Silniční doprava

BusLine získal dopravní obslužnost části Pardubického kraje

Společnost BL14 s.r.o. ze skupiny BusLine je jedním z vítězů desetileté zakázky na dopravní obslužnost v Pardubickém kraji. BL 14 bude jezdit ve čtyřech oblastech kraje.

Zakázka je vysoutěžena na deset let a BL14 bude dopravně obsluhovat oblasti Jevíčko, Litomyšl, Lanškroun a Ústí nad Orlicí. Nasadí 131 autobusů, z toho 57 dvanáctimetrových, 63 busů o délce 10,5 m a 11 malých vozů převážně české výroby, především značky SOR.

Jakub Vyskočil, majitel skupiny BusLine plány pro Pardubicko komentuje: „Předpokládáme 100% bezbariérové, nízkopodlažní vozy (provedení LE s nízkou podlahou od předních k zadním dveřím). Počítáme s celovozovou klimatizací, bezplatnou WIFI a u vybraných sedadel s nabíjecími USB porty. Pro rychlejší i příjemnější odbavení pracujeme s novými odbavovacími zařízeními RTMbus, která umožní dle požadavku zadavatele v IDS IREDO platby čipovými kartami IREDO i bankovními platebními kartami. Budeme pořizovat nová vozidla v nejnovějším standardu EURO 6 STEP D nebo E, které jsou velmi přísným posledním krůčkem před chystaným standardem EURO 7. Budeme-li zařazovat i ojetá vozidla, pak samozřejmě ve standardu EURO 5 a vyšším.“

Skupina BusLine dosud v Pardubickém kraji působila pouze příležitostně při železničních výlukách, ale velmi úzce spolupracuje s partnery, kteří v Pardubickém kraji zajišťují zimní údržbu a monitoring stavu silnic. „Synergie s těmito partnery budeme samozřejmě využívat i nadále, například při správě zastávek autobusů a výlepu jízdních řádů,“ vysvětluje Vyskočil.

Smlouva je podepsána na 10 let s výchozím ročním objemem přepravních výkonů:

Jevíčsko = 1 761 707 km

Litomyšlsko = 2 203 920 km

Lanškrounsko = 2 014 519 km

Ústeckoorlicko = 2 088 271 km

Celkem tedy přes 6 mil. km ročně.

Back to top button