Logistika a sklady

GEFCO v Trnavě používá na inventuru skladu drony

Logistická společnost nasadila ve slovenském Zavaru u Trnavy na inventuru skladu drony. V první fázi zajistí drony inventarizaci skladových zásob na zhruba třetině plochy objektu s celkovou plochou 10 000 m2 pro klienta z oblasti automobilového průmyslu.

Spolupráci s dodavatelem dronů, společností Airvolute, zahájilo GEFCO v srpnu 2021. „Jsme členem Industry Innovation Clusteru, kde jsme se s firmou Airvolute potkali poprvé v době, kdy jsme automatizaci inventur plánovali. Poptali jsme i další firmy, klíčová pro naše definitivní rozhodnutí byla nejen cena, ale i fakt, že jde o slovenskou firmu úzce spolupracující se Slovenskou Technickou univerzitou,“ popisuje Zuzana Tryzňová, Innovation Manager společnosti GEFCO důvody výběru slovenského start-upu. Ten v průběhu první fáze připravil speciální ovládací software pro pohyb dronů ve skladech, který zkoušel v modelovém prostředí.

První zkoušky v reálném skladu v Zavaru proběhly v průběhu září a října 2021, ostrý provoz se zahájil na konci roku 2021 jen na části skladovací plochy. Po dvou měsících se inventury pomocí dronů rozšířily na celý areál. V úvodní fázi po spuštění stroje monitorují zásobu baterií. „Jde o produkty čínského výrobce, kterých držíme na skladu poměrně velkou zásobu. Je to zboží se standardizovaným označením, ideální pro odstartování automatizace procesu,“ říká Zuzana Tryzňová.

Drony zrychlí inventarizaci a zvýší bezpečnost práce

Ze Zavaru se inventury skladů pomocí dronů rozšíří i na sousední objekt a dále pak do skladů v Nitře. Další slovenské i české objekty budou následovat. „Inventarizace skladových zásob aktuálně provádí zaměstnanec v kleci vysokozdvižného vozíku. Jde tedy o poměrně nebezpečnou a zdlouhavou činnost,“ uvádí Zuzana Tryznová. Společnost v celém skladu provádí inventuru jednou ročně, parciální inventarizace jednotlivých sektorů ale probíhá v měsíční frekvenci a jsou na ni nasazováni extra zaměstnanci. Drony tuto činnost zajistí v průběhu přestávek, v noci a o víkendech. Dojde tak především k úspoře času a urychlení celého procesu.

GEFCO na Slovensku dělá inventuru skladu drony
Dron se zatím používá pro inventurizaci automobilových baterií (FOTO: GEFCO)

První fáze procesu je poloautomatická. Pracovník má k dispozici aplikaci pro ovládání dronu, v té si označí oblast, v níž chce inventury provádět. Následně umístí dron na startovací pozici před regálem a spustí inventarizaci. Od tohoto momentu je již proces plně automatický. Dron snímá etikety zboží a porovnává nasnímané položky s daty v systému.

„Vzhledem k tomu, že proces neběží kontinuálně, nekalkulujeme s úsporou v podobě pracovních sil jako takových, ale spíše s urychlením procesu. Drony plánujeme využívat též na plochách, kde skladujeme vozy. Mluvím o rozměrech v řádu desítek hektarů, kde je inventarizace lidskou silou extrémně časově náročná,“ komentuje Aleksander Raczynski, generální ředitel GEFCO pro Slovensko, Česko a Maďarsko.

Inventarizaci skladových zásob pomocí dronů vnímají zástupci spoelčnosti Airvolute jen jako začátek, protože tyto stroje mají velký potenciál i pro nasazení na další úkony. Například právě v bateriovém skladu mohou drony automaticky kontrolovat teplotu baterií pomoci termo-kamery a tím účinně předcházet vzniku požáru. Dalším příkladem pak je rychlý přesun materiálu na výrobní linku v režimu Just in Sequence v případě chyby vyskladnění,.

Přečtěte si také

Back to top button