Logistika a sklady

Geis: Dopravci pomáhají v návratu k normálu

Procházíme situací, jakou nikdo z nás nepamatuje. Prakticky polovina světa se na dlouhé týdny uzavřela do karantény, kterou nyní střídají obavy z ekonomického kolapsu. Důležitou roli v tom, aby návrat do normálního života byl co nejhladší a nejrychlejší, bude hrát nákladní doprava.

Ani dvoje povodně a hospodářská krize nezpůsobily tak nebývalý propad výroby a obchodování jako pandemie koronaviru Covid-19. Na několik týdnů se zastavily mnohé výrobní závody a zavřely obchody kromě těch nejpotřebnějších.

Pro dopravní společnosti to samozřejmě znamenalo úbytek objemu zásilek od zákazníků, kteří byli postiženi omezením produkce nebo prodeje jejich sortimentu, například elektrospotřebičů, oděvů, určitých druhů spotřebního zboží a podobně. Naopak došlo k dramatickému nárůstu zásilek segmentu e-commerce.

Snad ještě horší, než samotná pandemie se nyní zdají být nejrůznější ekonomické prognózy, budící stres předvídáním hospodářského kolapsu a předhánějící se v přidávání procent, o kolik se naše i světová ekonomika propadne. Určitě to nebude snadné, ale věřme, že se tyto katastrofické scénáře nenaplní. K tomu, aby se vše co nejdříve začalo vracet do normálních kolejí, je nyní potřeba co nejrychleji znovu navázat na vztahy mezi dodavateli, výrobci a prodejními sítěmi. V nejbližších týdnech proto bude rozhodující schopnost rychlé reakce, zjednodušení procesů a operativnost v dopravě. 

Společnost Geis je připravena pružně upravit své kapacity. V některých logistických projektech po dohodě s klientem navyšuje své kapacity pro větší denní objem vychystávaných položek.

Významná je v souvislosti s nově se rozebíhající výrobou i mezinárodní doprava. Předností členství České republiky v Evropské unii je volný trh, umožňující bezproblémové dodávky dílů a komponent z celé Evropy pro domácí výrobce. Tyto dodávky se v posledních týdnech značně zkomplikovaly nejen v souvislosti s odstávkami výroby, ale i kvůli komplikacím na hranicích, které nám částečně připomenuly to, čeho jsme díky možnosti volného pohybu a obchodu za normálních okolností ušetřeni.

Logistické společnosti se musely urychleně přizpůsobit novým požadavkům. Než se vše vrátí do zaběhnutých kolejí a začnou získávat převahu dlouhodobé kontrakty, je nyní nezbytné vycházet vstříc zákazníkům rychlostí a schopností operativně dopravovat i menší objem přepravovaného zboží.

Po celou dobu různých omezení, která doprovázela zmírňování dopadů pandemie v Evropě, byli pracovníci společnosti Geis v úzkém kontaktu se svými zahraničními partnery a zákazníky. Dokázali díky tomu operativně reagovat, a tak se jim podařilo zachovat v maximální míře pravidelné zahraniční linky. Tato komunikace pokračuje nadále a společnost je připravena na navýšení kapacit.

Společnost Geis již nyní registruje přibližně 25% pokles v exportu, avšak zatím bez jakýchkoliv omezení ve frekvenci odjezdů svých exportních linek. V tomto směru reaguje velice flexibilně a díky vyššímu počtu linek na jednu relaci dokáže operativně toky exportních zásilek přesměrovat a kombinovat tak, aby i nadále nedocházelo k omezení a tím i prodloužení exportních lhůt. To samozřejmě neplatí v případech, kdy na hranicích probíhají kontroly a kamiony jsou nuceny čekat. Potom samozřejmě může ke zpoždění docházet. O tom však jsou všichni klienti proaktivně informováni. 

Naštěstí jsou tyto výjimečné situace snad již minulostí a situace na hranicích alespoň v rámci Schengenského prostoru se opět vrací k běžnému standardu. Jak to bylo možné, zmírnila společnost Geis karanténní podmínky, například rychle obnovila možnost osobního odběru zásilek na pobočkách, který byl v souvislosti se zamezením šíření nákazy na nutnou dobu zrušen, nastavila standardní otevírací doby poboček i běžnou pracovní dobu Zákaznického centra. To je důležité i proto, že se spolu s postupným otevíráním obchodů znovu rozebíhají také dodávky spotřebního zboží z asijských zemí, samozřejmě především z Číny, kde se s pandemií již dokázali vyrovnat dřív a výrobní závody tam již opět jedou takřka na plný výkon. V nejbližších dnech bude potřeba rovněž realizovat mnoho oprav, které bylo nezbytné odložit, ať už kvůli omezení pohybu pracovníků nebo kvůli nedostupnosti materiálu.

Společnost Geis svým zákazníkům nabídne prodejní pobídky a speciální akce, zaměřené zejména na dopravu do zemí sousedících s Českou republikou. Připravuje se i otevření dalších nových exportních linek do Německa a dalších států.

Přečtěte si také

Back to top button