Silniční doprava

Slovensko zrušilo zákaz jízd kamionů během Velikonoc

Prezídium Policie Slovenské republiky povolilo všeobecnou Výjimku ze zákazu jízdy pro nákladní vozidla ve dnech 10. dubna, 12. dubna a 13. dubna 2020. Výjimky platí pro všechna nákladní vozidla na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy a silnicích pro mezinárodní dopravu na území SR.

Povolením výjimky není dotčena možnost příslušníkovi Policie SK zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu, nebo mu nařídit směr jízdy, pokud to vyžaduje bezpečnost nebo plynulost silniční dopravy.

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button