Silniční doprava

Vláda schválila sazby mýtného od března 2024

Vláda schválila nařízení vlády stanovující výši sazeb mýtného od 1. března 2024, kdy nabývá účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích. Ta umožňuje zvýšit sazby mýta zavedením tzv. čtvrté složky mýta jako poplatku za znečištění produkcí COu vozidel podléhajících zpoplatnění. Změna je zavedena v souvislosti s implementací evropské směrnice, jejímž cílem je podpořit další snižování emisí CO2. Kvůli chybě ve výpočtu sazeb se ale až do 24. března bude platit víc, od 25. března pak cena za kilometr mírně klesne.

Zásadní novinkou ve výběru mýta je tzv. čtvrtá položka za CO2, která souvisí s implementací evropské směrnice o snížení emisí oxidu uhličitého. Nicméně jak se v lednu zjistilo, ministerští úředníci udělali při výpočtu chybu a částky byly vyšší, než měly být. Bohužel na úpravu a otestování už neměla společnost CzechToll/SkyTol, která u nás mýto provozuje, dostatek času. A tak Ministerstvo dopravy zveřejnilo dvě sazby mýta. Jednu, které se bude platit od 1. do 24. března, druhá bude platná od 25. března. Skoro měsíc tak budou dopravci platit víc, než by museli.

Změna mýtných sazeb se dotkne všech kategorií vozidel. Kromě dosavadních tří složek mýtného: poplatku za užití pozemní komunikace, poplatku za hluk z provozu a poplatku za znečištění ovzduší (dle normy EURO) bude nově zavedena čtvrtá složka, poplatek za emise CO2. V souladu s evropskou legislativou bude zavedeno pět emisních tříd CO2. V emisní třídě CO2 1 jsou poplatky nejvyšší, naopak emisní třída CO2 5 je určena pro vozidla s bezemisním provozem. 

Na základě připomínek Odboru kompatibility Úřadu vlády muselo Ministerstvo dopravy upravit výši externích nákladů složek mýta tak, aby byly plně v souladu s přílohami evropské směrnice. S ohledem na to, že dodavatel mýtného systému zahájil úpravy informačního systému již před zahájením mezirezortního připomínkového řízení, pracoval s původními hodnotami, které byly v připomínkovém řízení upraveny. Z toho důvodu obsahuje nařízení vlády dvě sazby mýtného s odlišnou účinností.

Původně kalkulované sazby budou platné od 1. do 24. března 2024, tedy do data povinné transpozice. Od 25. března 2024 budou platné nově upravené sazby, které jsou již plně v souladu s příslušnými přílohami evropské směrnice. Obě sazby jsou navrženy tak, aby celkový výběr mýta odpovídal původně plánovanému zvýšenému výběru, přechodné zavedení sazeb tedy nebude mít žádný vliv na celkový očekávaný výběr mýta.

Mýtný systém v ČR obsahuje 168 různých sazeb mýta (84 pro dálnice a 84 pro silnice I. třídy), změna, která proběhne v druhé půlce března se dotkne 86 sazeb, které přestavují přibližně 17 % dopravních výkonů. Sazby představující 83 % dopravních výkonů zůstanou beze změny. Změnami sazeb se rozumí v některých případech jejich zvýšení a v jiných snížení, a to v řádu haléřů.

Největší změna je u sazby pro vozidla nad 12 tun s 5 a více nápravami a EURO 0-IV, kde dojde od 25. března ke snížení sazby o 40 haléřů na kilometr. U většiny měněných sazeb se pohybujeme v rozmezí mezi 10 a 20 haléři na kilometr. Nejrozšířenějších vozidel, tedy nákladních vozidel nad 12 tun se 4 nebo 5 a více nápravami a emisní třídou EURO VI a třídou CO2 č. 1, se tato změna nedotkne. Samotný přechod mezi sazbami platnými od 1. března do 24. března na sazby platné od 25. března proběhne automaticky, tedy pro dopravce tyto dvojí sazby nebudou znamenat žádný dodatečný administrativní nárok. 

Úpravy cen mýtného lze ukázat na příkladu přejezdu kamionu ze Slovenska do Německa skrze dálnici D2 z hraničního přechodu Lanžhot, přes brněnskou D1, část pražského okruhu a dálnici D5 až k Rozvadovu. Zatímco dnes by kamion nad 12 tun s pěti a více nápravami v emisní třídě EURO VI zaplatil za průjezd 2 173 Kč, od března to bude o 277 Kč více. V případě méně náprav a nižší emisní třídy se pak cena na zvolené 430 km trase zvyšuje v rozmezí od necelých 200 až něco málo přes 300 Kč. V přepočtu na kilometr tak dojde ke zvýšení mýtného u nejrozšířenějších nákladních vozidel o zhruba jednu korunu.

Trasa: Lanžhot D2-Rozvadov D5 (430 km)dnes1.-24.3od 25.3.
nad 12 tun 5 a více náprav EURO VI CO2 č.12 137 Kč2 414 Kč2 414 Kč
nad 12 tun 4 nápravy EURO V1 891 Kč2 124 Kč2 195 Kč
nad 12 tun 3 nápravy EURO 0-IV1 759 Kč1 933 Kč1 898 Kč

Veškeré sazby mýtného 2024 v PDF zde!

Více informací pro dopravce o zavedení čtvrté složky mýtného poplatku najdete na https://www.mytocz.eu/co2

Zdroj
Ministerstvo dopravy

Přečtěte si také

Back to top button