Logistika a sklady

S cargo-partner rostou stromy až do nebe

S cargo-partner rostou stromy až do nebe. Mezinárodní poskytovatel přepravních a logistických služeb potvrzuje svůj závazek chránit životní prostředí a udržitelnost prostřednictvím inovativních projektů, včetně podpory iniciativ na výsadbu stromů. Cílem těchto snah je snižovat uhlíkovou stopu společnosti a přispívat k celosvětovému úsilí o zalesňování.

V souladu s naší komplexní strategií v oblasti ESG a jako ztělesnění naší základní hodnoty „bereme to osobně“ zavedla společnost cargo-partner strategická opatření pro boj proti odlesňování. Kromě výsadby tisíců stromů v takzvaném „cargo-partnerském lese“ společnost díky digitalizaci a zefektivnění řady obchodních procesů výrazně snížila spotřebu papíru. Například pobočka společnosti cargo-partner v Jižní Koreji vykázala za poslední tři roky snížení spotřeby papíru o 50 %, zatímco tým námořní přepravy v Maďarsku snížil spotřebu papíru až o 80 % během jediného roku.

„Jsme hrdí na to, jaký dopad mají naše iniciativy v oblasti výsadby stromů, kde díky tisíci nově vysazených stromů přispíváme ke zdravější planetě. Náš cargo-partnerský les je symbolem našeho trvalého závazku k udržitelnosti a my jsme i nadále odhodláni hledat nové způsoby, jak snižovat naši uhlíkovou stopu,“ řekl Stefan Krauter, zakladatel a CEO společnosti cargo-partner.

Nový vyhledávač pro ekologičtější svět

V roce 2021 společnost představila dvě iniciativy, jejichž cílem je urychlit celosvětové úsilí o zalesňování. První iniciativa, spuštěná v lednu 2021, zahrnovala přechod na platformu udržitelného vyhledávače Ecosia. Tento jednoduchý, ale účinný přechod směřuje 80 % zisku z reklamních příjmů na podporu projektů výsadby stromů.

Spojení péče o zákazníky a udržitelnosti 

V témže roce společnost cargo-partner zahájila komplexní průzkum spokojenosti zákazníků se svými online řešeními. Pro motivování zákazníků se společnost zavázala, že ve spolupráci s platformou Ecologi, která se zabývá ochranou klimatu, vysadí jeden strom za každý vyplněný dotazník. V „cargo-partnerském lese“ se rychle zabydlelo více než 1 000 stromů.

Oslavy 40 let s nádechem zeleně

V září 2023 uspořádala společnost cargo-partner Austria na počest svého 40. výročí oslavu pro zákazníky. Součástí akce byla i ruleta věnovaná ochraně přírody. Výtěžek z akce umožnil vysazení více než 2 400 stromů ve spolupráci se společností Ecologi, čímž se dále rozrostl cargo-partnerský les.

Výsadba v sofijské botanické zahradě

V květnu 2023 se více než 20 dobrovolníků z bulharského týmu cargo-partner zúčastnilo výsadby téměř 100 ovocných stromů a keřů v sofijské botanické zahradě, jedné z největších na Balkáně. Úsilí týmu bylo jasnou ukázkou závazku k péči o životní prostředí a zapojení komunity.

Čistší vzduch pro lepší zítřky

V cargo-partnerském lese dnes roste více než 3 500 stromů. Vzhledem k tomu, že každý strom pohltí v průměru nejméně 10 kg CO₂ročně, to znamená, že cargo-partnerský les již pomohl odstranit z ovzduší 35 000 kg – neboli 35 metrických tun – CO₂. Vzhledem k tomu, že společnost cargo-partner pokračuje v inovacích a zaujímá vedoucí postavení v odvětví logistiky, demonstrují její ekologické iniciativy jasnou cestu k ekologičtější a udržitelnější budoucnosti.

Více informací: https://ecologi.com/cargo-partnergmbh

Zdroj
cargo-partner

Přečtěte si také

Back to top button