Silniční doprava

Renault Trucks prodlužuje spolupráci se světovým potravinovým programem

Renault Trucks bude v příštích pěti letech pokračovat v partnerství se Světovým potravinovým programem OSN a školit jeho týmy převážně na africkém kontinentu. Cílem je usnadnit provoz a údržbu vozidel Světového potravinového programu přímo v terénu, kde operují a zajišťují přepravu nezbytných potravin k izolovaným a ohroženým skupinám obyvatel.

Světový potravinový program (WFP) využívá 900 vlastních nákladních vozidel a celkově provozuje flotilu 5 000 vozidel po celém světě. Největší světová humanitární organizace často vysílá pomoc do krizových míst jako první, kdy prostřednictvím potravinové a další humanitární pomoci usiluje o zachování míru, stability a prosperity dané oblasti. WFP těží z technického know-how značky Renault Trucks pro zajištění provozu, údržby a opravy nákladních vozidel, která operují v různých státech afrického kontinentu.

Renault Trucks od roku 2012 aktivně spolupracuje s WFP, kdy mu díky svým zkušenostem z provozu vozidel v extrémních podmínkách, profesionalitě svých zaměstnanců a kvalitnímu vybavení poskytuje podporu. Dobrovolníci z řad zaměstnanců Renault Trucks, pak mají možnost školit týmy WFP přímo v terénu.

Technické know-how ve službách humanitární pomoci

Partnerství mezi oběma aktéry bylo prodlouženo do roku 2026 a zahrnuje poskytnutí 2 vozidel, která slouží jako mobilní školící dílny. Renault Trucks tak předává své know-how, aby pomohl zajistit dostupnost a provoz nákladních vozidel WFP a současně podpořil rozvoj technických kompetencí místních obyvatel a zvýšil bezpečnost na cestách v západní Africe.

Renault Trucks připravil školící moduly týkající se mechaniky nákladních vozidel pro techniky a vedoucí dílen, správy vozového parku pro vedoucí vozových parků a hospodárné jízdy pro řidiče. Mimo členů WFP mají možnost absolvovat školení o údržbě nákladních vozidel také vládní úředníci, pracovníci dalších agentur OSN, nevládních organizací a soukromí dopravci.

V rámci obnoveného partnerství Renault Trucks podpoří zřízení stálého technického školicího centra v Akkře v Ghaně se dvěma učebnami pro prezenční školení a technickým zázemím pro online školení.

30 zaměstnanců Renault Trucks se osobně zapojilo do spolupráce s WFP

Paul, Sylvain, Benoît a Ahmed patří mezi zaměstnance Renault Trucks, kteří se rozhodli dočasně opustit svou každodenní rutinu, zažít jinou realitu a poskytnout své zkušenosti těm, kteří denně pracují s nákladními vozidly v rámci WFP.

V týmech Renault Trucks panuje skutečné nadšení pro dobrovolnictví. Odráží touhu zaměstnanců zapojit se a přispět ke své vizi o spravedlivější společnosti a světě. „Do Etiopie jsem odjel jako součást dvoučlenného týmu, abych školil mechaniky a vedoucí dílen v tom, jak naše vozidla fungují, a pomohl jim v jejich co nejefektivnější údržbě,“ vysvětluje Sylvain Thiercelin, projektový manažer testování vozidel.

„Do Afriky jsme odjížděli s velkou mírou pokory, přemýšleli jsme, co bychom místní obyvatele mohli naučit a nakonec fakt, že jsme působili přímo na místě nám nesmírně pomohl. Dozvěděli jsme se hrozně moc o jejich způsobu života a mohli tomu přizpůsobit i naše školení. Pro mě osobně to byl nezapomenutelný zážitek.“ Další dvojice školitelů zamíří do Ghany v červenci letošního roku.

Výhodné partnerství

Závazek Renault Trucks vůči Světovému potravinovému programu přináší již několik let své ovoce nejen samotnému WFP, ale především těm, kteří to nejvíce potřebují. V týmech nevládních organizací dochází k menší fluktuaci, zaměstnanci se více angažují a snižují se náklady na údržbu vozidel. Lokální týmy jsou lépe vyškoleny pro výběr správného vozidla pro daný typ terénu. Tato skutečnost se promítla i do efektivnější a včasnější pomoci těm nejzranitelnějším.

„Skutečnost, že můžeme počítat s Renault Trucks jako partnerem na příštích pět let pro zajištění technických školení v západní Africe, je pro nás zásadní nejen pro odborné vyškolení zaměstnanců WFP, ale i pro školení celé řady místních aktérů v dopravním sektoru s cílem ovlivnit dopravu a její manažement v regionu,“ řekl Jean-François Milhaud, vedoucí oddělení globální flotily WFP. Snížení nákladů na údržbu vozidel přineslo WFP úsporu 1,5 milionu USD.

Klíčové údaje:

Od roku 2012, kdy byla zahájena spolupráce:

• Poskytnutí 2 mobilních školicích dílen
• Nabídka 5 školicích modulů
• Realizace 19 školení
• 250 vyškolených osob v terénu
• Katalog 12 vzdělávacích kurzů
• Aktivní zapojení 30 zaměstnanců Renault Trucks, kteří v rámci spolupráce školili pracovníky WFP v Africe

WFP nesponzoruje žádné produkty ani služby.

Ve spolupráci
transport-logistika.cz
Zdroj
TZ

Přečtěte si také

Back to top button