fixním nákladům nemožná. Dopravní společnosti však v naprosté většině nejsou specializovány na jeden druh dopravy, jejich zhroucením tak bude nejen ohrožená obnova hospodářství po pominutí krize, ale bude bezprostředně narušena až zničena schopnost zásobování obyvatelstva základními životně důležitými produkty.

„Zatím všem připadá automatické, že nákladní vozidla dovezou, co je třeba. Bohužel se to brzy může změnit. Chceme předejít situaci, kdy se doprava zastaví, protože kvůli souhře negativních dopadů dopravním firmám dojde likvidita a nebudou mít na mzdy řidičů ani na pohonné hmoty,“ varuje Josef Melzer, prezident sdružení ČESMAD Bohemia.

Pro odvrácení hrozící katastrofy považuje Krizový štáb Sdružení za nutné bezodkladné přijetí následujících opatření:

  • Jednorázová provozní dotace pro dopravce ve výši 120 tis./velké vozidlo, 80 tis./menší vozidlo
  • Odklad odvodů zdravotního a sociálního pojištění zaměstnavatele o 6 měsíců pro všechny zaměstnavatele
  • Refundace části mzdy zaměstnanců, „kurzarbeit“ pro firmy s poklesem zakázek o 20 %
  • Odklad placení záloh silniční daně do 30. 11. 2020, zároveň zrušení silniční daně nebo snížení sazeb na minimum stanovené EU
  • Pozastavení plateb za mýto nebo prodloužení splatnosti faktur za mýto pro české subjekty na 120 dní do 30. 11.2020
  • Neodvádění DPH z neuhrazených faktur
  • Poskytnutí delších splatností (180 dní) u faktur za naftu se zárukou státu – ČEPRO, příp. další distributoři, event. výrobci – COVID TRANSPORT
  • Nastavení pravidel pro čerpání úvěrů COVID II a COVID III – dostupnost i pro dopravce a i pro velké firmy
  • Prodloužení a odklad splátek leasingů a bankovních úvěrů až o 5 měsíců dle usměrnění ČNB, která neklasifikuje takové úvěry jako defaultní

Přečtěte si také

Back to top button