Elektromobilita

Postoj k elektromobilitě v České republice

Postoj k elektromobilitě v České republice. Nedávný výzkum nezávislé agentury pro výzkum trhu response:now, který se zaměřil na postoj Čechů k elektromobilitě, odhalil, že přijetí elektromobilů v České republice je spíše vlažné až negativní. Výzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 800 respondentů ve věku 18 let a více v prosinci 2023.

Podle zjištění se k elektromobilitě aspoň trochu pozitivně staví pouze 16 % respondentů, zatímco více než polovina populace elektromobilitu aktivně odmítá. Tento postoj se výrazně liší v závislosti na věku respondentů. U osob nad 65 let vykazuje pozitivní postoj pouze 7 %, zatímco u lidí do 35 let je to již jedna čtvrtina.

Zajímavé rozdíly se objevují také v geografickém rozložení a sociodemografických skupinách. Pražané, obyvatelé větších měst a lidé s vyšším příjmem a vzděláním vykazují vstřícnější postoj k elektromobilitě.

Aktuálně řídí auto s plně elektrickým pohonem 6 % Čechů ve věku 18 let a více. V kategorii lidí do 34 let a mezi Pražany se tento podíl zvyšuje na 13 %, přičemž většina z nich využívá služební elektromobil, nikoli vlastní vozidlo.

Z výzkumu také vyplývá, že 7 % respondentů si plánuje v následujících 5 letech pořídit vlastní elektromobil. Zájem o pořízení elektrovozu je vyšší mezi lidmi do 49 let, Pražany, obyvateli větších měst a lidmi s vyšším příjmem.

Výsledky tohoto výzkumu poskytují cenné informace pro výrobce a prodejce elektromobilů, stejně jako pro vládní a místní orgány, které se snaží podporovat přechod na udržitelnější formy dopravy. Je zřejmé, že pro zvýšení přijetí elektromobilů v České republice bude nutné zaměřit se na překonání bariér, jako jsou vysoké pořizovací náklady, nedostatečná infrastruktura pro dobíjení a nedostatek informací o výhodách elektromobility.

Response:now je nezávislá agentura pro výzkum trhu, která se specializuje na poskytování akčních dat a vhledů pro podniky a organizace napříč různými odvětvími. S použitím nejmodernějších technologií a metodologií response:now pomáhá klientům lépe porozumět svým trhům a zákazníkům.

Zdroj
Redakce

Přečtěte si také

Back to top button