Silniční doprava

Bridgestone a Michelin budou společně diskutovat o úloze recyklovaných sazí v budování udržitelnějšího ekosystému mobility

Společnosti Bridgestone Corporation a Michelin Group představí společný pohled na cirkulaci materiálů a ambici zvýšit využití recyklovaných sazí v pneumatikách. Společná prezentace se uskuteční na konferenci Smithers Recovered Carbon Black Conference 22. listopadu 2021 v Amsterdamu.

Odhaduje se, že každý rok skončí na celém světě životnost jedné miliardy pneumatik. Mnohé technické problémy spojené s využíváním recyklovaných a zpětně získaných materiálů z pneumatik s ukončenou životností jsou známy, ale stále existují překážky, které brání dosažení cirkulace materiálů v měřítku nezbytném pro realizaci udržitelnějšího ekosystému mobility.

V současné době pochází z recyklovaných pneumatik s ukončenou životností méně než jedno procento veškerých sazí používaných celosvětově při výrobě nových pneumatik. Důvodem je nízká kapacita recyklačního řetězce pro tento materiál.

Recyklované saze představují příležitost, jak snížit závislost pneumatikářského průmyslu na petrochemikáliích tím, že nahradí část tradičních sazí udržitelnou a cirkulární alternativou, aniž by došlo k výkonnostním kompromisům. Kromě toho použití regenerovaných sazí při výrobě nových pneumatik snižuje emise CO2 ve srovnání s primárními materiály až o 85 %.

Na konferenci obě společnosti nastíní cestu zaměřenou na podporu a zvýšení využití recyklovaných sazí v nových pneumatikách a dalších pryžových výrobcích. K dosažení tohoto cíle bude nutná spolupráce se zúčastněnými stranami napříč všemi složkami pneumatikářského a gumárenského průmyslu.

Společnosti Michelin a Bridgestone proto usilují o vytvoření široké koalice zúčastněných stran, která by zahrnovala výrobce pneumatik, dodavatele sazí, partnery v oblasti pyrolýzy i nově vznikající technologické start-upy. Cílem je urychlit pokrok a zvýšit dodávky regenerovaných sazí.

„Větší využití recyklovaných sazí v pneumatikách je pro realizaci vize udržitelné mobility podle společnosti Bridgestone zásadní,“ řekl Jake Rønsholt, viceprezident pro strategii a transformaci společnosti Bridgestone pro Evropu, Střední východ, Indii a Afriku. „Spolu se společností Michelin a dalšími zúčastněnými stranami můžeme v této důležité iniciativě získat rozhodující impuls a pokročit v našem úsilí o snižování emisí CO2 a výrobu z plně obnovitelných a udržitelných materiálů.“

„Diskuse o různých omezeních a překážkách, které gumárenskému průmyslu brání v zavádění recyklovaných nebo zpětně získaných surovin ve významném množství, se vedou již řadu let,“ řekl Sander Vermeulen, viceprezident společnosti Michelin pro recyklaci pryžových výrobků po skončení životnosti. „Cítili jsme, že nastal čas přestat diskutovat a aktivně přispět k nalezení řešení, která by gumárenskému průmyslu jako celku umožnila stát se cirkulárnějším díky tomu, že zvýší svou schopnost využívat recyklované materiály z pneumatik s ukončenou životností. Jsem rád, že jsme ve společnosti Bridgestone našli partnera, který sdílí naši vizi, a společně vyzýváme zúčastněné strany napříč zpracovatelským řetězcem, aby se podílely na cestě k materiálové cirkulaci.“

V rámci této společné iniciativy zpracují Bridgestone a Michelin poziční zprávu, která nastíní roli pneumatikářského průmyslu v dosažení oběhového hospodářství. Později v roce 2022 společnosti vydají bílou knihu, která nastíní technické požadavky, vlastnosti a navrhovaná řešení pro zvýšení využití regenerovaných sazí v nových pneumatikách.

Ve spolupráci
transport-logistika.cz
Zdroj
TZ
Back to top button