Logistika a sklady

Terminál na dovoz zeleného vodíku

Terminál na dovoz zeleného vodíku. Společnosti Air Products a Gunvor Petroleum Rotterdam, uzavřely dohodu o vybudování importního terminálu pro zelený vodík ve formě čpavku v rotterdamském přístavu.

Dohoda reaguje na zrychlující se poptávku po zelených zdrojích energie pro splnění klimatických cílů a na potřebu strategicky diverzifikovat zdroje energie. Podle plánu začne terminál dodávat zelený vodík do Evropy v roce 2026.

Terminál na dovoz zeleného vodíku

Závod Gunvor v přístavu Europoort Rotterdam je jedním z několika evropských míst, ve kterých Air Products plánuje výstavbu terminálu pro dovoz zeleného vodíku. Nabízí strategické umístění pro dovoz zeleného čpavku z velkokapacitních výrobních závodů po celém světě. Zelený čpavek bude distribuován na trhy v Evropě, kde bude přeměněn zpět na vodík.

Zelená vodíková ekonomika

Zelený vodík je klíčovou součástí přechodu na bezemisní energie. Má významný potenciál dekarbonizovat odvětví jako je těžká doprava a průmysl, ve kterých nelze využít elektřinu z obnovitelných zdrojů. Ivo Bols, prezident společnosti Air Products pro Evropu a Afriku, řekl: „Společně s naším partnerem Gunvor Petroleum jsme v Rotterdamu s potěšením podnikli další krok k výstavbě terminálu na dovoz zeleného vodíku. Jako největší výrobce vodíku na světě jsme se prostřednictvím podobných projektů zavázali přispět k urychlení rozvoje evropského hospodářství s ekologickým vodíkem. Protože dovoz vodíku do Evropy bude nezbytný pro diverzifikaci energetických zdrojů a splnění cílů v oblasti ochrany klimatu.“

K výrobě zeleného vodíku je zapotřebí značné množství obnovitelné energie. Je nepravděpodobné, že by Evropa byla schopna tato množství vyrábět z vlastních větrných a solárních zdrojů, takže dovoz zeleného vodíku ve velkém měřítku bude nezbytný pro dosažení cílů stanovených v rámci legislativního balíčku Evropské unie „Fit for 55“ a REPowerEU. Tímto projektem Nizozemsko významně přispěje k cílům energetické transformace Evropy. Dovezený zelený vodík bude certifikován podle metodiky EU, aby mohl být započítán mezi obnovitelné energie.

Přínosy pro nizozemskou ekonomiku

Nezávislá analýza poradenské společnosti CE Delft ukázala, že vodíkový terminál v konečném důsledku přinese ročně až 425 milionů EUR nepřímých ekonomických výnosů a v nadcházejících letech vytvoří tisíce nových pracovních míst. Snížení emisí oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek z dopravy bude mít do roku 2030 celkový přínos pro životní prostředí v hodnotě více než 100 milionů EUR. 

Přečtěte si také

Back to top button