Silniční doprava

SPVR: Odstraňování billboardů pokračuje

Členové Svazu provozovatelů venkovní reklamy již v loňském roce odstranili od dálnic všechny reklamní nosiče, které nebyly v souladu s novelou silničního zákona. Nyní pokračují v odstraňování u dalších komunikací včetně území hl. m. Prahy na základě výzev jednotlivých správních úřadů. SPVR zároveň apeluje i na další provozovatele venkovní reklamy, aby k odstraňování zaujali stejný přístup.

„Od dálnic zmizela všechna dotčená reklamní zařízení již v roce 2018 a v jejich okolí zůstala pouze zařízení, kterých se novela silničního zákona netýká a nejsou v jejím rozporu, což potvrdilo i Ministerstvo dopravy“ říká Marek Pavlas, prezident SPVR. Členové SPVR po rozhodnutí Ústavního soudu, který odstranil nejistotu vzniklou kolem stížnosti senátorů, pokračují v odstraňování nosičů u ostatních komunikací, a to na základě výzev, které obdrží od příslušných správních orgánů. Na území Prahy se jedná o odbor dopravy hl. města Prahy, se kterým členové SPVR aktivně komunikují a pravidelně o informují o průběhu postupného odstraňování. „Předpokládáme, že veškeré plochy, kterých se novela týká budou odstraněny nejpozději do konce letošního roku,“ říká Marek Pavlas.

Přečtěte si také

Svaz provozovatelů venkovní reklamy současně vyzývá ostatni provozovatele, aby k odstraňování billboardů zaujali stejný přístup. Na trhu je totiž stále několik firem, které svá zařízení ještě neodstranily.

 

Přečtěte si také

Back to top button