Silniční doprava

Vznikla Asociace nepravidelné autobusové dopravy ANAD

Nová profesní organizace má za úkol hájit zájmy majitelů malých autobusových dopravních firem. ANAD chce podnikatele sjednotit a zasadit se o nutné změny, které jim umožní bezpečně poskytovat své přepravní služby.

Nepravidelní autobusoví dopravci jsou nepostradatelnou součástí hromadné přepravy osob v České republice. Jejich klientem jsou tisíce státních i nestátních organizací, mezi nimi také přibližně 10 tisíc školských zařízení, která navštěvují cca 2 miliony dětí a mladistvých.

V době před pandemií covidu-19 přepravili nepravidelní autobusoví dopravci týdně zhruba 1 milion osob. V důsledku covidové krize a v kombinaci s nerovnými podmínkami odešli řidiči těchto dopravců pracovat k jiným oborům dopravy, které covidová krize téměř nezasáhla (pravidelná přeprava osob, kamionová doprava atp.). V současné chvíli navíc chybí peníze na údržbu a splácení autobusů zatížených leasingem. Mnoho z nich je tak odstavených ve vozových parcích, kde postupně chátrají.

Celá situace také zvýraznila rozdíly podmínek podnikání mezi státem dotovanou pravidelnou a nepravidelnou dopravou. Pro své členy ANAD žádá:

  • Srovnání DPH s ostatními obory, zabývajícími se hromadnou přepravou osob. V tuto chvíli platí 21 %, zatímco pravidelná doprava jen 10 %.
  • Sjednocení výše silniční daně s autobusy poskytujícími závazkovou i komerční linkovou dopravu, tedy také její zrušení pro autobusy poskytující nepravidelnou autobusovou dopravu.
  • Stejná státní podpora pro vybrané přepravované skupiny obyvatel, cestující pravidelnou autobusovou i vlakovou dopravou.
  • Zavedení povinnosti odvodu obratové daně, resp. DPH pro zahraniční dopravce, podnikající na území ČR, kteří v tuto chvíli neplatí nic.

„Na tuto nenormální situaci upozorňujeme marně už od roku 2018, kdy přibyly rovnou dvě obrovské diskriminace pro obor nepravidelné autobusové dopravy oproti pravidelné dopravě osob. Výsledkem je fakt, že jsme nuceni účtovat rodičům i o 1000 % vyšší ceny za dopravu na školu v přírodě, než kdyby děti jely na stejnou vzdálenost tou pravidelnou,“ říká předseda ANAD Jiří Vlasák. Proto je na zájezdové dopravce často vyvíjen tlak, aby poskytli jízdu bez faktury, tedy bez DPH 21 %. ANAD se kvůli tomu bude primárně zasazovat o zrušení těchto neférových rozdílů.

V druhé polovině prosince 2021 spustila ANAD nábor nových členů. Přes vánoční svátky se přihlásilo přes 140 dopravních firem a další se denně hlásí. Nepravidelná autobusová doprava je poslední větší podnikatelský obor, který dosud neměl svoji profesní organizaci, hájící čistě jeho zájmy. Základním posláním ANAD je postavení nepravidelné autobusové dopravy na roveň pravidelné.

Back to top button