Logistika a sklady

GEFCO zajišťuje vnitrostátní přepravu just-in-time pro firmu Gestamp prostřednictvím kamionů na LNG

Mezinárodní společnost Gestamp, zaměřená na strojírenskou výrobu v automobilovém odvětví, si vybrala společnost GEFCO, globálního experta v oblasti multimodálních dodavatelských řetězců a evropského logistického lídra v automobilovém odvětví, k zajištění přepravy komponent v Portugalsku.

Společnost GEFCO plní požadavky firmy Gestamp pomocí kamionů s pohonem na zemní plyn, a zajišťuje tak udržitelnou přepravu z výrobního závodu ve Vendas Novas k zákazníkům v Palmele v režimu just-in-time.

Přečtěte si také

Firma Gestamp si vybrala portugalskou pobočku společnosti GEFCO na základě výběrového řízení vypsaného na konci roku 2020. Dvouletá smlouva zahrnuje přepravu 86 400 tun automobilových dílů ročně z výrobního závodu společnosti Gestamp ve Vendas Novas, zaměřeného na svařování a razicí lisy pro těžké kovové součásti.

Od března 2021 realizuje společnost GEFCO každodenní vnitrostátní přepravu z továrny ve Vendas Novas do montážního závodu v Palmele pomocí kamionů s pohonem na zemní plyn (LNG). Služba zajišťuje přepravu na vzdálenost 900 km denně a oproti vozidlům s naftovým pohonem přináší každoroční úsporu emisí CO2 ve výši cca 57 tun.

Jorge Possollo, generální ředitel portugalské pobočky společnosti GEFCO, poznamenává: „Všechny firmy – a v automobilovém sektoru především – dnes usilují o uhlíkovou neutralitu. Společnost GEFCO spolu se zákazníky tvrdě pracuje na řešeních, která zajistí ekologičtější a efektivnější přepravu nákladů. Po úspěšných testech na různých trasách napříč Pyrenejským poloostrovem v posledních několika měsících jsme rádi, že můžeme tuto službu zajistit pro našeho dlouhodobého obchodního partnera, společnost Gestamp, a těšíme se, že ji zpřístupníme i dalším zákazníkům jako cennou, udržitelnou alternativu k tradičním palivům.“

Natália Carmona, manažerka nákupu a logistiky ve firmě Gestamp, dodává: „Jsme hrdí na posun k udržitelnějším transportním řešením, ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem, společností GEFCO. Tato smlouva představuje další krok vpřed v rámci dlouhodobého firemního závazku – dosahovat maximální úrovně udržitelnost v celém výrobním řetězci.“

Pro firmy i spotřebitele nebyla čistá přeprava nikdy důležitější než dnes. Stlačený zemní plyn (CNG) i zkapalněný zemní plyn (LNG) snižují emise skleníkových plynů, hlučnost i náklady na kilometr a nabízejí skvělou alternativu k naftě. GEFCO uzavírá partnerství se zákazníky, dodavateli i výrobci kamionů a testuje tyto ekologické alternativy. V současnosti probíhají zkoušky kamionů LNG/CNG na Slovensku, ve Francii a v Polsku a měří se náklady a přínosy, než bude řešení ve větší míře uvedeno na trh.

Ve spolupráci
transport-logistika.cz
Zdroj
TZ

Přečtěte si také

Back to top button