Logistika a sklady

DHL uspořádala globální summit

DHL uspořádala globální summit. Skupina Deutsche Post DHL uspořádala ve Valencii globální summit The Era of Sustainable Logistic 2023, zaměřený na udržitelnou světovou logistiku. Tato firma o udržitelnosti nejen mluví, ale přenáší ji i do reálné praxe. A to i do České republiky.

Ne nadarmo si skupina DHL vybrala pro první ročník svého summitu právě španělskou Valencii. Byla totiž vyhlášena evropským zeleným městem 2024. Společnost DHL patří k průkopníkům udržitelné logistiky a dopravy. První plán, GoGreen, vznikl už v roce 2008. Zásadní však byl březen 2017, kdy skupina DHL zveřejnila svůj plán Mise 2050, v němž se zavázala, že do roku 2050 sníží emise skleníkových plynů v logistice na čistou nulu. 

Přečtěte si také

Výměna zkušeností 

Již po pěti letech dosáhla na cestě k tomuto cíli důležitých milníků, s nimž chtěla seznámit i účastníky globálního summitu. Jeho cílem bylo podpořit vzájemnou spolupráci a vývoj inovativních řešení a učinit tak společně další krok k zelenější, ekologičtější logistice. DHL zde nabídla více než tisícovce pracovníků s rozhodovacími pravomocemi, zákazníkům, partnerům a odborníkům příležitost k vzájemné výměně nápadů, poznatků a zkušeností, díky nimž mohou společně utvářet budoucnost globálních dodavatelských řetězců. Globální summit byl pro koncern Deutsche Post DHL Group také fórem, kde mohl své partnery a další zainteresované strany informovat o současném pokroku v realizaci svých plánů v oblasti udržitelnosti. Mezi klíčová témata přitom patřila elektrifikace, trvale udržitelná letecká paliva, uhlíkově neutrální budovy a alternativní zelené služby. 

Malé i velké cesty 

Den před tiskovou konferencí nás zástupci DHL vzali na malý statek Campillo de Julia, který je zapojený do projektu crowdfarminguJeho smyslem je dostat vypěstované komodity od zemědělců k zákazníkům přímějšími cestami než přes klasické dodavatelské řetězce. Jako příklad zástupci statku uvedli pěstování citrusů. Zatímco běžnými kanály putuje ovoce od pěstitele k zákazníkovi, myšleno až do supermarketu, klidně i měsíc, tato organizace slibuje cestu ze Španělska do Německa za čtyři dny. A to i díky DHL, která je logistickým partnerem více než 250 farmářů z 18 evropských zemích zapojených do tohoto projektu. Nejvíc zákazníků pochází z Německa, Rakouska a Francie, přes DHL jde skoro 70 % veškerých zakázek. 

Velká čísla 

Vedle těchto „lokálních“ kroků však DHL realizuje i globální opatření ke snížení své uhlíkové stopy. Celkové emise CO2společnosti DHL ve všech oblastech v roce 2022 činily 36,48 milionu tun. Už do roku 2030 je chce snížit pod 29 milionů tun a pro dosažení tohoto cíle hodlá investovat přes sedm miliard eur. A jaké kroky pro to podniká?

Koncern jako průkopník elektrifikace používá na celém světě k doručování více než 30 000 vozidel s elektrickým pohonem. Například 60 % veškeré flotily pro last mile delivery má být za sedm let bezemisních. Celosvětově přitom skupina používá 118 500 vozidel. Ekologizace čeká i kamionovou nákladní dopravu V tomto ohledu je hodně aktivní Česká republika, která provozuje jednu z největších flotil vozů na LNG i první elektrický nákladní automobil. Celosvětově má nákladní flotila DHL cca 65 000 vozidel. V roce 2030 by 30 % z nich mělo mít nějaký alternativní pohon (LNG, vodík, elektrika).

SAF i elektrická letadla

Velkou uhlíkovou stopu zanechává i letecká doprava. DHL Aviation, vlastní letecká společnost DHL Express, spravuje 18 vlastních a partnerských společností s více přes 300 vyhrazenými letadly, jež denně uskuteční cca 2400 letů a ročně přepraví 1,9 milionu tun zásilek. Společnost proto významně investuje do nákupu nejmodernějších letadel. Nedávno objednala devět dnes asi nejefektivnějších letadel Boeing 777-200LR, které přestaví z osobních na nákladní. Vloni také nakoupila více než 830 milionů litrů leteckých paliv z udržitelných zdrojů (SAF), což je drtivá většina z celosvětové kapacity.

Toto palivo do regionálních leteckých překladišť (tzv. hubů) DHL Express po celém světě dodávají společnosti BP a Neste. V roce 2030 by toto udržitelné palivo, které se vyrábí z odpadních olejů a dokáže snížit emise skleníkových plynů během svého životního cyklu až o 80 % ve srovnání s konvenčním tryskovým palivem, mělo tvořit až 30 % celkové spotřeby. Skupina DHL ale objednala i 12 plně elektrických letadel. 

GoGreen Plus

DHL Aviation spouští od června pro své produkty v rámci leteckých přeprav novou volitelnou službu GoGreen Plus. Ta umožňuje zákazníkům snížit uhlíkové emise pomocí udržitelného leteckého paliva (SAF). Zákazníci letecké nákladní dopravy DHL po celém světě mají možnost přizpůsobit si snížení CO2e, kterého chtějí dosáhnout, a množství SAF, které používají. „Služba GoGreen Plus je dalším z milníků sítě DHL Express a reakcí, kterou jako společnost odpovídáme na neustále se měnící svět a jeho specifické požadavky. Problematika SAF je významnou změnou pro celý segment mezinárodních expresních leteckých přeprav. Jsme hrdí, že můžeme zákazníkům nabídnout další alternativu. Zavedením služby GoGreen Plus také plníme svou ESG misi,“ říká Luděk Drnec, generální ředitel a jednatel DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Neutrální budovy

Více než polovina (52,1 %) provozoven divize DHL Supply Chain, která je v této oblasti koncernovým průkopníkem, je uhlíkově neutrálních, a to včetně 76 nových budov navržených a vybudovaných v souladu s nejnovějšími směrnicemi pro uhlíkovou neutralitu. V roce 2030 musí být více než 90 % použité elektřiny „zelené“, v případě vytápění to má být 50 % veškeré energie. Investice půjdou i do efektivnějšího osvětlení a celkového energy managementu. A to i v logistice, kde používají digitální dvojčata skladu, na nichž se optimalizují logistické procesy tak, aby byly co nejekologičtější.

Transparentní emisní reporty

V rámci summitu skupina DHL představila i velmi zajímavý nástroj. Kromě nabídky zelených služeb podporuje své zákazníky také ve snižování jejich uhlíkové stopy zavedením nového nástroje DHL GoGreen Dashboard pro snadné vykazování emisí. Tento přehledný emisní výkaz poskytuje velkým zákazníkům společnosti Deutsche Post DHL Group transparentnost v souladu s uznávanými průmyslovými standardy, mezi něž patří například GLEC Framework nebo nedávno zveřejněná norma ISO 14083. Tato bezplatná aplikace umožňuje zákazníkům rychle a snadno sledovat emise CO2 u všech jimi využívaných služeb celého koncernu. K tomu slouží jediné uživatelské rozhraní, které si zákazníci mohou individuálně přizpůsobit svým požadavkům. Díky tomu již nejsou odkázáni na používání většího počtu systémů a vyhledávání dat v různých výkazech. Efektivnější a zeštíhlený proces vykazování emisí vede také k lépe informovanému rozhodování. Nástroj bude zpočátku zaveden pro sto největších zákazníků, kteří využívají služby vícero divizí. V průběhu roku se počítá s rozšířením služby i pro další skupiny zákazníků.

Zdroj
DHLRedakce

Přečtěte si také

Back to top button