Logistika a sklady

Přepravní systémy bez řidiče

Přepravní systémy bez řidiče. Bez přepravních systémů bez řidiče (FTS) si již moderní logistiku nelze představit. Manipulační vozíky bez řidiče (FTF) a autonomní mobilní roboti (AMR) bodují především svou individuálností a rychlostí, jakou materiál automatizovaně přepravují. Aby byly ovšem vhodné pro masový trh, je potřeba jednotné rozhraní – jako je VDA 5050. 

Pouze prostřednictvím jednotného rozhraní je možné řídit a koordinovat vozíky nezávisle na jejich výrobci. „Ve společnosti STILL si myslíme, že abychom mohli nadále plnit požadavky našich zákazníků, bude jednotné rozhraní v budoucnu nevyhnutelné,“ doplňuje Florian Kratzer. 

Přečtěte si také

Řešení přináší standardizované komunikační rozhraní VDA 5050. S jeho podporou je například možné sjednotit řízení zakázek nebo řízení přepravy heterogenních flotil pod jedno uživatelské rozhraní. Svou výkonnost rozhraní prokázalo mimo jiné během akcí AGV Mesh-Up pod záštitou Oborového svazu manipulační techniky a intralogistiky. Společnost STILL se na této akci, která se konala v rámci akce IFOY Test Camp, spolupodílela již minulý rok. Společně s různými výrobci zde společnost STILL ukázala, jak spolu nejrůznější přepravní vozíky bez řidiče přes rozhraní VDA-5050 vzájemně komunikují, jsou na společné ploše bezpečně a efektivně naváděny a dokáží spolu provádět úkoly přepravy. „Minulý rok jsme v rámci tohoto testování pod řídicí systém skupiny KION (do které patří i STILL) do homogenní jednotky velmi úspěšně sloučili vozíky různých výrobců s velmi rozdílnými navigačními technikami a přepravními schopnostmi,“ říká expert společnosti STILL. 

Přepravní systémy bez řidiče už nejsou v koutě 

Úspěchy takovýchto předváděcích akcí ukazují, že přepravní systémy bez řidiče nebudou v budoucnu okrajovým řešením, ale budou připraveny pro masový trh. Florian Kratzer: „Vizí společnosti STILL je poskytovat automatizovaná řešení široké veřejnosti. Budeme tak moci vyhovět i dlouhodobým poptávkám zákazníků s velkým objemem, které vyžadují velké, automatizované flotily.“ 

Přizpůsobením interního koncernového řídicího softwaru pro přepravní systémy bez řidiče a integrovaného softwaru ve vozících na rozhraní VDA 5050 si poskytovatel intralogistických řešení z Hamburku navíc zajišťuje kompetenci integrovat do svého systému i produkty jiných poskytovatelů. Současně tím STILL může nabízet sériově vyráběné přepravní vozíky bez řidiče, které lze přes VDA 5050 integrovat do řídicích systémů jiných výrobců, například do systému dodavatele softwaru SYNAOS. 

Partnerství se společností SYNAOS

To, že rozhraní VDA 5050 nemá uplatnění pouze v rámci akcí a k předváděcím účelům, ukazuje partnerství, které společnost STILL uzavřela s inovativním dodavatelem softwaru SYNAOS. Tato spolupráce neslouží pouze k praktické realizaci a zavádění nejmodernějších automatizovaných projektů, ale především k nabídnutí možnosti zákazníkům, aby si mohli sami vybrat jak software, tak hardware, a obojí individuálně spojit – přesně to, co VDA 5050 slibuje. 

Dr. Wolfgang Hackenberg, CEO & Co-Founder společnosti SYNAOS: „Těší nás, že jsme se společností STILL přijali další silnou značku do naší mezinárodní partnerské sítě. Naše intralogistická řídicí platforma SYNA.OS LOGISTICS od začátku podporuje rozhraní VDA 5050. Dnes na tomto základu řídíme řadu implementací u zákazníků. Díky partnerství profitují naši zákazníci několikanásobně, protože si individuálně vybírají svůj hardware a software pro realizaci svých intralogistických procesů a výrazně zvyšují svou efektivitu. Těšíme se na společné projekty se společností STILL.“ 

Florian Kratzer: „Se standardizovaným komunikačním rozhraním VDA-5050 probíhají procesy ještě výrazně bezpečněji a jednodušeji. Jako zodpovědný výrobce proto budeme tento proces – ve prospěch našich zákazníků – nadále velmi aktivně sledovat a podporovat. 

Zdroj
TZ

Přečtěte si také

Back to top button