Silniční doprava

Záleží nám na kvalitě přepravy léků a potravin

Tepelně regulované zboží vyžaduje kvalitní transport. Pouze při dodržení pro něj určeného teplotního rozmezí si totiž dokáže zachovat svou kvalitu, v případě léků účinnost, která je pro správný účinek léku nezbytná.

Dodržet však tyto nároky v praxi bývá působením mnoha vlivů náročné. Pro společnosti přepravující léky je navíc složité i obstarání vozidel s dostatečným technickým vybavením na takové přepravy.
Přepravu potravin upravuje Dohoda o přepravě zkazitelných potravin, známá pod zkratkou ATP. Standardy při přepravě léků upravuje tzv. Good Distribution Practice, tedy GDP certifikace. Zatímco přeprava potravin je na Slovensku na kvalitní úrovni, při přepravě léků existují značné mezery. „Přeprava potravin na Slovensku je v porovnání se situací v okolních zemích na velmi dobré úrovni. Vděčíme za to mimo jiné uplatňování dohody ATP i pro vnitrostátní přepravu. Většina přepravců u nás používá teplotní záznamníky, například i u chlazeného, ačkoli nemají takovou povinnost. Chtějí však dodržovat jistou kulturu, přepravit zboží a mít doklad o tom, že bylo přepravováno správně,“ říká Michal Kozický, ředitel společností PRIMACLIMA, a. s. – importéra CARRIER Transicold, a DC Plus, a. s. – zkušebny vozidel a servisu přepravního chlazení.

Michal Kozický, ředitel společností PRIMACLIMA, a. s. – importéra CARRIER Transicold, a DC Plus, a. s.

Dlouholeté zkušenosti

V této oblasti se on a jeho tým pohybují dlouhá léta, a právě proto chtějí své zkušenosti zúročit a pomoci zvýšit kvalitu přepravy léků, v níž je situace horší. „Řekl bych, že nejde jen o problém Slovenska, ale o celoevropský problém. Uvědomují si ho i členské státy Evropské unie a z tohoto důvodu již v roce 2013 bylo vydáno usměrnění ke správné distribuční praxi léků pro humánní použití. Jedním z problémů totiž například je, že některé společnosti při přepravě léků vůbec nepoužívají aktivní chlazení, maximálně použijí přepravní boxy s nějakým certifikátem. Ale pokud má být lék přepraven při stanovené teplotě, ta v takových podmínkách častokrát nemůže být bez aktivního chlazení dodržena,“ vysvětluje Michal Kozický.
Přeprava léků je na dodržování správné teploty během transportu obzvláště náročná. „Při nedodržení správné teploty při transportu léků může klesnout účinnost účinné látky, v některých případech se mohou léky dokonce zcela znehodnotit. Výrobci léků deklarují účinnost pouze tehdy, pokud jsou přepravovány tak, jak je určeno. Proto chceme firmám pomoci připravit jejich vozidla tak, že budou dané požadavky splňovat nejen v laboratorních podmínkách, ale i v reálném provozu, v situacích, které dennodenně zažívají,“ říká Michal Kozický.

Certifikát i připravenost na reálné podmínky

Dopomoci k tomu chce prostřednictvím pracovní skupiny CHECKERS (kontroloři). „U nás se snažíme testovat tak, aby to reflektovalo reálnou přepravu a situace, které dopravci a jejich řidiči zažívají, případně situace, které mohou nastat.“ Proto se na problematiku přepravy tepelně regulovaného zboží v CHECKERS dívají komplexně. „V rámci naší laboratoře děláme určité akreditované zkoušky, ale děláme i neakreditované testy. Máme nastavené procesy a pracovní postupy a měříme například i rozložení teplotního pole tak, aby splňovalo požadavky validace Good Distribution Practice i některých dalších zákonů a nařízení. V oboru přepravního chlazení máme velmi vysokou odbornost, a to se snažíme využívat při provozních zkouškách vozidel a jejich validaci. Přidaná hodnota pro klienta je hlavně v tom, že nefungujeme pouze jako laboratoř, v laboratorních podmínkách, ale umíme doporučit, případně konzultovat specifické zkoušky, nastavení chladírenských agregátů, zaškolení personálu i pravidelnou údržbu tak, aby nebyly výsledky pouze laboratorní, ale aby reflektovaly realitu a reálné používání,“ říká Michal Kozický.

Ve spolupráci
transport-logistika.cz
Zdroj
Primaclima
Back to top button