Silniční doprava

MOVE 2021: Bridgestone a Webfleet Solutions představují řešení mobility na podporu elektrifikace vozových parků

Software pro správu vozových parků WEBFLEET společnosti Webfleet Solutions, do nějž je nyní integrován nástroj na plánování elektrifikace vozových parků, pomáhá provozovatelům maximálně využít potenciál přechodu na elektrifikaci.

Společnost Bridgestone EMIA a její dceřiná společnost Webfleet Solutions – přední evropský poskytovatel telematických řešení – podporují v rámci svého závazku pomáhat utvářet udržitelnou budoucnost mobility zavádění elektrifikovaných vozových parků v celém regionu. Jako sponzoři MOVE 2021, jedné z největších a nejvýznamnějších událostí v oblasti mobility na světě, dnes obě společnosti v Londýně ukazují, čím mohou přispět ke zmírnění obav fleetových zákazníků z elektrifikace a k urychlení příchodu elektrické budoucnosti.

Elektrifikované vozové parky přinášejí provozovatelům úsporu provozních nákladů a přispívají ke snižování emisí CO2. S rozmachem elektrifikovaných vozových parků však přicházejí i naléhavé problémy; častými překážkami elektrifikace jsou obavy z dojezdu a vnímaný nedostatek infrastruktury pro elektromobily, což společnost Bridgestone řeší prostřednictvím nedávno oznámeného partnerství se společností EVBox. V zájmu zmírnění těchto obav podporuje Webfleet Solutions správce vozových parků a firmy na jejich cestě k elektrifikaci a zvyšuje jejich provozní efektivitu prostřednictvím WEBFLEET, svého řešení pro správu vozového parku založenou na datech.

Přechod na elektřinu

Tváří v tvář přísnějším předpisům o uhlíkatých emisích a systémům finančních pobídek podporujících elektrifikaci – ve spojení se zvýšenou touhou jednotlivců i firem žít a pracovat udržitelněji – je přijetí elektromobilů v současnosti hlavním tématem provozovatelů vozových parků. Webfleet Solutions umožňuje správcům efektivně řídit provoz jejich elektromobilů, usnadňuje začleňování elektromobilů do flotil a minimalizuje náklady na jejich nabíjení.

Navzdory obavám provozovatelů vozových parků stran začleňování elektromobilů do užitkových flotil Webfleet Solutions předpovídá, že velká většina osobních a lehkých užitkových vozidel, která jsou v současnosti v Evropě komerčně využívána, by mohla být nahrazena elektrickými modely.

Na základě analýzy anonymizovaných a agregovaných údajů ze 100 000 užitkových vozidel na své platformě za období 12 měsíců společnost Webfleet Solutions odhaduje, že z hlediska denního nájezdu by mohlo být 61 % užitkových vozidel v Evropě nahrazeno elektrickými vozidly. Pokud navíc ti, u nichž se odhaduje, že na elektrická vozidla přejdou, tak skutečně učiní, sníží se jejich souhrnná spotřeba benzinu o více než 42 % a spotřeba nafty o více než 30 %. Tato úspora paliva by mohla vést ke společnému snížení emisí CO2 o 31 %.

Identifikace příležitostí k elektrifikaci

WEBFLEET nadále pomáhá sledovat a optimalizovat chování řidičů a celkový provoz vozového parku, nově však nabízí také nástroj pro plánování elektrifikace vozového parku. Tento nástroj pomáhá uživatelům WEBFLEET identifikovat ta vozidla z flotily, která by mohla být nahrazena elektrickým modelem. Lze jej použít pro vozové parky všech velikostí.

Prostřednictvím služby WEBFLEET mohou správci vozových parků získat vzdálený přehled o svých elektrických a hybridních vozidlech. V reálném čase mají k dispozici informace o stavu baterie, stavu nabíjení, zbývajícím dojezdu či době nabíjení i o poloze nejbližších nabíjecích stanic. Zároveň WEBFLEET funguje jako plánovací nástroj pro vozové parky, protože poskytuje přehled o tom, kdy a kde se vozidla nabíjejí, a pomáhá tak optimálně plánovat cesty podle toho, které vozy jsou pro ně nejvhodnější.

„Společnost Webfleet Solutions se snaží nejen pomáhat našim zákazníkům získat z elektricky poháněných automobilů co největší užitek, ale také identifikovat nejlepší příležitosti k přechodu na elektřinu,“ řekl na konferenci MOVE 2021 Jan-Maarten de Vries, generální ředitel společnosti Bridgestone Mobility Solutions. „Neustále vyvíjíme nové funkce pro elektromobily, abychom našim fleetovým zákazníkům usnadnili cestu k elektrifikované budoucnosti. S hrdostí přispíváme k ambicím společnosti Bridgestone v oblasti udržitelnosti i k jejímu plně integrovanému přístupu ke zefektivňování a zpřístupňování elektrické mobility jak řidičům, tak správcům vozových parků.“

Ve spolupráci
transport-logistika.cz
Zdroj
TZ
Back to top button