Motorismus

Bio LPG: skutečně ekologické palivo, nebo jen marketingový trik?

Od července se na severní Moravě začala společnost Primagas prodávat Bio LPG, palivo, které má mít až o 90 % nižší uhlíkovou stopu než benzin nebo nafta. Co je na něm tak bio a nepoškodí motor?

Zkapalněný ropný plyn, známý jako LPG, je nejrozšířenější alternativní palivo v Česku i ve světě. Přestože při spalování je mimořádné ekologické, není na rozdíl od CNG, což je stlačený zemní plyn, bráno jako alternativní palivo. To by se ale do budoucna mohlo změnit dík Bio LPG. Co to vlastně je a co je na něm tak bio?

Přečtěte si také

Bez biosložek

Po chemické stránce je Bio LPG zcela identické s klasickým LPG, jde o směs plynů propan a butan. Klasické LPG je fosilní palivo získávané především jako vedlejší produkt při rafinaci ropy, z části se získává při těžbě zemního plynu. Bio LPG se od něho odlišuje ve způsobu výroby, vzniká totiž z obnovitelných zdrojů, díky čemuž může mít v závislosti na technologii a zdrojích výroby o 70 % nižší uhlíkovou stopu než fosilní LPG. „Bio LPG, které bylo letos v červenci dodáno na český trh, je z hlediska uhlíkových emisí ve srovnání s klasickým LPG dokonce o 83 procent šetrnější. Oproti naftě pak redukuje produkci skleníkových plynů o více než 90 procent,“ říká Jiří Karlík, odborník na LPG a generální ředitel společnosti Primagas.

Jiří Karlík

Eko při výrobě

Redukce emisí ale nevzniká samotným spalováním v motoru, ale jak již bylo uvedeno, zdrojem surovin pro výrobu i výrobou samotnou. Redukci je proto třeba posuzovat z hlediska celého životního cyklu paliva, tzv. Well-to-Wheel. K objektivnímu hodnocení se používá vzorec, jehož výsledkem je hodnota v jednotkách gCO2ekv/MJ, tedy kolik CO2 se vyprodukuje k získání energie jednoho MJ. V případě benzinu a nafty je to 90 gCO2ekv/MJ, u klasického LPG 73,6 gCO2ekv/MJ a u Bio LPG pouze 12 až 18 gCO2ekv/MJ.

Vedlejší produkt

Bio LPG vzniká jako vedlejší produkt při výrobě hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO), nebo bioethanolu. Jde tedy stejně jako u klasického LPG ve své podstatě o vedlejší produkt. „Bio LPG dodané aktuálně do Česka je vyrobené ze zbytků jídla a cukrové třtiny použité primárně na výrobu bioethanolu,“ popisuje Jiří Karlík. Vývojové projekty na výrobu Bio LPG v budoucnosti se však soustředí na využití odpadu. „I kdyby totiž bylo vyrobeno maximální množství Bio LPG jako vedlejšího produktu při výrobě biopaliv, tvořilo by to jen asi dvě procenta z celkové světové spotřeby LPG. Nově se proto testují technologie na přímou výrobu Bio LPG z dřevěného odpadu, tedy odpadní celulózy. Lze předpokládat, že budou následovat i další způsoby výroby, například ze smíšeného odpadu,“ dodává Jiří Karlík.

První závoz bio LPG v Horní Suché na Karvinsku (FOTO: ČALPG)

Zatím jen na severní Moravě

Bio LPG lze zatím natankovat na severní Moravě. Řidič ale nic nepozná, protože se zatím přimíchává do klasického LPG. Do Česka ho bylo zatím dodáno 15 tun, což je v poměru k celkovému objemu prodávaného autoplynu minimální podíl v řádu jednotek procent. Během léta a podzimu budou zřejmě dodávky pokračovat, od příštího roku již na pravidelné bázi. S rostoucí produkcí Bio LPG poroste i jeho podíl na čerpacích stanicích a v budoucnu by se mohlo objevit také kupříkladu v plynových láhvích ve formě biopropanu pro pohon vysokozdvižných vozíků. V západní Evropě se LPG z obnovitelných zdrojů již dnes přidává i do běžných propan-butanových láhví nebo jako biopropan do propanových zásobníků, které domácnosti i firmy využívají k vytápění.

Bio LPG se bude plnit i do klasických plynových lahví (FOTO: ČALPG)

Žádné dodatečné úpravy

Kvůli Bio LPG není nutné investovat do nových technologií, vozidel nebo infrastruktury. Jde o emisně čistou variantu klasického LPG s naprosto stejným složením, takže řidiči nemusejí na svých vozech provádět žádné dodatečné úpravy. Totéž platí pro kotle či sporáky na LPG. Bio LPG tedy může na rozdíl od jiných alternativních paliv těžit z již velmi dobře rozvinuté stávající infrastruktury.

Většina aut na LPG má u nás dodatečnou přestavbu. Tovární úpravu dnes nabízí pár značek, například Dacia u modelu Duster (FOTO: autor)

Nezdraží

Výhoda LPG spočívá kromě ekologického přínosu také ve velmi příznivé ceně paliva. Zatímco litr benzínu či nafty stojí v Česku dle posledních údajů ČSÚ skoro 28 korun, u LPG zaplatíte jen něco přes 12 korun za litr. Bio LPG se přitom na cenách LPG u čerpacích stanic nijak neprojevilo a v budoucnu by ani nemělo. „I když se v západní Evropě prodává Bio LPG pro topné účely přibližně o 5 až 10 procent dráž, v segmentu autoplynu se vzhledem k závazku ČR snižovat emise skleníkových plynů z dopravy cena LPG na stojanech našich čerpacích stanic zvedat nebude,“ říká Jiří Karlík z Primagasu.

Přečtěte si také

Back to top button