Motorismus

Na stavbě D4 u Milína končí velká uzavírka

Na stavbě D4 u Milína končí velká uzavírka. Na stavbě dálnice D4 Via Salis, která je prvním českým PPP projektem v oblasti infrastruktury, skončila u středočeského Milína nejkomplikovanější uzavírka na celé 48 kilometrů dlouhé, nově budované a rekonstruované trase. Po 183 dnech z Milína zmizel hustý provoz a doprava se přesouvá na nově dokončený úsek dálnice D4.

Dneškem počínaje je zprovozněn doposud uzavřený úsek od mimoúrovňové křižovatky u motorestu Milín po křižovatku s ulicí 11. května. Mezi kilometry 49,8 a 51,2 se přitom již řidiči svezou po prvních téměř zcela dokončených metrech nové dálnice. V průběhu uzavírky od června do konce listopadu byla doprava vedena převážně ulicí 11. května přímo skrz obec. Milínem tak projíždělo denně až 12 tisíc aut, čímž se dočasně zařadil mezi nejfrekventovanější obce v Česku. Situaci proto monitorovalo i Ministerstvo dopravy a šéf resortu Martin Kupka se v červnu osobně přijel na objížďku v Milíně podívat. 

„Všechny práce proběhly podle harmonogramu, takže byl dodržen i termín, podle něhož objížďka skrz Milín skončí na konci listopadu. I přesto, že se zhotovitel, investor, obec i Ministerstvo dopravy společně snažili komplikace spojené s omezením minimalizovat na únosnou mez, jednalo pro místní o obrovskou zátěž. Chci jim proto poděkovat za pochopení i trpělivost, se kterou vše snášeli,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

„Uplynulé měsíce znamenaly pro občany naší obce skutečně zatěžkávací zkoušku. Jsem moc rád, že práce proběhly podle plánu a především, že v jejich průběhu nedošlo na průjezdu Milínem k žádným vážným nehodám,“ dodal starosta Milína Vladimír Vojáček.

Právě úsek dálnice, na němž se po dobu uzavírky pracovalo, přitom patří k nejnáročnějším na celé nově budované trase. Dálnice se totiž v sousedství Milína zařezává do vrchu Kojetín, jehož skalní masiv museli stavebníci z velké části odstranit a odtěžili při tom zhruba 43 tisíc kubických metrů horniny. V 1,4 kilometru dlouhé pasáži navíc vyrostly dvě mostní konstrukce. Jeden z mostů je přímo součástí dálnice a překlenuje místní komunikaci. Další most vede přes dálnici a poslouží jako ekodukt pro přechod zvěře.

„Dodrželi jsme svůj závazek a uzavírku dokončili přesně podle plánu. Rád bych poděkoval všem v Milíně a okolí za trpělivost. Tým Via Salis společně se zhotovitelem, společností DIVia stavební, a naším provozovatelem, společností Via Salis Operations, usilovně pracoval na tom, aby byl provoz během uzavírky co nejbezpečnější a co nejméně stresující,“ uvedl generální ředitel Via Salis Christian Biegert. „Tempo výstavby u Milína je vskutku pozoruhodné,“dodal ještě. 

Stavba postupuje v rekordním tempu a dle harmonogramu díky zhotoviteli, jímž je Skupina VINCI Construction CS zastoupená společností DIVia stavební. Na celé trase nového 32 km dlouhého úseku dálnice D4 denně pracuje více jak 1 400 lidí i strojů. Řidiči i místní obyvatelé tak mohou vidět, jak jim stavba roste přímo před očima. 

Od 1. 12. je pro veřejnost také znovu zpřístupněna odpočívka Buk (čerpací stanice EuroTank), ke které bude umožněn příjezd od okružní křižovatky stejně, jako tomu bylo před jejím dočasným uzavřením.

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Stavební práce provádí společnost DIVia stavební, která patří do Skupiny VINCI Construction CS. Provoz a údržba na existujících téměř 16 kilometrech je od 1. 7. 2021 v rukou společnosti Via Salis Operations, vlastněné ze 100 % VINCI Highways.

Zdroj
Via Salis

Přečtěte si také

Back to top button