Silniční doprava

RMC Systém: umíme data na úrovni sekundy

RMC Systém: umíme data na úrovni sekundy. Společnost Partner mb vyrostla na monitoringu stavebních strojů, dnes ale nabízí monitoring pro všechny druhy dopravy včetně vlaků. Velkou předností jejího řešení RMC je, že si veškerý hardware a software vyvíjejí sami. Díky tomu dokážou připravit řešení na míru plus mají fungující support pro zákazníky. 

Společnost Partner mb, sídlící v Praze-Libuši, je na trhu již třicet let. „Začínali jsme na stavebních strojích s monitorováním stavu paliva, jehož krádeže byly na denním pořádku,“ začíná naše povídání Jindřich Pavlů, majitel firmy. Jejich řešení RMC System (Remote Machine Control) dnes mimo jiné využívá celá skupina Eurovia, což zahrnuje 1540 vozidel a stavebních strojů plus 200 užitkových vozidel. Na Slovensku patří k velkým klientům společnost Doprastav s více než 150 instalacemi.

RMC Systém: Vlastní hardware i software

RMC systém řeší GPS lokalizaci prostředků, provádí měření a zobrazování provozních parametrů v tabulkách aktuálních dat a v tabulkách přehledových, jako jsou kniha práce nebo výkazy produktivity. Řeší také kontrolu spotřeby paliva včetně rozpoznání krádeží, dokáže identifikovat odcizení vozidla, umí vyhodnotit jízdní styl řidiče nebo zajišťuje komunikaci s řidičem a zasílání pracovních úkolů. „Naší velikou výhodou je to, že jsme si hardware i software vyvinuli sami, takže ho opravdu perfektně známe. A i díky tomu dokážeme systém upravit na míru každému zákazníkovi,“ reaguje Jindřich Pavlů na naši připomínku, proč bychom se měli rozhodnout zrovna pro ně. 

Ukázka instalace patentově chráněné kapacitní sondy CAP05

Zároveň dodává, že ačkoliv jsou na trhu třicet let, tak firma neustále pracuje na vývoji a inovaci systému i hardwaru. Například před rokem dokončili projekt ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU) právě na vyhodnocení jízdního stylu řidiče. S tímto projektem byla inovována i telematická jednotka Gcom S4 a kapacitní sonda CAP05. Vývoj byl dotován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPO), což vedlo ke vzniku komplexního systému na vyhodnocení jízdního stylu řidiče, který zároveň slouží k lektorským účelům.

Krádeže paliva? Téměř nemožné

Základem RMC je programovatelná jednotka Gcom, která sbírá provozní data, zpracovává je a přes instalovaný GSM modul je odesílá na server. Tam jsou data vyhodnocena a zobrazena ve webové aplikaci RSM. 

Hlavním zdrojem informací u nákladních vozidel je FMS brána, nicméně spoustu dat umějí získat i z jiných zdrojů nepřímo a následně je přepočítat. Základních parametrů je kolem deseti, nicméně jich dokážou sledovat až 150, a to třeba i o nástavbách a pomocných systémech. Například u stavební sklápěčky umějí vedle klasických parametrů, jako jsou spotřeba, otáčky, tlak mazání, teplota motoru, identifikace obsluhy či GPS, na dálku vyčíst i takové informace, jako je manipulace s korbou, teplota v nákladovém prostoru, motohodiny, dráha pojezdu, náklon stroje či hmotnost. 

Z dat lze snadno určit možnou krádež paliva

Pro monitoring paliva v nádrži si firma Partner mb dokonce vyvinula vlastní, patentově chráněnou kapacitní sondu CAP05. Ta měří náklon a akceleraci vozidla a je osazena dvěma teplotními snímači pro přepočet objemu nafty na referenční teplotu 15 stupňů. Díky statistickému zpracování dat jsou schopni odhalit i drobné pravidelné krádeže po pár litrech. 

Sekunda po sekundě

Obvyklá nejkratší doba snímaní dat konkurenčních systémů je jedna minuta, systém RMC dokáže jít až na úroveň jedné sekundy. „Třeba v případě nehody nebo výuky jízdního stylu řidiče potřebujete znát detailní informace,“ vysvětluje Jindřich Pavlů. Právě vyhodnocení jízdního stylu řidičů, které může posloužit jako účinný motivační nástroj pro zavedení transparentního motivačního systému, je jedním ze silných nástrojů RMC. Umí vyhodnotit parametry jako stálá rychlost, stabilita akceleračního pedálu, změna polohy plynu, zpomalení, řazení na vyšší, resp. nižší převodový stupeň, hospodárná či velmi hospodárná jízda. V této oblasti firma Partner mb úzce spolupracuje se společností Jiřího Čumpelíka CE Solutions, která provádí účinný školicí program ECODrive – Hospodárně a bezpečně na silnici. 

Systém umí názorně porovnat jízdní styl více řidičů

Usnadnění administrace

Samozřejmostí je i dálkové stahování dat z tachografu a karty řidiče a zpracování těchto dat s ohledem na plánování tras či výpočet diet. RMC dokáže dělat detailní přehledy provozních dat kamionů, umožňuje nastavení alarmů, poradí si s AETRem, hlídá servis vozidel i STK a generuje elektronické stazky. „RMC dokáže automaticky jednoduše dělat výstupy do interních systémů, jako je třeba SAP, což značně urychluje fakturaci a další administraci. Skrze něj lze i zadávat celovozové i dělené zakázky a umožňuje přímou a snadnou komunikaci s řidičem,“ vysvětluje Jindřich Pavlů. Ke komunikaci slouží i mobilní aplikace Hello D, běžící na platformě Android, kterou si sami vyvinuli. Ta slouží k příjmu a obsluze zakázek, generování elektronických stazek, fotografování a odesílání fotek na server, funguje i jako čtečka čárových kódů, hlídá AETR, obsahuje „kamioňáckou“ navigaci Sygic nebo zobrazuje povolené čerpací stanice. I ona umí vyhodnotit jízdní styl řidiče. 

Více informaci na www.rmc-system.com

Zdroj
Michal Štengl

Přečtěte si také

Back to top button