Silniční doprava

Predikce hospodářských potíží

Predikce hospodářských potíží. Sdružení ČESMAD BOHEMIA publikuje na svých webových stránkách další vydání Barometru nákladní dopravy – čtvrtletní hodnocení situace v oboru silniční nákladní dopravy samotnými dopravními firmami. Výsledky jsou na www.odoprave.cz.

Třetí čtvrtletí přineslo dvě zásadní informace. Razantně se v mezinárodní dopravě snížil optimismus při výhledu na zakázky na půl roku dopředu. Nyní je vidí pozitivně pouze 40 % dopravců v mezinárodní kamionové dopravě, to je o hrozivých 20 procentních bodů méně než minule. V dopravě vnitrostátní se s optimismem na zakázky dívá dokonce jen 31 % respondentů, to je o 18 procentních bodů méně než před třemi měsíci. Nálada a optimismus při výhledu na budoucí zakázky tedy mezi dopravci zcela zásadně poklesly. Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř k tomu dodává: „Ten rozdíl je veliký. Čísla znamenající pokles optimismu ohledně budoucího objemu zakázek nejsou pouze znepokojivým ukazatelem pro dopravu. Dle našich zkušeností tento trend vždy znamenal blížící se potíže pro celou ekonomiku. To pokaždé silniční doprava velmi citlivě predikuje.“

Druhé důležité zjištění se týká zaměstnávání řidičů z třetích zemí a průměrného věku řidičů v nákladní dopravě. Data byla vyhodnocena celkem za 311 firem a 8 950 zaměstnaných řidičů. 81 firem (26 %) zaměstnává třetizemní řidiče, zbývajících 230 zatím k této možnosti nepřistoupilo. 4 firmy dokonce mají výhradně třetizemní řidiče. Ve vzorku necelých 9 tisíc řidičů je 1 013 řidičů z třetích zemí, to je 11,3 %Průměrný věk řidičů v uvedené skupině je 47,1 let. Mediánový průměrný věk ve firmě je 48 let, má-li tedy dopravce ve vlastní firmě  průměrný věk řidičů nižší, patří mezi polovinu těch „mladších“ firem a naopak, s vyšším průměrem do té „starší“ půlky. Rozpětí průměrů za jednotlivé firmy je od 24 do 64 let.

Řidiči z třetích zemí jsou velmi důležitou a nutnou posilou pro náš pracovní trh. A to s přihlédnutím k uvedeným průměrným věkům ve firmách a obtížnému zapojování mladých adeptů této profese.

Zdroj
TZ
Back to top button