Silniční doprava

Nejnebezpečnější silnice v Evropě. Vyhněte se Bulharsku.

Nejnebezpečnější silnice v Evropě. Podle nejnovějších zjištění se nejnebezpečnější silnice pro řidiče nákladních vozidel v Evropě nacházejí v Bulharsku, Polsku a České republice.

Analýza nebezpečných silnic je součástí nejnovější kampaně „Nebezpečné dálnice v Evropě“ britské společnosti SNAP, poskytovatele inteligentních plateb. Na základě analýzy údajů za posledních 10 let (2012–2021) vytvořila tato společnost žebříček toho, jak nebezpečné jsou evropské silnice pro řidiče nákladních vozidel. Porovnala průměrné roční míry smrtelných nehod s účastí nákladních vozidel s celkovou silniční sítí v dané zemi. Hodnocení nebezpečnosti vypočítala na základě průměrné roční míry úmrtnosti na 10 000 mil (tj. cca 16 100 km) vozovek. Výzkum byl proveden na základě nejnovějších údajů britského Národního statistického úřadu a Evropské komise. Údaje se týkají EU a Spojeného království. 

Pořadí Země Počet úmrtí řidičů nákladních automobilů za 10 let

1.        Bulharsko 369,7

2.        Polsko 185

3.        Česká republika 162,3

4. Rumunsko 162,1

5.        Litva 155,4

6.        Německo 143,2

7.        Lucembursko 138,0

8.        Slovensko 121,1

9.        Spojené království 118,2

10.       Portugalsko 118,2

Podle analýzy je zemí s největším počtem smrtelných nehod nákladních vozidel za rok Bulharsko, kde jich je víc než v Polsku a Česku, které jsou na druhém a třetím místě, dohromady. Ke 40 % všech smrtelných nehod těžkých nákladních vozidel v EU dochází ve venkovských oblastech, což naznačuje, že rozvoj infrastruktury pro bezpečnost silničního provozu je třeba rozšířit i mimo dálnice.

Mark Garner, výkonný ředitel SNAP, k tomu říká: „Vytvořili jsme nový žebříček nebezpečnosti, který řidiče varuje před nejzrádnějšími evropskými silnicemi. Krutou realitou však je, že neexistují žádné bezpečné zóny. Všechny silnice na celém kontinentu s sebou nesou neodmyslitelná rizika a řidiči musí být neustále odolní vůči měnícím se podmínkám, zákonům a předpisům ve své zemi. Doporučujeme řidičům, aby se před vyjetím na cestu seznámili se zákony o provozu na pozemních komunikacích a se svou zamýšlenou trasou.“

Většina řidičů nákladních vozidel, zejména těch, kteří jezdí ve střední a východní Evropě, bude zvyklá jezdit na extrémně dlouhé vzdálenosti po silnicích, které jsou jim méně známé. Možná nevědí, kde je nejlepší zaparkovat a dát si zaslouženou pauzu od řízení. Proto společnost SNAP vyvinula aplikaci Intruck, která obsahuje více než 5000 odpočívadel pro kamiony a je navržená tak, aby řidiče navedla na místa určená k odpočinku a relaxaci, a ti se proto mohli plně soustředit na cestu před sebou.

Mezi země s nejméně nebezpečnými silnicemi pro řidiče kamionů patří Dánsko, Rakousko a Švédsko. V souladu se zjištěními SNAP má Švédsko dobré výsledky v oblasti bezpečnosti silničního provozu, neboť již v roce 1997 zavedlo „vizi nula“. Poslání směřující k nulovému počtu úmrtí a vážných zranění při dopravních nehodách podpořila i Organizace spojených národů, která vyzvala státy celého světa, aby se zavázaly k naplnění tohoto cíle do roku 2050.

Aby bylo tohoto cíle dosaženo, musí dojít k celkovému zlepšení bezpečnosti silničního provozu v celé Evropě. Navzdory 17% poklesu počtu úmrtí v celé EU v důsledku pandemie začaly tyto údaje stoupat a v roce 2022 se očekává další 10% nárůst.

Většina nehod se stala za denního světla mezi 15. a 17. hodinou. Příčinou srážek a havárií nákladních vozidel na silnicích je chyba nebo špatná reakce řidiče (49,12 %), nepozornost řidiče (25,19 %), nesprávné vyhodnocení jízdy jiného řidiče (14,01 %), bezohlednost (9,50 %), špatná viditelnost (9,38 %), špatné řízení vozidla (8,83 %), chování nebo nezkušenost řidiče (8,49 %), neopatrná jízda spěchajícího řidiče (6,74 %), mrtvý úhel vozidla (6,25 %).

Podrobnou analýzu celého skóre SNAP a vizualizaci zemí, v nichž se nacházejí nejnebezpečnější evropské silnice, naleznete na adrese https://snapacc.com/hazardous-highways.

Zdroj
Archiv

Přečtěte si také

Back to top button