Logistika a sklady

Uhlíková stopa nemovitostí pod kontrolou

Uhlíková stopa nemovitostí pod kontrolou. Dodržování ekologických nařízení a snižování uhlíkové stopy jsou dnes běžnou součástí fungování firem. V logistické firmě Geis ale na ochraně životního prostředí pracují velmi aktivně a nečekají pouze na legislativní předpisy EU nebo národních vlád.

V České republice mají zavedený maximálně digitalizovaný systém, díky kterému řídí klíčové klimatické parametry jejich fungování v nemovitostech. V nedávné době byl spuštěn i na Slovensku, a právě probíhají přípravy na jeho instalaci v Polsku. 

„Vše je o osobním přístupu každého z nás, nikoli jen o nařízeních EU. Je pravda, že mnoho firem v nich vidí spíše šikanu a dodatečné náklady bez pozitivního efektu. My jsme však ekologickou cestou šli již dávno předtím, než takové předpisy vstoupily v platnost. Nyní dál pokračujeme a naše aktivity pro udržitelné fungování rozšiřujeme,“ říká Daniel Knaisl, jednatel společnosti Geis pro Českou republiku, Slovensko a Polsko.

Cesta ke snížení uhlíkové stopy není jednoduchá. Aby byl dosažen skutečně významný efekt, musí se jednat o komplexní soubor mnoha kroků. V rámci udržitelného přístupu k životnímu prostředí Geis v České republice v druhé polovině roku 2021 zavedl systém energetického managementu. Prostřednictvím specifické platformy Enmon sleduje a optimálně řídí spotřebu energií, monitoruje její výkyvy a počítá uhlíkovou stopu provozu vlastních i pronajatých nemovitostí v čase. 

On-line systém odhalí například i nadměrnou spotřebu, v reálném čase upozorní na havárie, identifikuje riziková místa v systému a tak dále. Díky tomu je možné reagovat okamžitě, bez prodlev, které obvykle znamenají zbytečnou spotřebu navíc. Systém také usnadňuje výběr dodavatele energie a umožňuje rychlejší výpočet předpokládané spotřeby. Ten je třeba pro rezervaci kapacity u dodavatelů.

Důležitou roli ve snaze o snižování uhlíkové stopy hraje celková analýza energetického hospodářství – energetický audit. Cílem rozboru je nejen zhodnocení stávajícího stavu, ale i následný návrh opatření v budovách a jejich technických zařízeních, respektive technologiích. Tyto nápravné kroky směřují k úspoře energií i financí na ně vynaložených. Hodnotí se i stavební konstrukce (obálka budovy) a technologické celky (tj. vytápění, chlazení, osvětlení, ohřev vody, vzduchotechnika, technologické procesy, úprava vlhkosti a podobně).

Na zavedení a dalším řízení nového systému firmě Geis pomáhají specialisté z brněnské společnosti PKV BUILD, která se zaměřuje na problematiku energetických úspor a udržitelného investování. Property manažerka Geis, Tereza Kirlíková, si spolupráci chválí: „Jelikož jádrem našeho businessu je logistika a vše s ní spojené, při přípravách a realizaci energetických úspor jsme hledali profesionála v této oblasti. PKV nám pomáhá nejen s energetickým auditem a zavedením systému měření spotřeby ve všech našich pobočkách, ale radí nám i s návrhem a přijímáním opatření, která povedou ke snižování energetické náročnosti našeho fungování. Konzultujeme třeba i možnosti efektivního využití dotačních programů EU a instalace fotovoltaiky na našich pobočkách.“ 

Výsledky a doporučení plynoucí z energetického auditu využívá Geisprovádění změnzlepšování a v konečném důsledku i ke snížení provozních nákladů. Aktuálně jde například o zmíněné vyhodnocování spotřeby elektrické energie v provozech a pružnou reakci na tato čísla. Navržených opatření je celá řada a slouží jako rámcový návrh ukazující, kde všude je možné šetřit. Knaisl k tomu dodává: „Vždy se snažíme, aby to, co uděláme v oblasti enviromentální ochrany, mělo skutečně smysl a něčemu konkrétnímu a měřitelnému to pomohlo. Když každoročně necháváme vysadit tisíce stromů nebo v některých provozech vyměnit původní osvětlení za LED, efekt vidíte ihned.“

Systém energetického managementu je dalším z udržitelných projektů skupiny Geis, který se osvědčil. I proto ho nedávno spustili na Slovensku a připravují jeho instalaci v Polsku. Firma věří, že i v těchto zemích jim pomůže posouvat se dále na cestě k udržitelnosti. 

Zdroj
Geis

Přečtěte si také

Back to top button