Logistika a sklady

Růst založený na hodnotách

Růst založený na hodnotách. Logistika je a zůstane rostoucím trhem. A to zvyšuje nároky na poskytovatele logistických služeb a jejich sítě. Jak si stojí divize DACHSER Road Logistics a jakými principy se bude řídit do budoucna? Nejen tyto otázky jsme položili Alexanderu Tonnovi, COO Road Logistics skupiny DACHSER.

Pane Tonne, jakou roli hraje logistika sběrné služby v cílech společnosti DACHSER do roku 2030?

Logistika sběrné služby je páteří a hlavní kompetencí společnosti DACHSER, takže u nás bude v našem směřování do roku 2030 i nadále hrát klíčovou roli. Naším cílem je stát se a udržet si pozici jedničky v Německu a Evropě. Způsob, jak to udělat, pro nás nespočívá ve zvyšování objemu za každou cenu, ale v dosažení růstu založeného na hodnotě.

Kvalita je vždy na prvním místě, a to v každé oblasti. Je to nejdůležitější vlastnost, která nás na trhu odlišuje. A jsou to v první řadě naši zaměstnanci, díky kterým je DACHSER lídrem v kvalitě poskytovaných služeb. Dalšími nezbytnými součástmi jsou naše nejmodernější logistické systémy a rozsáhlý vozový park, stejně jako naše homogenní IT struktura, která umožňuje standardizaci procesů.

Jaká myšlenka vede společnost DACHSER k dalšímu rozvoji globální sítě?

Musíme rychle detekovat změny v našem nestálém a složitém prostředí a nejen na ně reagovat, ale také je aktivně využívat ve prospěch našich zákazníků. Na globální úrovni se jedná o logistická řešení šitá na míru s komplexním řízením procesů a komplexní digitalizací pro co nejlepší transparentnost v dodavatelském řetězci. Páteří je naše silná, vysoce výkonná síť pozemních přeprav v Evropě. Úzkým propojením našich obchodních oblastí Air & Sea Logistics a Road Logistics chceme vytvořit službu, která nemá na trhu obdoby – Global Groupage. Zákazníkům přinese mnoho výhod: DACHSER díky integrované síti s hlubokými odbornými znalostmi v oblasti kontraktní logistiky nabídne komplexní řešení pro přepravu sběrnou službou po celém světě.

Maloobchodníci a výrobní společnosti využívají omnichannel koncepty, aby se výrazně zaměřili na individuální požadavky svých zákazníků na dodávky zboží; B2C a B2B firmy se slučují. Jaké změny na trhu to přináší?

V rámci našeho strategického zaměření AHEAD usilovně pracujeme na omnichannel přístupu na trh a hledáme způsoby, jak vyvážit požadavky logistiky s požadavky zákazníků. Jedním z výsledků je náš nový produkt targo on-site fix, kde lze při zadávání objednávky naplánovat konkrétní datum dodání. To je u spotřebitelů oblíbené, protože si mohou nechat zboží doručit například po plánované dovolené. A pro nás jako poskytovatele logistických služeb to zkracuje čekací dobu na doručovací pobočce. Neustále pracujeme na vývoji ještě jednodušších a rychlejších řešení a začleňujeme je do našeho portfolia služeb.

Jasným tématem současnosti je digitalizace. V jaké podobě se s ní ve společnosti DACHSER pracuje?

Máme-li i v budoucnu spolehlivě plnit naše poslání, tak digitalizace hraje zásadní roli. To zahrnuje modernizaci našich vlastních klíčových systémů pro přepravu a skladování a také zavádění technologických inovací. Nejnovějším highlightem je náš projekt @ILO, který byl vyznamenán cenou German Logistic Award. (BVL) Poprvé v historii jsou zásilky identifikovány, lokalizovány, měřeny a zaznamenávány do systému řízení přepravy plně automaticky při jejich vstupu a výstupu, stejně jako během jejich pobytu ve skladu. Odpadá tak ruční skenování čárových kódů a dodatečné označování zásilek. Od letošního roku začneme tuto technologii zavádět na našich evropských pobočkách. Jedná se o zásadní milník ve vývoji naší sítě a budeme příkladem pro celé odvětví.

Společnost DACHSER vždy říká: „Logistics is People Business.“ Jak to zapadá do neustálého rozvoje digitalizace a automatizace?

Digitalizace a automatizace nejsou v rozporu s naším zaměřením na lidi v logistice. Ve skutečnosti je tomu právě naopak: pokud chceme generovat růst založený na hodnotách, potřebujeme jak kvalifikované pracovníky, tak digitalizaci, která podporuje lidi v jejich práci. Nedostatek kvalifikovaného personálu a specialistů již pociťujeme na všech úrovních a v budoucnu bude ještě naléhavější. V Evropě v současné době chybí více než 400 000 profesionálních řidičů. Nedostatek provozních a administrativních pracovníků ještě není tak extrémní, ale i zde je stále obtížnější najít a udržet si lidi s odpovídající kvalifikací. Přestože DACHSER proti tomuto trendu již léta bojuje desetiprocentní kvótou pro vlastními silami vzdělávané mladé lidi, nedokáže jej zcela zvrátit. O to důležitější je nabídnout zaměstnancům ty nejlepší podmínky pro poskytování vysoce kvalitních služeb. Digitalizace a automatizace jsou tou správnou cestou, jak toho dosáhnout.

DACHSER Emission-Free Delivery, bezemisní dodávky do center měst, je koncept, který se dívá do budoucna. Mohl by se brzy stát standardem?

Do roku 2025 počet lokalit DACHSER Emission-Free Delivery oproti současnému stavu zdvojnásobíme. Pak budeme mít koncept udržitelné městské logistiky zavedený ve 24 velkých evropských městech. Zda a kdy se to stane standardem, se teprve uvidí. Jeho zavedení vyžaduje značné úsilí a musí k tomu být vhodné podmínky. Záleží například na místní dopravní situaci, potenciálu pro zřízení mikrohubů a správné dobíjecí infrastruktuře. To vše vyžaduje velké investice, které se v konečném důsledku promítnou do cenových kalkulací.

Podívejme se do budoucnosti: Jak se budou zákazníci v ideálním případě dívat na DACHSER Road Logistics v roce 2030?

Naším jasným cílem je, aby zákazníci i nadále oceňovali naši společnost jako lídra kvality na evropském trhu. Věříme, že jsme nejintegrovanějším poskytovatelem logistických služeb s nejkomplexnější sběrnou sítí, s nejvyšší úrovní odborných znalostí v oblasti systémové a kontraktní logistiky, s kvalifikovanými zaměstnanci, kteří udržují dodavatelské řetězce v chodu. Naši lidé také pomáhají společnosti podnikat významné kroky k ochraně klimatu a stanovovat tak standardy v logistickém průmyslu. Pracujeme na tom každý den – s velkým nasazením a vášní.

Zdroj
redakce

Přečtěte si také

Back to top button