Logistika a sklady

Intermodální přeprava jako odpověď na výzvy

Intermodální přeprava jako odpověď na výzvy v nákladní dopravě v Evropě. Kamionová doprava v posledních letech prochází řadou těžko předvídatelných turbulencí – počínaje covidovou pandemií; pokračujíce v podobě Mobility Packages k regulaci dopravy a upravující působení řidiců až po navýšení nákladů na naftu a energie. To vše má samozřejmě vliv na celou dopravní a logistickou branži. 

Na horizontu se již vykreslují další velké výzvy, kterým bude třeba brzy čelit. Jednou z těchto výzev je prudký nárůst mýtného v Německu, vstupující v platnost od 1.12. 2023. K tomu všemu se připrauje systém emisních povolenek na kamionovu dopravu, které se opětovně promítnou do nákladů na přepravu zboží.

Dlouhodobě v dopravě chybí řidiči a to hlavně v důsledku stárnoucí populace a vlivem nízkého zájmu mladší generace o tuto profesi. Dalším problémem je nedostatečná infrastruktura počínaje nízkou kapacitou parkovišť, přes nadměrné přetížení dálnic a silnic. Celkově tak lze říci, že kamionová doprava se potýká s řadou výzev, na které LKW WALTER reaguje různými způsoby. Jednak formou inovací v IT oblasti pro zkvalitňování a zefektivnování služeb a zároveň rozvíjením alternativních druhů dopravy jako je intermodální přeprava a dlouhodobými investicemi tímto směrem.  

Digitalizace 

Technologie jako ETA (Expected Time of Arrival), e-CMR (elektronický přepravní list) nebo monitorování kamionů v reálném čase (Real Time Visibility) na našem zákaznickém portále CONNECT jsou skvělými příklady, jak může digitalizace vylepšit logistické procesy a zákaznickou službu. Tyto nástroje umožňují našim obchodním partnerům získat aktuální informace o stavu přepravy, mohou sledovat polohu svých zásilek a optimalizovat tak své plány a účinně nastavovat výrobní nebo dodavatelské procesy. 

Jednou z aktuálních novinek je bonusový program pro řidiče s názvem TruckerPoints v naší aplikaci LOADS TODAY App. Řidiči jsou zde za předem definovaný výkon odměňováni. V případě kontroly návěsu, správného zajištění nákladu, nahrání dokladů k přepravě, zapnutím GPS-Trackingu, apod. sbírají body. Tyto pak při dosažení určitého počtu bodů směňují za vouchery na online nákupy u vybraných TruckerPoint partnerů. 

Trvalá udržitelnost rezonuje v celé naší společnosti

Ovšem technologie jako vodík nebo elektřina s ohledem na omezenou infrastrukturu, dojezdovou vzdálenost a aktuálně vysoké vstupní náklady v mezinárodní kamionové přepravě nejsou zatím v praxi plně využitelné. Nemělo by se opomenout, že při výrobě elektrovozidel vzniká uhlíková stopa výrazně vyšší oproti klasickým spalovacím pohonům. Proto je určitě přínosná změna v přístupu měření a pohlížení na výrobu a provoz takových vozidel jako komplexní celek. Tímto pohledem se zabýváme i my v LKW WALTER a stále nám vychází z alternativních ekologických druhů přepravy s ohledem na celkovou úsporu emisí CO2 v kamionové přepravě právě intermodální varianta jako nejefektivnější. 

Intermodální síť má potenciál snižovat emise CO2

Intermodální přeprava kombinuje silnici, železnici a lodě. První krůčky ve vývoji intermodální sítě společnost LKW WALTER nastartovala v polovině 80. let. Dnes realizujeme více než 300 odjezdů na 250 trasách Short Sea Shipping a železničních trasách, které spojují důležitá hospodářská centra Evropy. To přináší mnoho výhod pro zákazníky jako snížení emisí CO2 a dlouhodobou stabilitu přepravních kapacit. Jeden z dalších klíčových přínosů je i maximální ložná hmotnost až 28.000 kg brutto na návěs. To umožňuje efektivnější využití kapacity vozidel a snižuje počet přepravních cyklů potřebných k dopravě zboží.

Pro český a slovenský trh využíváme terminály v Mošnově, Obrnicích, Bratislavě, Vídní a Drážďanech propojující německé Porůří, Benelux, Skandinávii, Itálii, Velkou Británii, Tunis a Maroko. Intermodál je určitě v dlouhodobém horizontu budoucností Evropy. Proto podporujeme rozvoj stávajících tras a plánujeme nové varianty. Do příštího roku plánujeme rozšíření flotily na 16.000 vlastních plachtových XL návěsů celkem.

Zdroj
Redakce

Přečtěte si také

Back to top button