Silniční doprava

Mireo Smart: 100% zaměřeno na efektivitu

Společnost Siemens Mobility dnes představuje novou elektrickou trakční jednotku Mireo Smart, která je odvozena ze široce variabilní produktové platformy Mireo s cílem vyhovět typickým požadavkům kladeným na vozidla pro regionální dopravu.

Existence možnosti pořídit si za výhodnou cenu standardizované vozidlo s krátkou dodací lhůtou umožňuje dopravcům pohotově reagovat na růst přepravní poptávky rychlým navýšení přepravní nabídky. To je s ohledem na intenzivní rozvoj bydlení v obcích v okolí velkých měst velmi aktuální požadavek. Jeho naplnění má též velmi pozitivní dopad na růst atraktivity veřejné hromadné dopravy, jako energeticky a emisně výhodnější alternativy k individuální automobilové dopravě a s ní spojeným problémům s parkováním automobilů denně dojíždějících občanů ve městech.

„Možnost výběru mezi zákaznicky specifickým řešením a levnějším unifikovaným řešením byla prezentována a dopravci kladně přijata již v minulosti při nákupu lokomotiv. Na základě provozních podmínek se mohou rozhodnout mezi oběma alternativami. Požadavky trhu tak vedly společnost Siemens Mobility k uplatnění tohoto principu i v případě moderních nízkopodlažních elektrických trakčních jednotek,“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility, s.r.o.

Výhodou orientace na technicky optimalizovaná vozidla je i jejich ziskový provoz, docílený díky atraktivní ceně, nízkým nákladům na údržbu a velmi vysoké míře spolehlivosti. Ta je podpořena nabídkou mnoha různých forem účasti dodavatele na údržbě elektrických jednotek. Nízká hmotnost vozidel a vysoce výkonné rekuperační elektrodynamické brzdění snižují nároky na spotřebu energie. Vysoký trakční výkon umožňuje rychlou jízdu regionálních vlaků i při velmi četných zastávkách. To přispívá jak k atraktivitě bezemisní veřejné hromadné dopravy, tak i k racionálnímu využívání kapacity hlavních tratí, silně zatížených souběhem dálkové i regionální dopravy.

„Mireo Smart umožňuje dopravcům pružně reagovat na měnící se požadavky na přepravní kapacitu a rozšířit vozový park o standardizovaný produkt s krátkými dodacími lhůtami. Naši zákazníci těží z atraktivní ceny, vysoké dostupnosti a volitelných servisních balíčků,“ říká Albrecht Neumann, generální ředitel Kolejových vozidel, Siemens Mobility.

Unifikované elektrické trakční jednotky Mireo Smart jsou nabízeny ve třívozovém provedení, které je plně v souladu s požadavky Technických směrnic pro interoperabilitu evropského železničního systému (TSI), jejichž cíli jsou bezpečnost, spolehlivost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a technická kompatibilita. Jednotností technického řešení, vytvořenou na základě průniku požadavků mnoha výběrových řízení, došlo ke zkrácení doby mezi objednáním vozidla a uvedením schváleného vozidla do provozu na maximálně 18 měsíců. Prodej vozidel Mireo Smart probíhá na základě produktového listu, s optimální výbavou a za pevně stanovených obchodních podmínek. Spolehlivé komponenty, rozsáhlé testy před dodáním a vysoký stupeň standardizace zajišťují spolehlivý provoz soupravy hned od prvního dne. Díky tomu je Mireo Smart velmi vhodnou alternativou pro modernizaci vozového parku.
K podpoře provozu je k dispozici i moderní, velmi pohotový způsob dodávek náhradních dílů a servisních balíčků, též lze uzavřít různé typy servisních smluv. Třívozové elektrické trakční jednotky Mireo Smart disponují 214 místy k sezení, 21 místy pro přepravu jízdních kol, dvěma prostory pro invalidní vozíky, traťovou komunikací, klimatizací, internetovým připojením, informačními displeji pro cestující, velkými TFT monitory ve vstupních prostorách a plným bezpečnostním dohledem.

Elektrická trakční jednotka Mireo Smart je založena na úspěšné platformě vozidel Mireo, ze které vychází již více než 180 objednaných elektrických jednotek. A to jak v provedení pro liniově elektrifikované tratě (EMU), tak ve dvouzdrojovém provedení trolej/akumulátor (BEMU) vhodném pro provoz na částečně liniově elektrifikované železniční síti, tedy i na tratích bez trakčního vedení. První jednotky Mireo byly nasazeny do provozu v údolí Rýna v červnu 2020.

Ve spolupráci
transport-logistika.cz
Zdroj
Tisková zpráva
Back to top button