Silniční doprava

Sněmovna schválila omezení nebezpečných reklamních zařízení

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o pozemních komunikacích ve znění senátního pozměňovacího návrhu. Ten omezuje zákaz umisťování a provozování reklamních zařízení na dálnicích, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. Zákaz také platí v jejich ochranných pásmech.

„Senátní pozměňovací návrh je lepší než stávající stav, i když není v omezení reklamních zařízení na pozemních komunikacích tak striktní jako vládní návrh novely zákona. Ten by v oblasti povolování reklamních zařízení neumožňoval nově zřídit a provozovat reklamní zařízení na silnicích všech tříd, s výjimkou reklamního zařízení na přilehlou provozovnu, řekl k tomu ministr dopravy Pavel Dobeš.
 
Ministerstvo dopravy při návrhu změn v oblasti zřizování a provozování reklamních zařízení zdůrazňovalo zejména bezpečnost silničního provozu. „Pro mě je důležité, že tento fakt zohledňuje i senátní pozměňovací návrh. To znamená, že omezuje billboardy alespoň kolem komunikací, po kterých jezdí řidiči vyšší rychlostí,“ uvedl ministr Pavel Dobeš. Na základě konzultací s Policií ČR a dopravními experty se totiž ukazuje, že reklama odvádějící pozornost řidiče od řízení vozidla je obzvláště nebezpečná při rychlostech nad 80 km/h – tedy zejména na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy. I při chvilkové nepozornosti zde vozidlo urazí poměrně velkou vzdálenost a následky nehod bývají velmi vážné.
 
S ohledem na bezpečnostní rizika reklamních zařízení omezuje jejich umisťování u silnic i řada jiných evropských států. Jde například o Německo, Španělsko, Belgii, Dánsko, Estonsko nebo Maďarsko, jejichž právní řád – s určitými výjimkami – zakazuje umisťování reklamních poutačů u všech komunikací.
 
Pro ministerstvo dopravy je důležité, že schválená novela obsahuje i možnost zavedení slev
na mýtném. Slevy jsou formou kompenzace tuzemským dopravcům za zvyšování cen mýtného v loňském a letošním roce.
 

Součástí novely je také zpřehlednění mýtného systému a usnadnění jeho využívání v rámci dalších evropských systémů s cílem zapracovat do českého právního řádu úpravu obsaženou v Rozhodnutí Komise č. 2009/750/ES o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků. V neposlední řadě novela řeší i zavedení vysokorychlostního vážení, které přispěje ke snížení nákladů na údržbu a oprav silnic.

 

Přečtěte si také

Back to top button